VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia burgdorferi
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter Willy Burgdorfer, som 1981 hittade spiroketer i fästingar från ett område runt Old Lyme (Connecticut, USA) och kopplade fyndet till sjukdomen ("Lyme disease").
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: B31 = ATCC 35210
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
   
Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi". B. burgdorferi är 0.33 x 10-20 µm i storlek och har 3-10 vågor. Har 7-11 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) i varje cellända och är mycket rörliga.
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor:
Borrelia burgdorferi  Borrelia burgdorferi  
Vektorburen (fästing). I Sverige överförs B. burgdorferi vanligen av Ixodes ricinus, men kan troligen också överföras av Ixodes hexagonus.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaBorreliosLokal hudrodnad vid fästingens bettstället, feber, huvudvärk och ledvärk. I sällsynta fall kroniska ledbesvär och neuroborrelios.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_001318 B31 0 910 724 1l + 21c&l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59293 (T) 1480 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 olika arter har beskrivits inom släktet Borrelia och ungefär hälften av dessa (bl.a. B. afzelii och B. garinii brukar sägas tillhöra B. burgdorferi sensu lato, som betyder B. burgdorferi i en vidare bemärkelse. När man i dessa samanhang menar enbart B. burgdorferi brukar man tala om B. burgdorferi sensu stricto.
Kommentar:Sjukdomen beskrevs för första gången 1975.
Uppdaterad:2023-03-08

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet