VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Borrelia burgdorferi
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936).
Artepitet: uppkallad efter Willy Burgdorfer, som 1981 hittade spiroketer i fästingar från ett område runt Old Lyme (Connecticut, USA) och kopplade fyndet till sjukdomen ("Lyme disease").
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Spirochaetota
Klass
Spirochaetia
Ordning
Spirochaetales
Familj
Spirochaetaceae 
Genus
Borrelia
Typstam: B31 = ATCC 35210
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi:
   
Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi". B. burgdorferi är 0.33 x 10-20 µm i storlek och har 3-10 vågor. Har 7-11 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) i varje cellända och är mycket rörliga.
Gram +/Gram -:G-, men svår att gramfärga
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Vektor:
Borrelia burgdorferi  Borrelia burgdorferi  
Vektorburen (fästing). I Sverige överförs B. burgdorferi vanligen av Ixodes ricinus, men kan troligen också överföras av Ixodes hexagonus.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaBorreliosLokal hudrodnad vid fästingens bettstället, feber, huvudvärk och ledvärk. I sällsynta fall kroniska ledbesvär och neuroborrelios.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_001318 B31 0 910 724 1l + 21c&l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59293 (T) 1480 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 40 olika arter har beskrivits inom släktet Borrelia och ungefär hälften av dessa (bl.a. B. afzelii och B. garinii brukar sägas tillhöra B. burgdorferi sensu lato, som betyder B. burgdorferi i en vidare bemärkelse. När man i dessa samanhang menar enbart B. burgdorferi brukar man tala om B. burgdorferi sensu stricto.
Kommentar:Sjukdomen beskrevs för första gången 1975.
Uppdaterad:2023-03-08

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet