VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Burkholderia pseudomallei
Kategorier: Zoonotisk; rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanska bakteriologen W.H. Burkholder.
Artepitet: falsk rots(rots heter "malleus" på latin).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Pseudomonas pseudomallei
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Betaproteobacteria
Ordning
Burkholderiales
Familj
Burkholderiaceae 
Genus
Burkholderia
Typstam: WRAIR 286 = ATCC 23343 = NCTC 12939.
Makromorfologi (lukt): Gräddfärgade kolonier med karaktäristisk lukt (jord).
Mikromorfologi: Små, rörliga stavar, som har flera polära flageller. Denna bakterie kan också förflytta sig inuti värdcellen genom aktin-baserad rörlighet.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob (eftersom den kan utnyttja NO3- som slutlig elektronacceptor i frånvaro av syre).
Katalas/Oxidas:+/+
Fermentation av kolhydrater: Burkholderia spp. fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Melioidos (liknar rots), som är en zoonos.
Värddjur: Häst m.fl.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Kapsel, sekretionssystem av typ III och IV samt en siderofor (malleobaktin).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006350 och NC_006351 K96243 7 247 547 2c + 0 
Krom. I (4 074 542 bp) resp. krom. II (3 173 005 bp).

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ108392 (T) 1488 
Tre rRNA-gener i krom. I och en i krom. II.

Taxonomi/fylogeni:
   
Ca 100 arter har beskrivits inom genus Burkholderia, som är besläktat med genus Taylorella. De två arter av släktet Burkholderia, som finns med på VetBact, är mycket närbesläktade.
Bestämmelser: Burkholderia pseudomallei tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Uppdaterad:2020-10-28

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet