VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Kursmaterial, bakteriologi

Studenter i labbet.

Välkommen! Här finns länkar till kursmaterial. Större delen av materialet är på engelska, men en del finns även på svenska (t ex "General quiz - instuderingsfrågor om bakteriologi" och några av videoföreläsningarna).

Lab experiments in silico

Quizzes

Video lectures in English

Video lectures in Swedish

Publicerad: 2017-08-31, uppdaterad: 2021-12-16.


Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet