VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi

Aktuellt

Visa bakterier med olika egenskaper
Bakterielista med urvalskriterierna markerade.

Vi har förfinat klassificeringen och gjort det möjligt att filtrera bakterielistan med avseende på flera egenskaper.

Uppdaterad 2020-11-20.

Publicerad 2020-11-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet