VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Salmonella-serovarer

Inledning

Släktet Salmonella uppdelas i två (eller tre) arter: Salmonella bongori, Salmonella enterica (och ev. Salmonella subterranea), se även Salmonella spp. Salmonella enterica indelas i sex underarter, där framför allt Salmonella enterica subsp. enterica är av intresse inom human- och veterinärmedicin. S. enterica subsp. enterica indelas i sin tur i flera hundra olika serovarer, baserade på deras antigensammansättning. Förkortningen S. för Salmonella kan man använda om det i texten inte förekommer några tvetydigheter. De olika serovarerna får då väldigt långa namn, så det finns då en konvention att man förkortar dem på ett visst sätt, där Salmonella bör skrivas ut och i kursiverad stil. Namnet på serovaret ska skrivas i normal stil och med stor första bokstav. Första gången det långa vetenskapliga namnet används i en text, ska det dock skrivas ut. I tabellen nedan listas några vanligt förekommande serovarer med fullständigt och förkortat namn samt deras vanligaste värddjur.

Tabell:

Vetenskapligt namn Förkortat namn* Djurslag
S. enterica subsp. enterica Serovar Anatum Salmonella Anatum Nötkreatur
S. enterica subsp. enterica Serovar Cholerasuis Salmonella Cholerasuis Gris, vildsvin
S. enterica subsp. enterica Serovar Derby Salmonella Derby Gris
S. enterica subsp. enterica Serovar Diarizonae Salmonella Diarizonae Får
S. enterica subsp. enterica Serovar Dublin Salmonella Dublin Nötkreatur
S. enterica subsp. enterica Serovar Enteritidis Salmonella Enteritidis Fjäderfä, igelkott, människa
S. enterica subsp. enterica Serovar Gallinarum Salmonella Gallinarum Fjäderfä
S. enterica subsp. enterica Serovar Hadar Salmonella Hadar Fjäderfä
S. enterica subsp. enterica Serovar Kentucky Salmonella Kentucky Fjäderfä
S. enterica subsp. enterica Serovar Livingstone Salmonella Livingstone Fjäderfä
S. enterica subsp. enterica Serovar Newport Salmonella Newport Fjäderfä, gris, nötkreatur, vattenfåglar
S. enterica subsp. enterica Serovar Paratyphi Salmonella Paratyphi Människa
S. enterica subsp. enterica Serovar Pullorum Salmonella Pullorum Fjäderfä
S. enterica subsp. enterica Serovar Senftenberg Salmonella Senftenberg Kalkon
S. enterica subsp. enterica Serovar Typhi Salmonella Typhi Människa
S. enterica subsp. enterica Serovar Typhimurium Salmonella Typhimurium Gris, fjäderfä, katt, nötkreatur, igelkott, människa

------------------------------------------------------------------------

*Man kan även förkorta Salmonella till S. här, om det inte kan missförstås, även om det inte ser så snyggt ut i text.

Observera att det vanligaste serovaret på ett visst djurslag och i ett visst geografiskt område, inte nödvändigtvis är det vanligaste serovaret på samma djurlag, men i ett annat geografiskt område.

Uppdaterad: 2023-04-05.


Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet