Art/Underart: Salmonella enterica
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den amerikanske bakteriologen D. E. Salmon.
Artepitet: från tarmen.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Salmonella choleraesuis
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Salmonella
Typstam: Se individuella underarter.
Makromorfologi (lukt): Medelstora kolonier (2-4 mm i diameter).
Mikromorfologi: Raka stavar (0,7-1,5 x 2,0-5,0 µm). De flesta stammar är peritrika (flageller över hela ytan) och därför rörliga.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas - vätesulfid (H2S) +.
Biokemiska tester: Citrat +, metylrött +, Voges-Proskauer -.
Spec. egenskaper: Se individuella underarter.
Specialmedia:
Sjukdom:Se individuella underarter.
Värddjur: Se individuella underarter.
Sjukdomsbild: Se individuella underarter.
16S rRNA-sekvens:  -
Taxonomi/fylogeni: Det finns två taxonomiska system för genus Salmonella, men det gamla systemet har i stor utsträckning övergivits. Enligt det nya systemet ska de olika underarterna av Salmonella enterica alltså heta: Salmonella enterica subsp. arizonae, Salmonella enterica subsp. diarizonae, Salmonella enterica subsp. enterica, Salmonella enterica subsp. houtenae, Salmonella enterica subsp. indica och Salmonella enterica subsp. salamae.

Endast Salmonella enterica subsp. arizonae och Salmonella enterica subsp. enterica är upptagna i VetBact. Hundratals serovarer har identifierats bland dessa två underarter och några av de, som förekommer ofta hos den senare finns listade i Termlistan under Salmonella-serovarer.

Vi rekommenderar starkt att man använder det nya systemet.
Länk: Salmonella nomenclature
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet