VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus intermedius
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: intermediär (syftar på att den liknar både S. aureus och S. epidermidis).
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: H 11/68 = ATCC 29663 = CCUG 6520 och 27191 = NCTC 11048.
Makromorfologi (lukt):
 
Medelstora (2-4 mm i diameter), opaka och vita kolonier. Lågkonvexa och med slät kant. Ger ofta en dubbel hemolyszon på blodagar (klar smal inre zon och bred grumlig yttre zon).
Mikromorfologi: Orörliga kocker (0,5-1,5 µm i diameter) i klasar.
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Koagulas +, ureas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
Staphylococcus intermedius  
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+v+-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--v-+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?--?
Kommentarer: Maltos är dock negativ eller ev. svagt positiv under aeroba betingelser på agarplatta (se Fig. 22:3).
Andra kolhydrater: Mannos +.
Spec. egenskaper: Temperaturoptimum: 30-40 °C, men växer mellan 15 och 45 °C.
Sjukdom:
Värddjur: Duva
Sjukdomsbild:
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D83369 ATCC 29663T 1 476  

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. intermedius är nära besläktad med S. pseudintermedius, S. delphini och S. schleiferi.
Kommentar:Blåagar med maltos används för differentiering av S. aureus och S. intermedius (se ovan).
Uppdaterad:2021-12-02

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet