Art/Underart: Pasteurella multocida subsp. multocida
Kategorier: Zoonotisk; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: Uppkallad efter Louis Pasteur.
Artepitet: mycket dödande.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Pasteurella
Typstam: ATCC 43137 = CCUG 17976 B och 43504 = NCTC 10322.
Makromorfologi (lukt):
Pasteurella multocida  Pasteurella multocida  
Små mukoida eller torra kolonier (1-2 mm i dameter). Ingen hemolys på blodagar, men vissa stammar ger en grönaktig avfärgning.
Mikromorfologi: Små orörlig korta stavar eller kockoida stavar (0,3-1,0 x 1,0-2,0 µm), som uppträder enskilt, i par eller som korta kedjor (ovanligt).
Gram +/Gram -:
Pasteurella multocida  
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/(+)
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, Tryptofanas + (= indol +), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
-
trehalose
+
glycerol
v
inulin
-
raffinose
-
D-sorbitol
+
starch
?
Övriga kolhydrater: D-Mannos +.
Gasbildning: Glukos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurPatotypSjukdomSjukdomsbild
GrisDNyssjuka (atrofisk rhinit), ofta blandinfektion tillsammans med Bordetella bronchisepticaNysningar, deformerade tryne, Anmälningspliktigt i Sverige
GrisAPneumoni (lunginflammation)Feber, hosta, dyspne (ansträngd andning). Ofta sekundärinfektion
NötkreaturB och EShipping feverAkut septikemi, hög dödlighet, feber, riklig salivutsöndring, depression, dyspné (andnöd), submukosal petekiation (blödningar) och subkutant ödem
NötkreaturAEnzootisk pneumoni (framförallt unga djur), mastit (kor, dock relativt ovanligt)Feber, hosta, dyspne (ansträngd andning). Ofta sekundärinfektion
FårAPneumoni (lunginflammation), mastit (juverinflammation)Feber, hosta, dyspne (ansträngd andning). Ofta sekundärinfektion
KaninAPneumoni (lunginflammation), abscesser (bölder), otitis media (öroninflammation), konjunktivit (ögoninflammation), genitala infektionerKan vara akut, subakut eller kronisk. Ögoninfektion, näsflöde, dyspné, cyanos (andnöd), torticollis (felställning av huvudet), vaginal flytning, subkutan svullnad och plötslig död Snuva, ögoninfektioner, bölder och inneröreinfektioner är vanliga uttryck. Lunginflammation och spridning till andra inte organ, till exempel livmodern, lever eller lymfknutor,
FjäderfäAPasteurellosLokala infektioner, ögoninflammation, hudinflammation, hälta, rörelsestörning pga inflammation i mellanörat.

Den allvarliga akuta formen som orsakar hög dödlighet kallas hönskolera och är mycket smittosam

KattSårinfektionSår och bölder, oftast efter bett eller klösning
MänniskaSårinfektion, efter kattbettSår och bölder, oftast efter bett eller klösning
Virulensfaktorer: Dermatonekrotisaka toxiner hos P. multocida subsp. multocida av kapseltyp A och D, som orsakar nyssjuka hos gris.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002663 PM70 2 257 487 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY078999 NCTC 10322T 1 468 

Taxonomi/fylogeni:
Pasteurella multocida  
Cirka 15 arter finns beskrivna inom genus Pasteurella, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Kommentar:Nyssjuka är anmälningspliktig i Sverige. Pasteurellainfektioner kan vara zoonotiska i samband med kattbett. Fermentering av D-sorbitol och trehalos kan användas för identifiering av underarter.
Uppdaterad:2023-08-14

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet