Kursmaterial, bakteriologi

Studenter i labbet.

Välkommen! Här finns länkar till kursmaterial. Större delen av materialet är på engelska, men en del finns även på svenska (t ex "General quiz - instuderingsfrågor om bakteriologi" och några av videoföreläsningarna).

Lab experiments in silico

Quizzes

Video lectures in English

Video lectures in Swedish

Publicerad: 2017-08-31, uppdaterad: 2024-06-28.


Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet