VetBact

VetBact - Medium D QuizQuestion

Which one of the bacteria below causes the following disease?
English: Parrot fever in humans, and ornithosis in birds, which is zoonotic.
Swedish: Papegojsjuka hos människa och ornithos hos fåglar. Sjukdomen är zoonotisk. Sjukdomen kan smitta mellan människor även om det är ovanligt.
Species/subspeciesTick the correct bacterial species
  Neisseria gonorrhoeae :
  Actinobacillus pleuropneumoniae :
  Streptococcus uberis :
  Chlamydophila psittaci :
  Mesomycoplasma hyopneumoniae :
 

www.vetbact.org 2022-01-18