VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Arter och underarter

Välj en enda kategori att visa

Sökningen kan begränsas till:

  de allra viktigaste arterna
  viktiga arter
  mindre viktiga arter

Markera ett eller flera urvalskriterier:

 arter huvudsakligen av intresse inom humanmedicinen
 bakterier i djurs normalflora som ibland kan orsaka sjukdom
 zoonotiska bakterier
 hemolyserande (åtminstone vissa stammar)
 sporbildande
 rörliga
 anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Antal matchande arter/underarter etc: 22IdAntal
baspar
16S rRNA
acc-nr
rRNA
op.
Uppdaterad
    Acinetobacter lwoffii1413 184 320X8166552020-11-05
    Capnocytophaga canimorsus2652 571 406X97246 2022-03-07
    Citrobacter freundii142AJ233408 2022-04-06
    Corynebacterium bovis32 522 962D38575 2020-10-28
    Corynebacterium confusum273Y15886 2020-11-05
    Corynebacterium freneyi274AJ292762 2021-09-16
    Enterococcus faecium1902 698 137AJ27635562020-10-28
    Mesomycoplasma flocculare231778 866L2221012021-12-16
    Micrococcus luteus2232 501 097AJ53619822020-11-12
    Morganella morganii subsp. morganii166AY043390 2022-04-13
    Mycoplasmopsis felis178841 695U16758 2022-01-13
    Neisseria animaloris277KY847916 2022-05-06
    Pasteurella caballi154AY362918 2020-10-28
    Pasteurella dagmatis155AY362920 2020-10-28
    Salmonella enterica subsp. arizonae1574 600 800AF00858072022-04-06
    Staphylococcus capitis subsp. capitis2752 443 604AB62612762020-12-10
    Staphylococcus epidermidis2052 499 279D8336352021-09-26
    Staphylococcus hominis subsp. hominis2702 335 704NR_03695642020-11-12
    Staphylococcus sciuri subsp. sciuri2722 767 666AB662960  2020-09-17
    Staphylococcus warneri271L37603 2020-10-28
    Ureaplasma diversum209D78650 2022-01-13
    Yersinia ruckeri80AF366385 2022-04-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet