VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Campylobacter coli
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från tjocktarmen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio coli
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Epsilonproteobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 33559 = CCUG 11283 och 14540 = NCTC 11366.
Makromorfologi (lukt):
   
Icke hemolyserende, små (1-2 mm i diameter) gråvita till rosaaktiga kolonier med metallglans på blodinnehållande agar.
Kolonierna kan bli större och flyta ut och svärma på fuktig agar.
Mikromorfologi: Böjd (måsvinge-liknande) eller spiralformade små och rörliga stavar (0,2-0,3 x 1,5-5,0 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas - (= hippurat -), ureas -
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Termotolerant, växer i temperatur upp till 42-43 °C, växer inte vid 25 °C.
Specialmedia:
Campylobacter coli  
På kol-baserade medier är campylobacter kolonierna vita till gråaktiga med metallglans.
Kolonierna kan bli större och flyta ut och svärma på fuktig agar.
Reservoir: Fåglar och däggdjur (ej människa)
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaCampylobacterios, zoonosMatförgiftning med diarre, kräkningar, magsmärtor och feber
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NZ_AAFL00000000 RM2228 1 860 000  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59073 ATCC 33559T 1467  

Taxonomi/fylogeni:
   
Man har beskrivit ca 25 arter inom genus Campylobacter och några av dessa är uppdelade i underarter. Genus Campylobacter är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. coli är nära besläktad med C.jejuni, C. hyointestinalis, C. fetus och C. lari.
Bestämmelser:

Fynd av termotoleranta Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad:2021-09-29

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet