Hur vill du sortera bilderna? 

Bilder med koppling till någon bakterieart

Klicka på respektive bild för mer information.

<strong>Fig. 99:4.</strong> Framdelen av en fästing (<i>Ixodes hexagonus</i>). <p>
I. hexagonus 
<p><strong>Fig. 45:3.</strong> Fästing (<i>Ixodes</i> sp.).</p>
Ixodes sp. 
<p><strong>Fig. 113:1.</strong> Makrobild på fästing (<i>Ixodes</i> sp.). Kamera: Nikon CoolPix 4500.</p>

<p> </p>
B. burgdorferi 
<p><strong>Fig. 99:3.</strong> Makrobild på fästing (<i>Ixodes ricinus</i>) t.v. och frö av ricin (<i>Ricinus communis</i>) t.h. Fästingen är en adult hona, som nyligen avslutat ett blodmål på katt. Kamera: Nikon CoolPix 4500.</p>

<p> </p>
I. ricinus 
<p><strong>Fig. 59:2.</strong> Lunga från en 2 årig ko med dyspne (andnöd), feber och atypisk lunginflammation. Bilderna tagna i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU.</p>
H. somni 
<p><strong>Fig. 14:4</strong>  Obduktionsfynd från häst som drabbats av infektion med <em>Streptococcus equi </em>subsp.<em> equi.</em> Inringat på bilden är en varig mandibularlymfknuta. Datum: 2022-04-29.</p>

<p>Som en jämförelse finns här en <a href="#" onclick="OpenWindow('/popup/image.php?imgtable=vetbact_images&imgid=846&lang=sv','Ref846','scrollbars=yes,width=630,height=710')" title="Öppnas i nytt fönster.">bild av en lymfknuta från häst</a> med normalt utseende.</p>
S. equi 
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><strong>Fig 278:3</strong>. Bilder från kalv som drabbats av polyartrit och osteomyelit orsakad av en blandinfekton med <em>Helcoccous ovis </em>och<em> Peptoniphilus indolicus</em>. Bilderna från kotled<span> (A), armbågsled</span> (B) samt tornutskott (C) är</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">tagna i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU.</span></p>
H. ovis 
<p><strong>Fig. 264:2.</strong> Lunga och diafragma från katt som drabbats av pyothorax och pleurit med rikligt med var, granula och sammanväxningar i brösthålan (A och B) och diafragma (C) orsakad av <em>Filifactor villosus</em>. Bilden tagen i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU.</p>

<p>Som en jämförelse finns här en <a href="#" onclick="OpenWindow('/popup/image.php?imgtable=vetbact_images&imgid=845&lang=sv','Ref845','scrollbars=yes,width=610,height=710')" title="Öppnas i nytt fönster.">bild av thorax från hund</a> med normalt utseende.</p>

<p>Datum: 2020-12-10</p><p>Här finns en <a href="#" onclick="OpenWindow('/popup/image.php?imgtable=vetbact_images&imgid=845&lang=sv','Ref845','scrollbars=yes,width=610,height=710')" title="Öppnas i nytt fönster.">referensbild</a>.</p>
Filifactor villosus 
<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Fig. 147:3  Obduktionsfynd från gris som drabbats av infektion med <em>Streptococcus suis</em>. På bilden ses endocardit och missfärgade öron och tryne. Datum: 2020-12-08.</p>
S. suis 
<p><strong>Fig. 207:7.</strong> Lunga från katt som drabbats av pneumoni (lunginflammation) orsakad av <em>Streptococcus canis</em>. Samtliga lunglober är diffust rödflammiga och har ökad konsistens  Bilden tagen i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU.</p>
S. canis 
<p><strong>Fig. 10:9</strong>. Lunga från föl med <em>R. hoagii-</em>infektion<em> </em>(A)<em> </em>och närbild på böld (B)<em>.</em> Bilden tagen i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU. Datum: 2020-12-10</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><strong>Fig 30:3</strong>. Muskulatur från häst med infektion i muskulaturen orsakad av<em> Clostridium septicum </em>(A, B och C) samt muskulatur som inte påverkats (D)</span><em style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">.</em><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><em> </em>Muskulaturen är ljust flammig med multifokala blödningar och sönderfallande konsistens (A och B). I muskelfascia ses måttligt ödem (C). Bilderna tagna i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU.</span></p>
C. septicum 
<p><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><strong>Fig 1:8</strong>. Lunga från nötkreatur med<span> lungbölder (A), kalv med </span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">ledinfektion (B), osteomyelit från en bagge (C) och endocardit från en ko (D), samtliga infektioner orsakade av <em>Trueperella pyogenes</em></span><em style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">.</em><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span> </span>Bilderna tagna i samband med obduktion på patologen, BVF, SLU.</span></p>
T. pyogenes 
<p><strong>Fig. 20:11. </strong>Methicillin Resistant <em>Staphylococcus aureus </em>(MRSA) odlad på kromogen MRSA-agar under 24 timmar vid 37<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:115%"><span new="" roman="" style="font-family:" times=""> °</span></span></span>C i aerob miljö. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden av hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm.</p>
S. aureus 
<p><strong>Fig. 19:7.</strong> <em>Streptococcus uberis</em> odlad på en SELMAPLUS-platta vid 37 °C under 24 tim. Notera att <em>S. uberis</em> endast växer i sektor 1 (blodagar med eskulin) och att denna stam har grönaktig α-hemolys. Hemolysen syns dock inte på denna platta, som bara är fotograferad med ljus ovanifrån. Se istället Fig. 19:6. Odlingsmedia i övriga sektorer anges i medialistan under SELMA Plus-platta. Datum: 2017-06-07.</p>

<p> </p>
S. uberis 
<p><strong>Fig. 14:4.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i> odlad på blåagar vid 37 °C under 24 timmar. Plattan visar att denna bakterie ej fermenterar laktos och växer dåligt på blåagar. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Den totala längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 2 mm. Datum: 2014-11-19.</p>

<p> </p>
S. equi equi 
<p><strong>Fig. 19:5.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus uberis</i> odlad på blåagar vid 37 °C under 24 timmar. Plattan visar att denna bakterie fermenterar laktos. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2014-11-19.</p>
S. uberis 
<strong>Fig. 15:6.</strong> Kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i> odlad på blåagar vid 37 °C under 24 timmar. Plattan visar att denna bakterie fermenterar laktos. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2014-11-24.</p>
S. equi zooep. 
<strong>Fig. 121:3.</strong> Kolonier av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>, stam CCUG 36637, odlad aerobt på blåagar under 24 timmar vid 37 °C. <i>S. dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i> växer mycket svagt på blåagar och man kan endast se några små kolonier på den övre delen av plattan. Längden av hela skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2015-09-02. </p>
S dysgal. equisim. 
<p><b>Fig. 68:9. </b>Kolonier av <i>Escherichia coli</i>, odlad aerobt på "Chromogenic E. coli/coliform selective agar" under 24 timmar vid 30°C. Detta är ett medium, som används för att räkna coliforma bakterier. Mediet innehåller Rose-Gal och X-Glu med vars hjälp man kan detektera β-galaktosidas resp. β-glukoronidas. <i>E. coli</i> har båda enzymerna och ger lila kolonier, medan andra coliformer enbart har β-galaktosidas och alltså ger skära kolonier. �riga bakterier ger färglösa kolonier eller blå kolonier om de har β-glukoronidas. Längden på skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2010-06-17.</p>

<p> </p>
E. coli 
<b>Fig. 68:10.</b> Närbild på kolonier av <i>Escherichia coli</i>, odlad aerobt på "Chromogenic E. coli/coliform selective agar" under 24 timmar vid 30°C. Hela längden av skalstrecket motsvarar 5 mm. För mer information, se Fig. 68:2. Datum: 2010-06-17. <p>
E. coli 
<strong>Fig. 144:2.</strong> Kolonier av <i>Campylobacter lari</i>, stam Cb 227 - 99, odlade mikroaerofilt på CCDA-platta vid 37 °C under 48 timmar. A, översikt av hela plattan; B, närbild. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2016-05-26.</p>
C. lari 
<b>Fig. 68:11</b> Kolonier av koliforma bakterier odlade på en <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=101" target="_blank"><b>VRG-agarplatta</b></a>. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum 2017-05-03. </p>
E. coli 
<p><b>Fig. 29:4.</b> Kolonier av <i>Clostridium perfringens</i> odlad på <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=98" target="_blank"><b>TSC-agar</b></a> utan lecithin (A) och med lecithin (B). Observera precipitationszonen runt kolonierna på platta B. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-05-10.</p>

<p> </p>
C. perfringens 
<p><b>Fig. 19:6.</b> <i>Streptococcus uberis</i> odlad på SELMA-platta vid 37 °C under 24 tim. Notera att <i>S. uberis</i> endast växer i sektor 1 (blodagar med eskulin). Bild A fotograferades med ljus ovanifrån och bild B med ljus underifrån. Hemolysen syns bäst i bild B. Odlingsmedia i övriga sektorer anges i medialistan under <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a>. <i>S. uberis</i> har bara en svag eskulinasaktivitet och det är därför svårt att se att den faktiskt är eskulinaspositiv. Datum: 2017-06-07.</p>

<p> </p>
S. uberis 
<p><b>Fig. 20:9.</b> <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> odlad på SELMA-platta vid 37 °C under 24 tim. Notera att <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i> växer i sektor 1 (blodagar med eskulin) och i sektor 3 (mannitolsaltagar). Bild A fotograferades med ljus ovanifrån och bild B med ljus underifrån. Hemolysen syns bäst i bild B där man också kan ana en dubbelhemolys. Odlingsmedia i alla sektorer anges i medialistan under <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a>. Datum: 2017-06-14.</p>

<p> </p>
S. aureus aureus 
<p><strong>Fig. 20:10.</strong> <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stam yyy, odlad på en SELMAPLUS-platta vid 37 °C under 24 tim. Notera att <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i> växer i sektor 1 (blodagar med eskulin) och sektor 4 (mannitolsaltagar). Bild A fotograferades med ljus ovanifrån och bild B med ljus underifrån. Hemolysen syns bäst i bild B, men dubbelhemolysen är svår att se (se isället Fig. 20:9). Odlingsmedia i samtliga sektorer anges i medialistan under <a href="/index.php?displayextinfo=114" target="_blank">SELMA Plus-platta</a>. Datum: 2017-06-14.</p>

<p> </p>
S. aureus aureus 
<p><strong>Fig. 68:13.</strong> <i>Escherichia coli</i> odlad på en SELMAPLUS-platta vid 37°C under 24 tim. Notera att <i>E. coli</i> växer i sektor 1 (blodagar med eskulin), sektor 2 (MacConkey-agar) och sektor 3 (PGUA-agar). Notera att ett färgomslag har skett i PGUA-agarn, vilket inte skulla ha hänt om <i>Klebsiella</i> spp. hade odlats på detta medium. Bild A fotograferades med ljus ovanifrån och bild B med ljus underifrån. Denna stam av <i>E. coli</i> ger ej hemolys. Odlingsmedia i samtliga sektorer anges i medialistan under <a href="/index.php?displayextinfo=114" target="_blank">SELMA Plus-platta</a>. Datum: 2017-06-14.</p>

<p> </p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 13:4.</strong> Kolonier av <i>Listeria monocytogenes</i>, stam ... ... ..., odlad under 48 timmar vid 37 °C på <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=112" target="_blank">Brillians-Listeria-agarmedium</a>. Notera den blå-grönaktiga färgen på kolonierna och den grumliga zonen runt kolonierna. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-02-04.</p>

<p> </p>
L. monocytogenes 
<p><strong>Fig. 89:4.</strong> Kolonier av <em>Campylobacter jejuni</em> subsp. <em>jejuni</em> odlad mikroaerofilt på modifierad CCD-agar under 2 dygn vid 41,5 °C. Bild A visar hela plattan och bild B visar en delförstoring av några kolonier med typisk oregelbunden kant och metallglans. Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm. Datum: 2017-02-09.</p>

<p> </p>
C. jejuni jejuni 
<strong>Fig. 124:4.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecalis</i>, stam ... ... ..., odlad under 24 timmar vid 44 °C på <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=95" target="_blank">SlaBa-agarmedium</a>. Notera den röda färgen på kolonierna. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-03-31.<p>
E. faecalis 
<strong>Fig. 153:6.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>, stam ... ... ..., odlad under 24 timmar vid 37 °C på <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=50" target="_blank">CLED-agar</a>. Notera färgförändringen av agarn i närheten av kolonierna. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-03-31.<p>
S. pseudintermedius 
<p><strong>Fig. 21:6.</strong> Fem misstänkta kolonier av <em>Bacillus cereus</em> har här odlats vidare på <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=103" target="_blank"><b>MYP-agar</b></a>. Notera utfällningen runt utstryken och inget färgomslag i agarn. Plattan fotograferades mot en mörk bakgrund. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-05-03.</p>

<p> </p>
B. cereus 
<p><b>Fig. 20:8.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> odlad på <a href="http://www.vetbact.org/vetbact/?displayextinfo=96" target="_blank"><b>Baird-Parker agar</b></a>. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-05-03.</p>

<p> </p>
S. aureus aureus 
<strong>Fig. 17:5.</strong> <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i>, odlad på en <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a> vid 37 °C under 24 tim. Platta A är fotograferad med ljus ovanifrån och platta B med ljus underifrån. Notera att <i>S. dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i> endast växer i sektor 1 (nötblodagar med eskulin) och att man kan ana den grönaktiga α-hemolysen i platta B. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-09-06.</p>
S. dysgal. dysgal. 
<strong>Fig. 16:10.</strong> <i>Streptococcus agalactiae</i>, odlad på en <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a> vid 37 °C under 24 tim. Platta A är fotograferad med ljus ovanifrån och platta B med ljus underifrån. Notera att <i>S. agalactiae</i> endast växer i sektor 1 (nötblodagar med eskulin) och att den klara β-hemolysen syns tydligt i platta B. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-09-20.</p>
S. agalactiae 
<p><strong>Fig. 16:11</strong>. <em>Streptococcus agalactiae</em>, odlad på en SELMA Plus-platta vid 37 °C under 24 tim. Platta A är fotograferad med ljus ovanifrån och platta B med ljus underifrån. Notera att <em>S. agalactiae</em> endast växer i sektor 1 (nötblodagar med eskulin) och att den klara β-hemolysen syns tydligt i platta B. Datum: 2017-09-20.</p>

<p> </p>
S. agalactiae 
<b>Fig. 16:9.</b> Kolonier av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam 09mas018883, odlad på blåagar (med laktos) vid 37 °C under 24 timmar. Kolonierna blir inte så stora på blåagar, men man ser att bakterien fermenterar laktos. Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm. Datum: 2011-04-06. <p>
S. agalactiae 
<p><strong>Fig. 258:1.</strong> <i>Staphylococcus saprophyticus</i> subsp. <i>saprophyticus</i>, odlad på en <a href="/index.php?displayextinfo=114" target="_blank">SELMA Plus-platta</a> vid 37 °C under 24 tim. Platta A är fotograferad med ljus ovanifrån och platta B med ljus underifrån. Notera att <i>S. saprophyticus</i> subsp. <i>saprophyticus</i> växer i sektor 1 (nötblodagar med eskulin) och sektor 4 (mannitolsaltagar) samt att denna stafylokock inte ger hemolys på blodagar. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-09-21.</p>

<p> </p>
S. sapro. sapro. 
<p><b>Fig 1:6.</b> <i>Trueperella pyogenes</i> odlad aerobt på en <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a> vid 37°C under 24 timmar i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. SELMA-plattan innehåller nötblodagar med eskulin (Sektor 1), Mac Conkey-agar (Sektor 2) och mannitolsaltagar (Sektor 3). <i>T. pyogenes</i> växer bara på blodagar. SELMA-plattan fotograferades mot en mörk bakgrund och med belysning ovanifrån. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-09-27.</p>

<p> </p>
T. pyogenes 
<p><b>Fig 1:7.</b> <i>Trueperella pyogenes</i> odlad aerobt på en <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a> vid 37 °C under A: 24 timmar och B: 48 timmar i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Plattorna fotograferades med ljus underifrån för att hemolysen, som syns bäst på platta B, ska framträda. SELMA-plattan innehåller nötblodagar med eskulin (Sektor 1), Mac Conkey-agar (Sektor 2) och mannitolsaltagar (Sektor 3). <i>T. pyogenes</i> växer bara på blodagar. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-09-27.</p>

<p> </p>
T. pyogenes 
<p><strong>Fig. 17:6.</strong> <em>Streptococcus dysgalactiae</em> subsp. <em>dysgalactiae</em>, odlad på en SELMA Plus-platta vid 37 °C under 24 tim. Notera att S. dysgalactiae subsp. dysgalactiae endast växer i sektor a (nötblodagar med eskulin) och att man kan ana den grönaktiga α-hemolysen. Datum: 2014-11-13.</p>

<p> </p>
S. dysgal. dysgal. 
<strong>Fig. 17:4.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i> odlad på blåagar vid 37 °C under 24 timmar. Plattan visar att denna bakterie fermenterar laktos. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Den totala längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2014-11-16.</p>
S. dysgal. dysgal. 
<b>Fig. 68:7.</b> Odling (aerob) av <i>Escherichia coli</i> (stam ATCC 35218) på MSRV-agar vid 41,5 °C under 24 tim. Notera den mycket svaga växten vid de tre appliceringsplatserna (vid pilarna) och att <i>E. coli</i> inte svärmar ut från dessa ställen. Jfr. hur <i>Salmonella</i> spp. växer på MSRV-agar. Längden på skalstrecket motsvarar 10 mm.
<p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 72:3.</strong> Stryk av <i>Proteus mirabilis</i> på blåagar (A) och MacConkeyagar (B) efter odling under 24 timmar vid 37 °C. Notera att <i>Proteus</i> sp. svärmar på blåagar, men inte på MacConkeyagar. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm. Datum: 2016-10-19.</p>

<p> </p>
P. mirabilis 
<strong>Fig. 85:5.</strong> Kolonier av <i>Listonella anguillarum</i> odlad på blåagar vid 30 °C. A. Odling under 24 timmar; B. Odling under 48 timmar. <i>L. anguillarum</i> växer fin på blåagar, men fermenterar inte laktos (inget färgomslag i plattan). Längden av resp. skalstreck motsvarar 1 cm. <p>
L. anguillarum 
<p><strong>Fig. 109:3.</strong> Kolonier av <i>Campylobacter coli</i>, stam SLV427, odlade mikroaerofilt på en CCDA-platta vid 37 °C under 48 timmar. A, översikt av hela plattan; B, närbild. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2016-05-26.</p>

<p> </p>
C. coli 
<b>Fig. 68:8.</b> Kolonier av <i>Escherichia coli</i>, stam VB 008/14, odlad aerobt på CLED-agar vid 37 °C under 24 tim. A, översikt; B, närbild (bildmontage). På översiktsbilden ser man tydligt att indikatorn har slagit om runt kolonierna, som alltså fermenterar laktos. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2014-01-22.
<p>
E. coli 
<p><b>Fig 69:7.</b> Kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumonia</i>, stam CCUG 225<sup>T</sup>, odlad aerobt på en <a href="/index.php?displayextinfo=43" target="_blank">SELMA-platta</a>. SELMA-plattan innehåller nötblodagar med eskulin (Sektor 1), Mac Conkey-agar (Sektor 2) och mannitolsaltagar (Sektor 3). <i>Klebsiella</i> spp. växer i alla sektorer utom på manitolsaltagar. SELMA-plattan fotograferades mot en mörk bakgrund och med belysning ovanifrån. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2012-06-16 och redigerad 2017-06-08.</p>

<p> </p>
K. pneum. pneum. 
<p><b>Fig. 135:5.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>, stam SVA-MRSP 134, odlad på blåagar med laktos vid 37°C under 24 tim. A, Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. B, En delförstoring av A, som är fotograferad ur en annan vinkel. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Notera att <i>S. pseudintermedius</i> är en laktosfermenterare.</p>

<p> </p>
S. pseudintermedius 
<p><b>Fig. 70:10.</b> Odling (aerob) av A, <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Diarizonae (stam ???) på <a href="/vetbact/popup/popup.php?id=51" target="_blank">MSRV-agar</a> vid 41,5 °C under 4 dygn. Jämför Fig. 70:6 och 70:7 och notera skillnader i utseende mellan olika serovarer. Appliceringsplatserna är markerade med pilar.</p>

<p> </p>
S. ent. enterica 
<p><b>Fig. 70:8.</b> Odling (aerob) av A, <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Typhimurium (stam CCUG 31969) och B, <i>Citrobacter freundii</i> (stam VB 007/11) på <a href="/vetbact/popup/popup.php?id=51" target="_blank">MSRV-agar</a> vid 41,5 °C under 24 tim. Notera den kraftiga växten vid de tre appliceringsplatserna på platta A och att detta serovar av salmonella svärmar ut över hela plattan inom 24 timmar. Jämför Fig. 70:2. På platta B kan man inte varken se någon växt eller svärmning runt appliceringsplatserna (markerade med pilar). Längden på skalstrecket motsvarar 10 mm.</p>
S. ent. enterica 
<p><strong>Fig. 107:4.</strong> Kolonier av <i>Actinobacillus equuli</i> subsp. <i>equuli</i>, stam CCUG 2041, odlad på blåagar vid 37 °C under 24 tim. Notera att färgomslaget runt kolonierna visar att <i>A. equuli</i> subsp. <i>equuli</i> fermenterar laktos under syrabildning. Längden av hela skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2016-10-06.</p>

<p> </p>
A. eq. equuli 
<p><strong>Fig. 86:4. </strong>Kolonier av <i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>hydrophila</i> odlad på blåagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden visar att denna bakterie växer bra på blåagar, men den fermenterar inte laktos (inget färgomslag på plattan). Den totala längden av skalstreckt motsvarar 1 cm. Datum: 2016-10-11.</p>

<p> </p>
A. hydr. hydrophila 
<strong>Fig. 124:3.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecalis</i>, stam CCUG 9997, odlad på blåagar vid 37 °C under 24 tim. Notera att färgomslaget runt kolonierna visar att <i>Enterococcus faecalis</i> fermenterar laktos under syrabildning. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2016-10-17.</p>
E. faecalis 
<p><strong>Fig. 190:4.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecium</i>, VRE-stam, odlad på blåagar vid 37 °C under 24 tim. Notera att färgomslaget runt kolonierna visar att <i>Enterococcus faecalis</i> fermenterar laktos under syrabildning. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2016-10-18.</p>

<p> </p>
E. faecium 
<p><strong>Fig. 77:3.</strong> Kolonier av <i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>enterocolitica</i>, stam CCUG 45643, odlad på <a href="http://www.vetbact.org/?displayextinfo=107" target="_blank"><b>CIN-agar</b></a> under 1 dygn vid 30°C. Bild B är en delförstoring av plattan i bild A. Notera koloniernas utseende (brukar kallas "bull's eye") på CIN-agar. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2016-10-25.</p>

<p> </p>
Y. enter. enterocol. 
<p><strong>Fig. 71:4.</strong> Kolonier av <i>Plesiomonas shigelloides</i> odlad på blåagar vid 37 °C under 24 timmar. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2016-11-02.</p>

<p> </p>
P. shigelloides 
<strong>Fig. 87:4.</strong> Kolonier av <i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>salmonicida</i> odlad på blåagar vid rumstemperatur under 48 timmar. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2016-11-02.</p>
A. salm. salmonicida 
<p>Kolonier av <i>Melissococcus plutonius</i> stam LMG 20360, odlad i anaerobklocka på basalmedium-agar under 6 dygn vid 35°C.</p>

<p> </p>
M. plutonius 
<p><strong>Fig. 190:5.</strong>Kolonier av <i>Enterococcus faecium</i>, stam VRE 300/04, odlad aerobt under två dygn på SlaBa-agar med vankomycin vid 37°C.</p>

<p> </p>
E. faecium 
<strong>Fig. 190:6.</strong> Närbild på kolonier av <i>Enterococcus faecium</i>, stam VRE 300/04, odlad aerobt under två dygn på SlaBa-agar med vankomycin vid 37°C. Skalstreckets totala längd motsvarar 3 mm. Slanetz-Bartley-agar innehåller bl.a. tetrazoliumklorid, som reduceras till olösligt formazon (lilaröd färg) av enterokocker. Notera också precipitationszonen runt kolonierna. <p>
E. faecium 
<p><b>Fig. 70:9.</b> Odling (aerob) av A, <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Dublin (stam CCUG 35631) och B, <i>Escherichia coli</i> (stam ATCC 35218) på <a href="/vetbact/popup/popup.php?id=51" target="_blank">MSRV-agar</a> vid 41,5 °C under 24 tim. Notera den kraftiga växten vid de tre appliceringsplatserna på platta A och att <i>Salmonella</i> spp. svärmar ut från dessa ställen. Jämför Fig. 70:3. På platta B kan man bara se en svag växt och svärmning runt appliceringsplatserna (markerade med pilar). Längden på skalstrecket motsvarar 10 mm.</p>

<p> </p>
S. ent. enterica 
<b>Fig. 20:7.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stram SLV 350, odlad aerobt på blåagar (med laktos) under 24 timmar vid 37°C. Belysningen kommer ovanifrån. Notera att <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i> fermenterar laktos. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-02-05.<p>
S. au. aureus 
<p><b>Fig. 60:10.</b> Kolonier av <i>Mannheimia haemolytica</i>,stam ..., efter odling på blåagar (med laktos) under 48 tim vid 37°C. Notera att denna stam av <i>M. haemolytica</i> inte fermenterar laktos. <strong><i>M. haemolytica</i> är laktosvariabel.</strong> Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-03-04.</p>

<p> </p>
M. haemolytica 
<b>Fig. 69:5</b>. Kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>, stam CCUG 225<sup>T</sup>, odlad aerobt på blåagar (med laktos) under 24 tim vid 37 °C. Notera det mukoida utseendet på utstryket där kolonierna flyter ihop och att <i>K. pneumoniae</i> fermenterar laktos. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-06-15. <p>
K. pne. pneumoniae 
<p><b>Fig. 69:6</b>. Kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>, stam CCUG 225<sup>T</sup>, odlad aerobt på CLED-agar under 24 tim vid 37 °C. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-10-18.</p>

<p> </p>
K. pneu. pneu. 
<p><b>Fig. 70:6.</b> Kolonier av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, isolat LL 681, odlad aerobt på XLD-agar vid 37 °C under 24 tim. Notera att kolonierna är svartfärgade. A, översiktsbild där längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. B, närbild på kolonier där man ser att kanten på kolonin inte är svartfärgad. Längden av hela skalstrecket motsvarar här 5 mm.</p>

<p> </p>
S. ent. enterica 
<b>Fig. 70:5.</b> Kolonier av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, isolat LL 681, odlad aerobt på BG-agar vid 37 °C under 24 tim. Notera: ingen gulfärgning runt kolonierna eftersom salmonellor är laktosnegativa. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. <p>
S. ent. enterica 
<b>Fig. 68:6.</b> Kolonier av <i>Escherichia coli</i>, stam SLV 082, odlad aerobt på BG-agar vid 37 °C under 24 tim. Notera: gulfärgningen runt kolonierna eftersom <i>E. coli</i> är laktospositiv. <i>E. coli</i> växer inte så bra på BG-agar (jfr. Fig. 70:3). Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2012-01-19.
<p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 70:7.</strong> Kolonier av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Diarizonae, odlad aerobt på BG-agar (A) och XLD+N-agar (B) vid 37 °C under 24 tim. Notera: ingen gulfärgning runt kolonierna (i A) eftersom salmonellor är laktosnegativa och svartfärgning av kolonier (i B). Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm.</p>

<p> </p>
S. ent. enterica 
<p><strong>Fig. 53:5.</strong> Kolonier av <i>Bordetella bronchiseptica</i>, stam ..., odlad aerobt på Smith-Baskerville-medium vid 37 °C under ca. 3 dygn. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm.</p>

<p> </p>
B. bronchiseptica 
<p><b>Fig 69:8.</b> Kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>, stam CCUG 225<sup>T</sup>, odlad aerobt på en <a href="/index.php?displayextinfo=114" target="_blank">SELMA Plus-platta</a>. SELMA Plus-plattan innehåller nötblodagar med eskulin (Sektor 1), Mac Conkey-agar (Sektor 2), PGUA-agar för differentiering av <i>E. coli</i> och <i>Klebsiella</i> spp. (Sektor 3) samt mannitolsalt-agar (Sektor 4). <i>Klebsiella</i> spp. växer i alla sektorer utom på mannitolsalt-agar och notera att inget färgomslag sker i PGUA-agarn, vilket det gör när <i>E. coli</i> växer på detta medium. SELMA PLUS-plattorna fotagraferades mot en mörk bakgrund och med ljus ovanifrån (A) samt mot en ljus bakgrund och belysning underifrån (B). Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2017-06-07.</p>

<p> </p>
K. pneum . pneum. 
<p><strong>Fig. 68:12.</strong> <i>Escherichia coli</i>, stam SLV 082, odlad på <a href="/vetbact/index.php?displayextinfo=88" target="_blank">UriCult</a> vid 37° C under 24 tim. <i>E. coli</i>-stammar växer på CLED-agar (A-sidan) och färgen på medier slår om från grönt till gult eftersom <i>E. coli</i> fermenterar laktos. På MacConkey-agar (den övre delen av B-sidan) växer de flesta urinvägspatogener. På <i>E. coli</i>-agar (den nedre delen av B-sidan) bildar de flesta <i>E. coli</i>-stammer svarta kolonier.</p>

<p> </p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 73:4.</strong> Odling av <i>Proteus vulgaris</i>, stam SLV 476, på CLED agar under 24 h, vid 37 °C. Observera att <i>P. vulgaris</i> inte svärmar på CLED-agar. Den totala längden på skalstrecken motsvarar 10 mm i den vänsta bilden och 5 mm i den högra bilden. Datum: 2013-12-26.</p>

<p> </p>
P. vulgaris 
<p><strong>Fig. 73:5.</strong> Odling av <i>Proteus vulgaris</i>, stam SLV 476, på MacConkey-agar under 24 h, vid 37 °C. Observera att <i>P. vulgaris</i> inte svärmar på MacConkey-agar utan NaCl. Den totala längden på skalstrecken motsvarar 10 mm i den vänsta bilden och 5 mm i den högra bilden. Datum: 2013-12-26.</p>

<p> </p>
P. vulgaris 
<p><b>Fig. 68:5.</b> Kolonier av <i>Escherichia coli</i>, stam SLV 082, odlad på blåagar vid 37 °C under 24 tim. Notera pH-omslaget på agarplattan vid kolonierna. <i>E. coli</i> är alltså en laktosfermenterare. Datum: 2014-09-17.<p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 1:8.</strong> Virulensfaktorer hos <em>Trueperella pyogenes</em>. <strong>CbpA</strong> (kollagenbindande protein A), <strong>Fbp</strong> (fibrinogenbindande protein) och <strong>Fnbp</strong> (fibronektinbindande protein) är proteiner, som gör att bakterien kan fästa till värdcellen. <strong>NanH</strong> (neuraminidas H) och<strong> NanP</strong> (neuraminidas P) är neuraminidaser (= sialidaser), som spjälkar av terminala sialinsyrarester från makromolekyler på värdcellens yta och då exponeras receptorer för bindningsproteinerna. Fimbrierna ökar bakteriens vidhäftningsförmåga. <strong>PLO</strong> (pyolysin) är en viktig patogenicitetsfaktor, som bildar porer i värdcellens membran, vilket gör att cellerna lyserar och innehållet kan brytas ner av <strong>DNas</strong> och <strong>proteaser</strong>.</p>

<p>Illustrationen är en egen variant av Figur 2. i referens nr. 148.</p>
T. pyogenes 
<p><strong>Fig. 89:2.</strong> Svepelektronmikroskopibild av <i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i>. Notera form och flageller.</p>

<p> </p>
C. je. jejuni 
<p><strong>Fig. 132:2.</strong> Svepelektronmikroskopibild av <i>Brachyspira intermedia</i>, stam PWS/A<sup>T</sup>. Notera de periplasmatiska flagellerna (= endoflagellerna eller axialfilamenten), som syns där yttermembranet har fragmenterats.</p>

<p> </p>
B. intermedia 
<strong>Fig. 134:3.</strong> Faskontrastmikroskopibild av levande <i>Treponema phagedenis</i>, stam V1. <p>
T. vaccae 
<strong>Fig. 131:2.</strong> Faskontrastmikroskopering av levande <i>Brachyspira alvinipulli</i>, stam C1<sup>T</sup>. <p>
B. alvinipulli 
<p><strong>Fig. 131:3.</strong> Svepelektronmikroskopibild av <i>Brachyspira alvinipulli</i>, stam C1<sup>T</sup>.</p>

<p> </p>
B. alvinipulli 
<p>Gram-färgning av <i>Vibrio vulnificus</i>. Notera utseendet på de böjda stavarna.</p>

<p> </p>
V. vulnificus 
<p><strong>Fig. 45:2.</strong> Giemsa-färgning för <i>Anaplasma phagocytophilum</i> i blodutstryk. Erythrocyter omger en granulocyt med cellkärna. I granulocyten kan man också se en morulae med packade anaplasmor samt några fria anaplasmor.</p>

<p> </p>
A. phagocyto. 
<p><strong>Fig. 45:1.</strong> Acridinorange-färgning för <i>Anaplasma phagocytophilum</i> av blodutstryk. Erythrocyter omger en granulocyt med cellkärna. I granulocyten kan man också se en morulae med tätt packade anaplasmor samt några fria anaplasmor.</p>

<p> </p>
A. phagocyto. 
<b>Fig. 98:3.</b> Faskontrastmikroskopi av levande <i>Brachyspira pilosicoli</i>, stam P43/6/78<sup>T</sup>. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Kulturer av <i>B. pilosicoli</i> ser ofta skräpigare ut än <i>B. hydysenteriae</i> (jfr. Fig. 97:3-4). Datum: 2010-06-23. <p>
B. pilosicoli 
<p>Svepelektronmikroskopibild av <i>Melissococcus plutonius</i>. Intakta bakterier syns i centrum av bilden. Notera att bakterierna föreligger som diplokocker och att man kan ana var de kommer att dela sig nästa gång. Hela skalstrecket motsvarar 1 µm.</p>

<p> </p>
M. plutonius 
<p><strong>Fig. 179:1.</strong> Svepelektronmikroskopibild av sporer från <i>Paenibacillus larvae</i>, genotyp ERIC I, stam 176-97. Man ser tre intakta sporer i centrum av bilden. Hela skalstrecket motsvarar 1 µm.</p>

<p> </p>
P. larvae 
<p><b>Fig. 11:2.</b> Kapselfärgning med metylenblått av <i>Bacillus anthracis</i> från <b>mjältbrandsutbrottet i Halland i december, 2008</b>. Baktererna odlades först på blodagar och därefter i hästserum under 6 timmar.</p>

<p> </p>
B. anthracis 
<p><strong>Fig. 5:3.</strong> Svepelektronmikroskopibild av <i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>. Bilden är publicerad med tillstånd från Johne´s Testing Center, University of Wisconsin - Madison, USA (http://www.johnes.org/).</p>

<p> </p>
M. avium paratb. 
<p><strong>Fig. 104:2.</strong> Metylenblått- (MB-)färgning av <i>Dichelobacter nodosus</i>, stam .... Notera typiska mörka granulae, framför allt vid polerna, som framträder vid MB-färgning.</p>

<p> </p>
D. nodosus 
<strong>Fig. 135:3.</strong> Gram-färgning av <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>, stam VB 001/09.
<p>
S. pseudoint. 
<p><b>Fig. 97:4.</b> Faskontrastmikroskopi av levande celler av <i>Brachyspira hyodysenteriae</i>, stam B78<sup>T</sup>. Dubbelpilen visar längden av en cell.</p>

<p> </p>
B. hyodysenteriae 
<p><strong>Fig. 97:3.</strong> Faskontrastmikroskopi av levande <em>Brachyspira hyodysenteriae</em>, stam B78T. Längderna av skalstrecken motsvarar 5 respektive 10 µm. En cell som är cirka 5 µm har troligen nyss delat sig, medan en cell som är cirka 10 µm ska troligen dela sig snart. Datum: 2010-04-29.</p>

<p> </p>
B. hyodysenteriae 
<p><b>Fig. 116:1.</b> Mörkfältsmikroskopibild av <i>Leptospira borgpetersenii</i>, serogrupp Sejroe, serovar Sejroe, stam M84. Notera den speciella morfologin: trådsmala bakterier med en krok i ena eller båda ändarna. Pilar visar på några bakterier där man kan se båda krokarna. Datum: 2011-03-15.</p>

<p> </p>
L. borgpetersenii 
<p><b>Fig. 116:2.</b> Mörkfältsmikroskopibild av levande <i>Leptospira borgpetersenii</i>, serogrupp Ballum, serovar Ballum, stam M127. A och B visar olika förstoringsgrad av bakterierna. Vid den högre förstoringen (B) visar pilen på en bakterie, där man kan ana den spiralvridna morfologin. Denna stam saknar krokarna (jfr. Fig 116:1). Datum: 2011-03-16.</p>

<p> </p>
L. borgpetersenii 
<p><b>Fig. 208:1.</b> Mörkfältsmikroskopering av <i>Borrelia anserina</i>, stam FSD Pakistan. Bild B och C visar delförstoringar av synfältet i bild A och där kan man ana bakteriens vågformade morfologi (jfr. Fig 208:2-3). Datum: 2011-04-26.</p>

<p> </p>
B. anserina 
<p><b>Fig. 208:2.</b> Faskontrastmikroskopering av <i>Borrelia anserina</i>, stam FSD Pakistan. Notera bakteriernas s.k. plana flat-vågsmorfologi och att bakterierna vid pilarna 1 och 2 har 7 resp. 8 vågor. Datum: 2011-04-13.</p>

<p> </p>
B. anserina 
<p><b>Fig. 208:3.</b> Faskontrastmikroskopering av <i>Borrelia anserina</i>, stam FSD Pakistan. A och B visar samma bakterie, som i B har vridit sig så att området till höger om pilen förefaller vara utsträckt. I C ser man en bakterie, som håller på att dela sig vid pilen. I D ser man 6 eller 7 vågor. Datum: 2011-04-14.</p>

<p> </p>
B. anserina 
<p><b>Fig. 99:1.</b> Mörkfältsmikroskopering av <i>Borrelia burgdorferi</i>, stam ACA-1. Notera deras s. k. plana flat-vågsmorfologi. I centrum av bild D kan man se en bakterie med endast 3 vågor och i de andra bilderna kan man se en del bakterier med upp till 10 vågor. Datum: 2011-04-19.</p>

<p> </p>
B. burgdorferi 
<p><b>Fig. 99:2.</b> Faskontrastmikroskopering av <i>Borrelia burgdorferi</i>, stam ACA-1. Bild B-E visar delförstoringar av bakterierna. Notera bakteriernas vågformade morfologi. En av bakterierna i bild D är vriden 90° i förhållande till de andra två bakterierna, så att den ser nästan rak ut. Bild C och E visar samma bakterie med varierad våglängd. Datum: 2011-04-25.</p>

<p> </p>
B. burgdorferi 
<p><strong>Fig. 24:3.</strong> Svepelektronmikroskopibild av <i>Clostridium botulinum</i> typ C/D, stam BKT015925. Observera flagellerna, som syns tydligt i båda bilderna. Längderna på skalstrecken i A och B motsvarar 4 µm respektive 0.4 µm. Datum: 2013-02-13.</p>

<p> </p>
C. botulinum 
<p><strong>Fig. 11:3.</strong> Kapselfärgning med metylenblått av <em>Bacillus anthracis</em> i blodutstryk. En "kedja" av bakterier syns under skalstrecken. Den högra bilden är en delförstoring av den vänstra. Längderna av skalstrecken motsvarar 10 µm i båda bilderna.</p>

<p> </p>
B. anthracis 
<p><strong>Fig. 187:1.</strong> Sporer (blå pilar) och bipyramidala proteinkristaller av cryproteinet (röda pilar) från <em>Bacillus thuringiensis</em>, serovar Kurstaki. Detta serovar kan döda enbart insektslarver, som lever på blad eller barr. Längden av skalstrecket motsvarar 1 µm. Datum: 2010-06-10.</p>

<p> </p>
B. thuringien. 
<p><strong>Fig. 11:4.</strong> Sporer av <i>Bacillus anthracis.</i> Denna stam är av biotyp Pasteur. Olika stammar av <em>B. anthracis</em> bildar sporer, som kan vara av två morfologiska typer, antingen nästan sfäriska eller mer utsträckta. Den avbildade stammen bildar nästan sfäriska sporer (jfr. Fig. 11:5.). Längden på skalstrecket motsvarar 1 µm.</p>

<p> </p>
B. anthracis 
<p><strong>Fig. 11:5.</strong> Sporer av <i>Bacillus anthracis</i>. Denna stam är av biotyp Sterne. Olika stammar av <i>B. anthracis</i> bildar sporer, som kan vara av två morfologiska typer, antingen nästan sfäriska eller mer utsträckta. Den avbildade stammen bildar mer utstäckta sporer (jfr. Fig. 11:4.). Längden på skalstrecket motsvarar 1 µm. Datum: 2010-06-15.</p>

<p> </p>
B. anthracis 
<p><strong>Fig. 21:3.</strong> Sporer av <em>Bacillus cereus</em>, stam ATCC 14579T. Denna stam bildar ett exosporium (se Fig. 21:4), som inte är så tydligt synliga som på sporerna av vissa andra stammar (jfr. Fig. 21:4). Längden av skalstrecket motsvarar 2 µm. Datum: 2010-06-16.</p>

<p> </p>
B. cereus 
<p><strong>Fig. 21:4.</strong> Sporer av <em>Bacillus cereus</em>, stam NVH 0597-99. Denna stam bildar ett exosporium, som syns ovanligt tydlig (se pilen) och ligger som en utsmetad plastpåse runt sporen (jfr. Fig. 3.). Sporer av <em>B. anthracis</em> och <em>B. thuringiensis</em> omges också av ett exosporium, som alltså är ytterligare ett hölje som finns utanför det normala sporhöljet. Längden på skalstrecket motsvarar 1 µm. Datum: 2010-06-16.</p>

<p> </p>
B. cereus 
<p><strong>Fig. 133:2.</strong> Sporer av <em>Bacillus atrophaeus</em>. Denna art bildar sporer, som skiljer sig från sporer av <em>B. anthracis, B. cereus</em> och <em>B. thuringiensis</em> i det avseende att de liksom <em>B. subtilis</em> saknar exosporium (jfr. Fig. 21:4). <em>B. atrophaeus</em> och <em>B. subtilis</em> är mycket närbesläktade och har likartade sporer. Längden på skalstrecket motsvarar 2 µm. Datum: 2010-06-16.</p>

<p> </p>
B. atrophaeus 
<p><strong>Fig.136:2</strong><em> Avibacterium paragallinarum</em>, stam VB-25/20, odlad på nötblodagar tillsammans med <em>Staphylococcus aureus </em>(amningstest) under två dygn vid 37 °C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub> . Notera att bakterien ammar dvs. växer bättre och ger större kolonier i närheten av stryket av <em>Staphylococcus aureus. </em>Datum: 2020-03-12.</p>
A. paragall 
<p><strong>Fig. 57:4. </strong>Kolonier av <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, stam CCUG 12837, odlad på en s.k. amningsplatta med hästblod och <i>Staphylococcus aureus</i>, stam CCUG 4151, utstruken i form av ett kors på en matta av den undersökta bakterien. Plattan har inkuberats under 24 timmar vid 37°C och fotograferats med ljus underifrån. Notera den smala hemolyszonen runt kolonierna som syns bäst med ljus underifrån. Amningen syns bäst med ljus ovanifrån (se Fig. 57:3).</p>

<p> </p>
A. pleuropneu. 
<p><strong>Fig. 57:3. </strong>Kolonier av <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, stam CCUG 12837, odlad på en s.k. amningsplatta med hästblod och Staphylococcus aureus, stam CCUG 4151, utstruken i form av ett kors på en matta av den undersökta bakterien. Plattan har inkuberats under 24 timmar vid 37°C och fotograferats med ljus ovanifrån. Notera "amningen", d.v.s. att bakterierna växer bäst i närheten av <i>S. aureus</i>-stryken.</p>

<p> </p>
A. pleuropneu. 
<p><b>Fig. 10:8.</b> CAMP-test av <i>Rhodococcus hoagii</i> (vertikala stryk) med <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> (horisontellt stryk) på nötblodagar. Notera den förstärkta β-hemolysen vid pilarna och att <i>R. equi</i> inte ger någon hemolys i frånvaro stafylokocken. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-02-08.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<b>Fig. 19:4.</b> CAMP-test av <i>Streptococcus uberis</i>, stam VB 004/11, (det vertikala stryket A) mot <i>Staphylococcus aureus</i> (det horisontella stryket). <i>Streptococcus agalactiae</i> (det vertikala stryket B) är positiv kontroll. Notera att β-hemolysen av <i>S. aureus</i> ej förstärks av <i>S. uberis</i> vid pilen som av kontrollen. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-04-06. <p>
S. uberis 
<b>Fig. 16:8.</b> CAMP-test av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam 09mas018883, (det vertikala stryket A) mot <i>Staphylococcus aureus</i> (det horisontella stryket). <i>Streptococcus uberis</i> (det vertikala stryket B) är negativ kontroll. Notera att β-hemolysen av <i>S. aureus</i> förstärks av <i>S. agalactiae</i> vid pilen, vilket den ej gör av kontrollen. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-04-06. <p>
S. agalactiae 
<b>Fig. 207:6.</b> CAMP-test av <i>Streptococcus canis</i>, stam CCUG 37323, (det horisontella stryket B) mot <i>Staphylococcus aureus</i> (det vertikala stryket). <i>Streptococcus agalactiae</i> (det horisontella stryket A) är positiv kontroll och <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i> (det horisontella stryket C) är negativ kontroll. Notera att β-hemolysen av <i>S. aureus</i> ej förstärks av <i>S. canis</i> som av den positiva kontrollen vid pilen. Datum: 2011-06-08. <p>
S. canis 
<p><strong>Fig. 68:4.</strong>Rörlighetstest av <i>Escherichia coli</i>. A, negativ kontroll (orörlig bakterie). Grumling endast i själva "stryket"; B, <i>E. coli</i>. Notera grumlingen i allt medium.</p>

<p> </p>

<p> </p>
E. coli 
<p><b>Fig. 126:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Dermatophilus congolensis</i>. Denna bild finns kvar på VetBact av historiska skäl. Det är den första bilden, som inkluderades i VetBact (runt år 2006).</p>
D. congolensis 
<p><strong>Fig. 15:3.</strong> Närbild på kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i> odlad på nötblodagar. Fotograferad med <strong>ljus underifrån</strong>. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
S. eq. zooepid. 
<b>Fig. 20:1.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stam SLV 350, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37°C. Belysning kommer ovanifrån och därför syns inte hemolysen så tydligt (jfr. Fig. 20:3). Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-01-31.<p>
S. au. aureus 
<b>Fig. 20:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stam SLV 350, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37°C. Belysning kommer ovanifrån och därför syns inte hemolysen (jfr. Fig. 20:4). Längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-02-01.<p>
S. au. aureus 
<strong>Fig. 22:1.</strong> Närbild på kolonier av <i>Staphylococcus intermedius</i> odlad på nötblodagar. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
S. intermedius 
<p><strong>Fig. 217:1.</strong> Kolonier av <i>Aliivibrio salmonicida</i>, stam LFI1238, odlad på blodagar med 0,9% NaCl under 6 dygn vid 12 °C. Bild A visar agarplattan och bild B är en närbild på kolonierna. Datum: 2014-12-01.</p>

<p> </p>
A. salmonicida 
<p><strong>Fig. 107:2.</strong> Kolonier av <i>Actinobacillus equuli</i> subsp.<i> equuli</i>, stam CCUG 2041, odlad aerobt på nötblodagar vid 37 °C under 24 tim. Bilden visar en platta, som har fotograferats med ljus underifrån för att man ska se eventuell hemolys. Denna bakterier ger ej hemolys på blodagar. Längden av hela skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2016-10-11.</p>

<p> </p>
A. eq. equuli 
<p><strong>Fig. 37:1.</strong> Kolonier av <em>Mesomycoplasma hyopneumoniae</em> odlade på kommersiellt Mycoplasma-Experience medium vid 37 °C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub> under 7 dygn. Stammen har isolerats från en gris i Schweiz. Kolonierna har fotograferads genom mikroskop och Fig. B är en delförstoring av Fig. A. Observera att kolonierna inte har en tydligt avgränsad nippel. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 mm. Datum: 2016-12-19.</p>

<p> </p>
M. hyopneumoniae 
<b>Fig. 133:1.</b> Kolonier av <i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>subtilis</i> odlade på nötblodagar. Hela längden av skalstrecket motsvarar 10 mm. <p>
B. su. subtilis 
<p><b>Fig. 53:3</b>. Kolonier av <i>Bordetella bronchiseptica</i>, stam xxx, odlad på A, blåagar med laktos och B, McConkey agar vid 37 °C under 48 tim. Längden av skalstrecken motsvarar 10 mm.</p>

<p> </p>
B. bronchiseptica 
<p><b>Fig. 65:4.</b> Kolonier av <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, stam CCUG 17619, odlad på blåagar med laktos vid 37°C under 24 tim. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm.</p>
P. aeruginosa 
<p><strong>Fig. 85:2.</strong> Kolonier av <i>Listonella anguillarum</i> odlad på nötblodagar vid 30 °C. A. Odling under 24 timmar; B. Odling under 48 timmar. Bilderna A och B är delförstoringar av Fig. 85:1 A resp. B. Längden av resp. skalstreck motsvararar 4 mm.</p>
L. anguillarum 
<b>Fig. 89:1.</b> Kolonier av <i>Campylobacter jejuni</i> subsp. <i>jejuni</i> odlad på blodagar.<p>
C. je. jejuni 
<strong>Fig. 124:2.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecalis</i>, stam CCUG 9997, odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden visar en platta, som har fotograferats med ljus underifrån för att man ska se eventuell hemolys. Denna bakterier ger ej hemolys på blodagar. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2016-10-17.</p>
E. faecalis 
<strong>Fig. 29:1.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium perfringens</i> typ C (stam CCUG 2026) odlad på FAA-agar under 24 tim. <p>
C. perfringens 
<strong>Fig. 137:1.</strong> Närbild på kolonier av <i>Taylorella asinigenitalis</i> (stam Bd 3751/05) odlad på hematinagar under 48 tim. Jfr. <i>Taylorella equigenitalis</i>, som odlades på samma agarplatta. Hela längden av skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
T. asinigenitalis 
<p>Närbild på kolonier av <i>Taylorella equigenitalis</i> (stam CCUG 16464) odlad på hematinagar under 48 tim. Jfr. <i>Taylorella asinigenitalis</i>, som odlades på samma agarplatta. Hela längden av skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
T. equigenitalis 
<strong>Fig. 71:2.</strong> Kolonier av <i>Plesiomonas shigelloides</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 24 timmar. Plattan fotograferades med ljus underifrån för att man ska kunna se eventuell hemolys. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2016-11-02.</p>
P. shigelloides 
<strong>Fig. 25:3.</strong> Närbild på stryk av <i>Clostridium chauvoei</i> (stam AN 2548/02) odlad på FAA-agar under 24 tim. Denna stam av <i>C. chauvoei</i> bildar ej enskilda kolonier. Totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
C. chauvoei 
<strong>Fig. 29:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium perfringens</i> typ C (stam CCUG 2026) odlad på nötblod-agar under 24 tim. Notera den dubbla hemolyszonen! <p>
C. perfringens 
<strong>Fig. 30:1.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium septicum</i> (stam AN 3062/04) odlad på FAA-agar under 24 tim. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
C. septicum 
<p><strong>Fig. 31:1.</strong> Närbild på kolonier av <i>Paeniclostridium sordellii</i> (stam AN 1562/05) odlad på FAA-agar under 24 tim.</p>

<p> </p>
P. sordellii 
<strong>Fig. 132:1.</strong>Kolonier av <i>Brachyspira intermedia</i> (stam PWS/A<sup>T</sup>) odlad på FAA-agar vid 42°C under 72 tim.
<p>
B. intermedia 
<p><b>Fig. 97:1</b>. Kolonier av <i>Brachyspira hyodysenteriae</i> (stam B78<sup>T</sup>) odlad på FAA-agar vid 42°C efter 72 tim. <i>Brachyspira hyodysenteriae </i>är en bakterie som växer med olika kolonistorlek, vilket syns framförallt på bild B.</p>
B. hyodysenteriae 
<b>Fig. 97:2</b>. Kolonier av <i>Brachyspira hyodysenteriae</i> (stam B78<sup>T</sup>) odlad på FAA-agar vid 42°C efter 72 tim. Notera den starka hemolysen och jfr. <i>Brachyspira pilosicoli</i>. <p>
B. hyodysenteriae 
<b>Fig. 98:1</b>. Kolonier av <i>Brachyspira pilosicoli</i> (stam P43/6/78<sup>T</sup>) odlad på FAA-agar vid 42°C under 72 tim. <p>
B. pilosicoli 
<b>Fig. 98:2</b>. Kolonier av <i>Brachyspira pilosicoli</i> (stam P43/6/78 [T]) odlad på FAA-agar vid 42°C under 72 tim. Notera den svaga hemolysen och jfr. <i>Brachyspira hyodysenteriae</i>. <p>
B. pilosicoli 
<strong>Fig. 5:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>, stam ATCC 19698, i odlingsrör på Lövenstein-Jensen medium med mycobactin efter 3 månaders inkubering vid 37°C. <p>
M. av. paratuber. 
<p><strong>Fig. 131:1.</strong> Kolonier av <i>Brachyspira alvinipulli</i> (stam C1<sup>T</sup>) odlad på FAA-agar vid 42°C efter 72 tim.</p>

<p> </p>
B. alvinipull 
<p><b>Fig. 53:1</b>. Kolonier av <i>Bordetella bronchiseptica</i>, stam xxx, odlad på nötblodagar vid 37 °Cunder 48 tim. Ljus ovanifrån under fotograferingen. B är en delförstoring av A. Längden av skalstrecken i A och B motsvarar 10 resp 5 mm.</p>

<p> </p>
B. bronchiseptica 
<p><strong>Fig. 21:2.</strong> Kolonier of<em> Bacillus cereus</em> odlad på nötblodagar. Notera den kraftiga hemolyszonen. Längden på hela skalstrecket motsvarar 10 mm.</p>

<p> </p>
B. cereus 
<strong>Fig. 162:1. </strong>Kolonier av <i>Clostridium haemolyticum</i> odlad på FAA-agar under 48 tim. Bakterierna svärmar och hemolysen täcker nästan hela plattan. <p>
C. haemolyticum 
<p><strong>Fig. 160:1.</strong> Kolonier av <i>Acholeplasma laidlawii</i>, stam C426/00, efter 4 dygn inkubering på NPR-agar vid 37°C. Notera koloniutseendet, som är typiskt för många mykoplasmer (<i>Mollicutes</i>).</p>
A. laidlawii 
<strong>Fig. 23:2.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus hyicus</i> odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37° C. Plattan är fotograferad med belysning underifrån för att man ska kunna se eventuell hemolys. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2014-10-24.<p>
S. hyicus hyicus 
<p><b>Fig. 194:1.</b> Kolonier av <i>Brucella canis</i>, stam BKT 41247/11, odlad på Farrells selektiva medium. A, översikt av hela plattan. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. B, delförstoring av kolonier där längden av hela skalstrecket motsvara 5 mm. Datum: 2011-10-05.</p>
B. canis 
<strong>Fig. 27:1.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium novyi</i> typ B (löpnr. 2343/87) odlad på FAA-agar under 48 tim. Kolonierna är mycket små och flyter lätt ihop på plattan (bakterierna svärmar). <p>
C. novyi 
<strong>Fig. 162:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium haemolyticum</i>, stam Argentina 1989, odlad på FAA-agar under 48 tim. Kolonierna flyter lätt ihop på plattan (bakterierna svärmar). <p>
C. haemolyticum 
<p><strong>Fig. 13:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Listeria monocytogenes</i>, stam SLV 365, odlad under 24 tim vid 37°C på nötblodagar. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
L. monocytogen. 
<p><strong>Fig. 13:1.</strong> Kolonier av <i>Listeria monocytogenes</i>, stam SLV 365, odlad under 24 tim vid 37°C på nötblodagar. Notera den tunna hemolyszonen runt kolonierna.</p>

<p> </p>
L. monocytogen. 
<p><b>Fig. 65:5.</b> Kolonier av <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, stam ATCC 27853, odlad på TS- (tryptone-Soya)-agar under 24 tim vid 37°C. Notera den gröna pigmentfärgen (pyoverdin).</p>

<p> </p>
P. aeruginosa 
<p><strong>Fig. 142:1.</strong> Kolonier av <i>Citrobacter freundii</i> odlade på nötblodagar under 24 tim vid 37°C.</p>

<p> </p>
C. freundii 
<p><strong>Fig. 142:2. </strong>Kolonier av <i>Citrobacter freundii</i> odlade på nötblodagar under 24 tim vid 37°C. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
C. freundii 
<p><strong>Fig. 5:1.</strong> Kolonier av <i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>, stam ATCC 19698, i odlingsrör på Lövenstein-Jensen medium med mycobactin efter 7(!) månaders inkubering vid 37°C.</p>

<p> </p>
M. av. paratuber. 
Kolonier av <i>Flavobacterium psychrophilum</i> (stam F439) odlad på TYES-agar vid 20°C under 4 dygn. <p>
F. psychroph. 
Närbild på kolonier av <i>Flavobacterium psychrophilum</i> (stam F439) odlad på TYES-agar vid 20°C efter 4 dygn. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
F. psychroph. 
Kolonier av <i>Vibrio vulnificus</i>, stam VV100, odlade på nötblodagar under 24 tim vid 37°. Notera hemolysen runt kolonierna. <p>
V. vulnificus 
Närbild på kolonier av <i>Vibrio vulnificus</i>, stam VV100, odlade på nötblod-agar under 24 tim vid 37°. Hela skalstreckets längd motsvarar 5 mm. <p>
V. vulnificus 
Kolonier av <i>Flavobacterium psychrophilum</i> (stam F442) odlad på KDMC-agar under 4 dygn vid 20°C. <p>
F. psychroph. 
Närbild på kolonier av <i>Flavobacterium psychrophilum</i> (stam F442) på KDMC-agar efter 4 dygn vid 20°C. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
F. psychroph. 
<p><strong>Fig. 61:1. </strong>Kolonier av <i>Nicoletella semolina</i> (stam BKT 9455/08) odlad på hästblod-agar under 2 dygn vid 37°C i 5% CO<sub>2</sub>.</p>

<p> </p>
N. semolina 
<p><strong>Fig. 61:3. </strong>Närbild på kolonier av <i>Nicoletella semolina</i> (stam BKT 9455/08) på hästblod-agar efter 2 dygn vid 37°C i 5% CO<sub>2</sub>. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
N. semolina 
<p><strong>Fig. 61:4. </strong>Närbild på kolonier av<em> Nicoletella semolina</em> (stam BKT 9455/08) på hästblod-agar efter 2 dygn vid 37°C i 5% CO2. Med plastöglan kan man förskjuta kolonin på agarytan.</p>

<p> </p>
N. semolina 
<p><strong>Fig. 61:2. </strong>Närbild på kolonier av <i>Nicoletella semolina</i> (stam BKT 9455/08) på hästblod-agar efter 2 dygn vid 37°C i 5% CO<sub>2</sub>. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
N. semolina 
<p><strong>Fig. 167:1.</strong> Kolonier av <i>Francisella noatunensis</i> (stam �?391) odlad på cystein-agar under 3 veckor vid 20°C.</p>

<p> </p>
F. noatunensis 
<p><strong>Fig. 167:2.</strong> Närbilder på kolonier av <i>Francisella noatunensis</i> (stam �?391) odlad på cystein-agar under 3 veckor vid 20°C. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
F. noatunensis 
<p>Kolonier av <i>Vibrio vulnificus</i>, stam VV100, odlade på TCBS cholera-agar under 24 tim vid 37°.</p>

<p> </p>
V. vulnificus 
Närbild på kolonier av <i>Vibrio vulnificus</i>, stam VV100, odlad på TCBS cholera-agar under 24 tim vid 37°. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
V. vulnificus 
<p><strong>Fig. 24:1.</strong> Kolonier av <i>Clostridium botulinum</i>, typ C, stam BKT 218387/08, odlade på McClung-Toabe-agar under 48 tim vid 37°C under anaeroba betingelser. Notera utfällning av fettsyror runt kolonierna på grund av att dessa bakterier har lecithinas.</p>

<p> </p>
C. botulinum 
<p><strong>Fig. 24:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium botulinum</i>, typ C, stam BKT 218387/08, odlad på McClung-Toabe-agar under 48 tim vid 37°C under anaeroba betingelser. Notera utfällningen av fettsyror runt kolonierna på grund av lecithinas. Längden av hela skalstrecket motsvarar 10 mm.</p>

<p> </p>
C. botulinum 
<p><strong>Fig. 34:2.</strong> Immunofluorescens-mikroskopibild på kolonier av <i>Mycoplasmopsis bovis</i> stam BKT032768/08, odlad på NPR-agar under 5 dygn vid 37°C med CO<sub>2</sub>.</p>

<p> </p>
M. bovis 
<p><strong>Fig. 34:1.</strong> Mikroskopibild på kolonier av <em>Mycoplasmopsis bovis</em> stam BKT032768/08, odlad på NPR-agar under 5 dygn vid 37°C med CO<sub>2</sub>. Kolonierna är 0,1-1 mm i diameter. Notera det 'stekta ägg-utseendet', som är typiskt för de flesta mykoplasmer.</p>

<p> </p>
M. bovis 
<p><strong>Fig. 178:1.</strong> Mikroskopibild på kolonier av<em> Mycoplasmopsis felis</em> stam M4-00, odlad på NPR-agaros under 4 dygn vid 37°C med 5% CO<sub>2</sub>. Kolonierna är 0,1-0,3 mm i diameter. Notera det "stekta ägg-utseendet", som är typiskt för de flesta mykoplasmer.</p>

<p> </p>
M. felis 
<p><strong>Fig. 36:1.</strong> Mikroskopibild på kolonier av<em> Mycoplasmoides gallisepticum</em> stam ALD002107/08, odlad på M-agar under 6 dygn vid 37°C med 5% CO<sub>2</sub>. Kolonierna är 0,1-0,5 mm i diameter. Notera det typiska "stekta ägg-utseendet", som de flesta mykoplasmer har, men<em> M. gallisepticum</em> har en mycket liten "gula".</p>

<p> </p>
M. gallisept. 
<strong>Fig. 140:2.</strong> Närbild på kolonier av "<i>Brachyspira suanatina</i>", stam AN4859/03, odlad på FAA-agar under 3 dygn vid 42°C i anaerobklocka. <p>
B. suanatina 
<p><strong>Fig. 140:1.</strong>Kolonier av "<i>Brachyspira suanatina</i>" stam AN4859/03, odlad på FAA-agar under 3 dygn vid 42°C i anaerobklocka. Notera den kraftiga hemolysen, som syns bäst när plattan belyses underifrån.</p>

<p> </p>
B. suanatina 
<p><strong>Fig. 25:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Clostridium chauvoei</i>, stam JF3703, odlad på nötblod-agar under 3 dygn vid 37°C i anaerobklocka. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Stammen kommer från professor Joachim Frey, Bern.</p>

<p> </p>
C. chauvoei 
<strong>Fig. 25:1.</strong> Kolonier av <i>Clostridium chauvoei</i> stam JF3703, odlad på nötblod-agar under 3 dygn vid 37°C i anaerobklocka. Notera den kraftiga hemolysen, som framträder när agarplattan belyses underifrån. Stammen kommer ursprungligen från professor Joachim Frey, Bern. <p>
C. chauvoei 
<p><strong>Fig. 26:1.</strong> Kolonier av <i>Clostridioides difficile</i>, stam ???, odlad anaerobt på en FAA-platta vid 37 °C under 48 tim. Bild A visar hela plattan och bild B visar en delförstoring där man tydligt kan se de oregelbundna och något diffusa kolonierna. Längden av hela skalstrecken motsvarar 10 resp 5 mm. Datum: 2016-09-08</p>

<p> </p>
C. difficile 
<p><strong>Fig. 188:2.</strong> Kolonier av <i>Treponema pedis</i>, stam TA 4, odlad anaerobt på FAA-platta vid 37° C under 8 dygn. Längden på skalstrecket motsvarar 10 mm. <strong>Belysning underifrån</strong> vid fotografering, vilket gör att den kraftiga hemolysen syns tydligt. Datum: 2016-03-18.</p>

<p> </p>
T. pedis 
<p><strong>Fig. 139:1.</strong> Kolonier av <i>Treponema phagedenis</i>, stam V1, odlad anaerobt på FAA-platta vid 37° C under 8 dygn. Bild B är en närbild av plattan i bild A. Längden på skalstrecken i A och B motsvarar 10 resp. 5 mm. <strong>Belysning ovanifrån</strong> vid fotografering. Det är svårt att urskilja kolonierna, eftersom dessa är mycket tunna. Datum: 2016-03-18.</p>

<p> </p>
T. phagedenis 
<strong>Fig. 139:2.</strong> Kolonier av <i>Treponema phagedenis</i>, stam V1, odlad anaerobt på FAA-platta vid 37° C under 8 dygn. Längden på skalstrecket motsvarar 10 mm. <strong>Belysning underifrån</strong> vid fotografering, vilket gör att den kraftiga hemolysen syns tydligt, även om kolonierna är svåra att urskilja. Datum: 2016-03-18.</p>
T. phagedenis 
<p><strong>Fig. 109:1.</strong> Kolonier av <em>Campylobacter coli</em>, stam SLV427, odlade mikroaerofilt på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. Fotograferad med ljus ovanifrån. A, översikt av hela plattan; B, närbild. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2016-05-19.</p>

<p> </p>
C. coli 
<strong>Fig. 109:2.</strong> Kolonier av <i>Campylobacter coli</i>, stam SLV427, odlade mikroaerofilt på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. Fotograferad <strong>med ljus underifrån för att kunna upptäcka eventuell hemolys</strong>. A, översikt av hela plattan; B, närbild. Bilderna visar att <i>C. coli</i> inte är hemolyserande på nötblodagar. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2016-05-19.</p>
C. coli 
<p><strong>Fig. 103:1.</strong> Kolonier av <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> odlad på FAA-platta vid 37 °C under 48 timmar. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Den totala längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 3 mm. Datum: 2016-09-08.</p>

<p> </p>
F. nec. necrophorum 
<p><strong>Fig. 110:1.</strong> Kolonier av <em>Campylobacter upsaliensis</em>, stam CCUG 14913, odlade mikroaerofilt på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. A, översikt av hela plattan; B, närbild. Observera att denna bakterie har tendens att svärma på nötblodagar. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2016-06-01.</p>

<p> </p>
C. upsaliensis 
<p><strong>Fig. 86:2.</strong> Kolonier av <i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>hydrophila</i> odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden visar hela plattan, som har fotograferats med ljus underifrån, för att man tydligt ska se att denna bakterie ger hemolys på blodagar. Den totala längden av skalstreckt motsvarar 1 cm. Datum: 2016-10-11.</p>

<p> </p>
A. hydr. hydrophila 
<p><strong>Fig. 86:1.</strong> Kolonier av <i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>hydrophila</i> odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden A visar hela plattan och bilden C är en delförstoring. Den totala längden av skalstrecken motsvarar 10 resp. 3 mm. Datum: 2016-10-11.</p>

<p> </p>
A. hydr. hydrophila 
<strong>Fig. 124:1.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecalis</i>, stam CCUG 9997, odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden A visar hela plattan och bilden C är en delförstoring. Den totala längden av skalstrecken motsvarar 10 resp. 3 mm. Datum: 2016-10-17.</p>
E. faecalis 
<strong>Fig. 190:1.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecium</i>, VRE-stam, odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden A visar hela plattan och bilden C är en delförstoring. Den totala längden av skalstrecken motsvarar 10 resp. 3 mm. Datum: 2016-10-18.</p>
E. faecium 
<strong>Fig. 190:2.</strong> Kolonier av <i>Enterococcus faecium</i>, VRE-stam, odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Bilden visar en platta, som har fotograferats med ljus underifrån för att man ska se eventuell hemolys. Denna bakterier ger ej hemolys på blodagar. Den totala längden av skalstrecket motsvarar 10 mm. Datum: 2016-10-18.</p>
E. faecium 
<strong>Fig. 85:1.</strong> Kolonier av <i>Listonella anguillarum</i> odlad på nötblodagar vid 30 °C. A. Odling under 24 timmar; B. Odling under 48 timmar. Längden av resp. skalstreck motsvarar 1 cm. <p>
L. anguillarum 
<p><strong>Fig. 85:3.</strong> Kolonier av <i>Listonella anguillarum</i> odlad på nötblodagar vid 30 °C. Agarplattorna fotograferades med ljus underifrån för att tydligare visa hemolys. A. Odling under 24 timmar; B. Odling under 48 timmar. Längden av resp. skalstreck motsvarar 1 cm.</p>

<p> </p>
L. anguillarum 
<p><strong>Fig. 71:1.</strong> Kolonier av <i>Plesiomonas shigelloides</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 24 timmar. Bild B är en delförstoring av bild A. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2016-11-02.</p>

<p> </p>
P. shigelloides 
<p><strong>Fig. 87:2.</strong> Kolonier av <i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>salmonicida</i> odlad på nötblodagar vid rumstemperatur under 48 timmar. Trots att plattan fotograferades med ljus underifrån kunde hemolys endast med svårighet ses. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2016-11-02.</p>

<p> </p>
A. salm. salmonicida 
<p><strong>Fig. 87:1.</strong> Kolonier av <i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>salmonicida</i> odlad på nötblodagar vid rumstemperatur under 48 timmar. Bild B är en delförstoring av bild A. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2016-11-02.</p>

<p> </p>
A. salm. salmonicida 
<p><strong>Fig. 213:1.</strong> Kolonier av <em>Mesomycoplasma hyorhinis</em> odlade på kommersiellt Mycoplasma-Experience medium vid 37 °C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub> under 7 dygn. Stammen har isolerats från en gris i Schweiz. Kolonierna har fotograferads genom mikroskop och Fig. B är en delförstoring av Fig. A. Observera att kolonierna inte har en tydligt avgränsad nippel. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 mm. Datum: 2016-12-19.</p>

<p> </p>
M. hyorhinis 
<p><b>Fig. 138:1.</b> Kolonier av <i>Bartonella henselae</i>, stam Bart 198/03, odlad aerobt på hematinagar med jästextrakt under 9 dygn vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-09-08.</p>

<p> </p>
B. henselae 
<b>Fig. 138:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Bartonella henselae</i>, stam Bart 198/03, odlad aerobt på hematinagar med jästextrakt under 9 dygn vid 37°C. i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden av hela skalstrecket motsvarar 3 mm. Datum: 2010-09-08.
<p>
B. henselae 
<p><b>Fig. 11:1.</b> Kolonier av <i>Bacillus anthracis</i> från <b>mjältbrandsutbrottet i Halland i december, 2008</b>.</p>

<p> </p>
B. anthracis 
Närbild på kolonier av <i>Melissococcus plutonius</i>, stam LMG 20360, odlad i anaerobklocka på basalmedium-agar under 6 dygn vid 35°C. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
M. plutonius 
<strong>Fig. 55:2.</strong> Kolonier av <i>Bordetella pertussis</i>, odlad på hästblod-agar under 2 dygn vid 37°C med 5% CO<sub>2</sub>. Hela skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
B. pertussis 
<strong>Fig. 55:1.</strong> Kolonier av <i>Bordetella pertussis</i>, odlad på hästblod-agar under 2 dygn vid 37°C med 5% CO<sub>2</sub>. Notera hemolyszonen runt kolonierna.
<p>
B. pertussis 
<p><strong>Fig. 57:1. </strong>Kolonier av <i>Actinobacillus pleuropneumoniaestam</i> CCUG 12837, odlad på en s.k. amningsplatta med hästblod och <em>Staphylococcus aureus</em>, stam CCUG 4151, utstruken i form av ett kors på en matta av den undersökta bakterien. Plattan har inkuberats under 24 timmar vid 37°C. Notera stryket av<i> S. aureus</i> i bildens överkant. Hela skalstrecket motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
A. pleuropneu. 
<p><b>Fig. 1.</b> Kolonier av <i>Yersinia pestis</i>, stam Bombay 1 (som är virulent), odlad på BHI-Agar innehållande 0.05% kongorött och 1% galaktos. Plattan har inkuberats vid 20°C under 2 dygn. Kolonier av virulenta stammar, som har <i>pgm</i>-lokuset för pigmentering, får en rödaktig färgton, medan kolonier av icke-virulenta stammar är vita (jfr. Fig. 2).</p>

<p> </p>
Y. pestis 
<b>Fig. 2.</b> Kolonier av <i>Yersinia pestis</i>, stam EV76C (som är icke-virulent), odlad på BHI-Agar innehållande 0.05% kongorött och 1% galaktos. Agarplattan har inkuberats vid 20°C under 2 dygn. Kolonier av virulenta stammar, som har <i>pgm</i>-lokuset för pigmentering, får en rödaktig färgton (jfr. Fig. 1), medan kolonier av icke-virulenta stammar är vita. <p>
Y. pestis 
<b>Fig. 3.</b> Kolonier av <i>Yersinia pestis</i>, stam Bombay 1 (som är virulent), odlad på BHI-agar innehållande 0.05% kongorött och 1% galaktos. Agarplattan har inkuberats vid 20°C under 2 dygn. Kolonier av virulenta stammar, som har <i>pgm</i>-lokuset för pigmentering, får en rödaktig färgton (jfr. Fig. 1), medan kolonier av icke-virulenta stammar är vita (jfr. Fig. 2). Figuren är en delförstoring av Fig. 1. och pilen visar på en koloni, där bakterierna har genomgått en spontan deletionsmutation i <i>pgm</i>-lokuset och därför blir gråvita. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. <p>
Y. pestis 
<p><strong>Fig. 169:1.</strong> Kolonier av <i>Corynebacterium kutscheri</i>, stam JF5392, odlad på TSA med 5% fårblod under 24 tim vid 37 °C och med 5% CO<sub>2</sub>. Stammen har isolerats från en patologiskt förändrad lymfknuta i en lunga från en mus. A, översikt av hela agarplattan. Hela längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. B, delförstoring av A. Hela längden av skalstrecket motsvarar 5 mm. Notera de mycket små kolonierna.</p>

<p> </p>
C. kutscheri 
<p><strong>Fig. 72:1.</strong> Stryk av <i>Proteus mirabilis</i> på nötblodagar efter odling under 24 timmar vid 37 °C. Notera att <i>Proteus</i> sp. svärmar på blodagar och därför bildas ej diskreta kolonier. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2016-10-19.</p>

<p> </p>
P. mirabilis 
<strong>Fig. 135:1.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>, stam VB 001/09 odlad aerobt under ett dygn på nötblod-agar vid 37°C. Notera dubbelhemolysen. Pilarna pekar på gränsen mellan den inre och yttre hemolyszonen (fullständig respektive partiell hemolys). Den fullständiga hemolysen orsakas av ett α-hemolysin och den partiella av ett β-hemolysin.
<p>
S. pseudoint. 
<strong>Fig. 135:2.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>, stam VB 001/09, odlad aerobt under ett dygn på nötblod-agar vid 37°C. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm.
<p>
S. pseudoint. 
<p><strong>Fig. 64:1.</strong> Kolonier av <i>Legionella pneumophila</i> subsp.<i> pneumophila</i>, stam 28/93, odlad aerobt under 48 timmar på buffrat kol-jästextrakt (BCYE) agar vid 37°C.</p>

<p> </p>
L. pneu. pneu. 
<p><strong>Fig. 64:2.</strong> Närbild på kolonier av <i>Legionella pneumophila</i> subsp. <i>pneumophila</i>, stam 28/93, odlad aerobt under 48 timmar på buffrat kol-jästextrakt (BCYE) agar vid 37°C. Hela skalstreckets längd motsvarar 5 mm.</p>

<p> </p>
L. pneu. pneu. 
<p><b>Fig. 21:1.</b> Kolonier av <i>Bacillus cereus</i>, stam VB 002/09, odlad aerobt under ett dygn på nötblod-agar vid 30°C. Observera den kraftiga hemolyszonen.</p>

<p> </p>
B. cereus 
<p><strong>Fig. 15:2.</strong> Kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i>, stam VB 003/09, odlad aerobt under ett dygn på nötblod-agar vid 37°C. Fotograferad med<strong> ljus underifrån</strong>. Observera den klara β-hemolyszonen runt kolonierna.</p>

<p> </p>
S. equi zooepid. 
<b>Fig. 67:1.</b> Kolonier av <i>Moraxella bovis</i>, stam BKT 14841/10, odlad på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-10-06. <p>
M. bovis 
<p><b>Fig. 56:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>multocida</i>, stam CCUG 224, odlad aerobt på nötblodagar under 3 dygn vid 37°C. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-06.</p>

<p> </p>
P. mu. multocida 
<p><b>Fig. 65:2.</b> Kolonier av <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, stam ATCC 27853, odlad aerobt på hästblodagar under 3 dygn vid 37°C. Observera den typiska metallglansen på kolonierna, som syns under viss belysning (jfr. Fig 65:1). Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-10-06.</p>

<p> </p>
P. aeruginosa 
<p><b>Fig. 10:4.</b> Närbild på kolonier av <i>Rhodococcus hoagii</i> stam ..., odlad aerobt på nötblodagar under 48 timmar vid 37°C. Belysning kommer underifrån (hemolys kan ej observeras). Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-02-02.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><b>Fig. 56:1.</b> Kolonier av <i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>multocida</i>, stam CCUG 224, odlad aerobt på nötblodagar under 3 dygn vid 37°C.</p>

<p> </p>
P. mu. multocida 
<b>Fig. 19:1.</b> Kolonier av <i>Streptococcus uberis</i> på nötblodagar (till vänster) och eskulinagar (till höger) efter inkubering under 24 tim vid 37°C. Notera svärtningen av agarplattan under kolonierna på eskulinagar. Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm. Datum: 2010-10-01. </p>
S. uberis 
<p><strong>Fig. 106:1. </strong>Kolonier av <i>Actinobacillus lignieresii</i>, stam B10375/10, odlad aerobt och i närvaro av 5% CO<sub>2</sub> under ett dygn på hematin-agar vid 37° C. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-04-23.</p>

<p> </p>
A. lignieresii 
<p><strong>Fig. 106:3. </strong>Närbild på kolonier av <i>Actinobacillus lignieresii</i>, stam B10375/10, odlad aerobt och i närvaro av 5% CO<sub>2</sub> under ett dygn på hematin-agar vid 37° C. Den totala längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-04-23.</p>

<p> </p>
A. lignieresii 
<b>Fig. 1:3.</b> Kolonier av <i>Trueperella pyogenes</i>, stam CCUG 13230<sup>T</sup>, odlad aerobt under två dygn på hästblod-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Notera β-hemolysen, som är tydligast runt enskilda kolonier. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-05-20<p>
T. pyogenes 
<b>Fig. 1:4.</b> Närbild på kolonier av <i>Trueperella pyogenes</i>, stam CCUG 13230<sup>T</sup>, odlad aerobt under två dygn på hästblod-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Bilden är en delförstoring av plattan i Fig. 1:3. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-05-20<p>
T. pyogenes 
<b>Fig. 1:2.</b> Kolonier av <i>Trueperella pyogenes</i>, stam CCUG 13230<sup>T</sup>, odlad aerobt under 24 timmar på hästblod-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Notera β-hemolysen, Enskilda kolonier är svåra att se, men indikeras av pilar. Jfr. Fig. 1:3, där agarplattan inkuberades under en längre tid. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-05-28. <p>
T. pyogenes 
<p><b>Fig. 199:1.</b> Kolonier av <i>Mannheimia granulomatis</i>, stam BKT 20776/10, odlad aerobt under ett dygn på hematin-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-06-02.</p>

<p> </p>
M. granulomatis 
<p><b>Fig. 199:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Mannheimia granulomatis</i>, stam BKT 20776/10, odlad aerobt under ett dygn på hematin-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-06-02.</p>

<p> </p>
M. granulomatis 
<p><b>Fig. 1.</b> Kolonier av <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>, stam CCUG 221<sup>T</sup>, odlad aerobt under två dygn på hästblod-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Notera den grönaktiga α-hemolysen, Enskilda kolonier kan möjligen anas under skalstrecket. Jfr. Fig. 2. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-06-02.</p>

<p> </p>
E. rhusipat. 
<p><b>Fig. 2.</b> Närbild på kolonier av <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>, stam CCUG 221<sup>T</sup>, odlad aerobt under två dygn på hästblod-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-06-03.</p>

<p> </p>
E. rhusipat. 
<p><b>Fig. 2. </b>Närbild på kolonier av <i>Clostridium tetani</i>, stam PAT 2483/10, odlad anaerobt på FAA-plattor under 1 vecka vid 37°C. Med en plastögla gjordes ett stryk över agarytan för att visa att bakterier ansamlas i kanterna på stryket (se pilen). Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Bakterierna kommer från ett avslutat fall av sårinfektion på ett får. Datum: 2010-06-10.</p>

<p> </p>
C. tetani 
<b>Fig. 19:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Streptococcus uberis</i> på nötblodagar efter odling under 24 tim vid 37°C. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-02. <p>
S. uberis 
<b>Fig. 60:3.</b> Kolonier av <i>Mannheimia haemolytica</i>,stam PAT 4483/10, efter odling på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Svårt att se den svaga hemolysen, som döljs av kolonierna. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-10-05. <p>
M. haemolytica 
<b>Fig. 60:4.</b> Närbild på kolonier av <i>Mannheimia haemolytica</i>, stam PAT 4483/10, efter odling på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Ljus ovanifrån. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-05. <p>
M. haemolytica 
<b>Fig. 60:5.</b>Närbild på kolonier av Mannheimia haemolytica, stam PAT 4483/10, efter odling på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Ljus underifrån. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-05. <p>
M. haemolytica 
<b>Fig. 60:6.</b> Närbild på kolonier av <i>Mannheimia haemolytica</i>, stam PAT 4483/10, efter odling på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Ljus underifrån. Nio kolonier (vid pilarna) har avlägsnats med en plastögla för att hemolysen ska synas. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-05. <p>
M. haemolytica 
<p><b>Fig. 67:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Moraxella bovis</i>, stam BKT 14841/10, odlad på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Notera hemolysen runt kolonierna. Ljus underifrån. Längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-06.</p>

<p> </p>
M. bovis 
<b>Fig. 67:3.</b> Närbild på kolonier av <i>Moraxella bovis</i>, stam BKT 14841/10, odlad på hästblodagar under 24 tim vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Ljus ovanifrån. Längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-06. <p>
M. bovis 
<b>Fig. 65:1.</b> Kolonier av <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, stam ATCC 27853, stam ATCC 27853, odlad aerobt på hästblodagar under 3 dygn vid 37°C. Ljus underifrån. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2010-10-06. <p>
P. aeruginosa 
<b>Fig. 65:3.</b> Närbild på kolonier av <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, stam ATCC 27853, odlad aerobt på hästblodagar under 3 dygn vid 37°C. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2010-10-06. <p>
P. aeruginosa 
<p><b>Fig. 10:5.</b> Kolonier av <i>Rhodococcus hoagii</i> stam ..., odlad aerobt på blåagar (med laktos) under 24 timmar vid 37°C. Belysning kommer ovanifrån. Notera slemiga halvflytande kolonier, rosa nyans på kolonierna samt att laktos ej fermenteras. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-02-02.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><b>Fig. 10:6.</b> Närbild på kolonier av <i>Rhodococcus hoagii</i> stam ..., odlad aerobt på blåagar (med laktos) under 48 timmar vid 37°C. Belysning kommer ovanifrån. Notera slemiga, halvflytande kolonier med laxrosa nyans. Längden på skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-02-02.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><b>Fig. 10:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Rhodococcus hoagii</i> stam ..., odlad aerobt på nötblodagar under 48 timmar vid 37°C. Belysning kommer ovanifrån. Längden på hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-02-02.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<strong>Fig. 77:1.</strong> Kolonier av <i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>enterocolitica</i>, stam CCUG 45643, odlad på nötblodagar under 1 dygn vid 30 °C. Notera att hemolyszon ej kan observeras. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 2 mm. Datum: 2016-10-25. <p>
Y. enter. enterocol. 
<p><b>Fig. 205:1.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus epidermidis</i>, stam VB 005/11, odlad aerobt på nötblodagar vid 37° C under 48 timmar. Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm. A, Fotograferad med ljus ovanifrån. B, Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera att hemolys kan ej observeras för just denna stam. Datum: 2011-02-25.</p>

<p> </p>
S. epidermidis 
<b>Fig. 205:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Staphylococcus epidermidis</i>, stam VB 005/11, odlad aerobt på nötblodagar vid 37° C under 48 timmar. Fotograferad med ljus ovanifrån. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-02-26. <p>
S. epidermidis 
<b>Fig. 205:3.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus epidermidis</i>, stam VB 005/11, odlad aerobt på blåagar (med laktos) vid 37° C under 24 timmar. Notera att <i>S. epidermidis</i> fermenterar laktos. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Fotograferad med ljus ovanifrån. Datum: 2011-02-26. <p>
S. epidermidis 
<b>Fig 16:3.</b> Kolonier av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam 09mas018883, odlad aerobt på nötblodagar vid 37 °C under 24 tim. A, Fotograferad med ljus ovanifrån. B, Fotograferad med ljus underifrån. Notera att en mycket tunn hemolyszon runt kolonierna kan observeras på platta B. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. <p>
S. agalactiae 
<b>Fig. 16:4.</b> Närbild på kolonier av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam 09mas018883, odlad på nötblodagar vid 37°C under 24 tim. Fotograferad med ljus ovanifrån. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-04-04. <p>
S. agalactiae 
<b>Fig. 16:5.</b> Närbild på kolonier av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam 09mas018883, odlad på nötblodagar vid 37°C under 24 tim. Fotograferad med ljus underifrån. Notera den tunna hemolyszonen runt kolonierna. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-04-04. <p>
S. agalactiae 
<p><b>Fig. 207:4.</b> Kolonier av <i>Streptococcus canis</i>, stam CCUG37323, odlad på A, blåagar (med laktos) och B, SELMA-platta (SElektivt MAstitmedium). Kolonierna blir inte så stora på blåagar, men man ser att bakterien fermenterar laktos. SELMA-plattan innehåller a, nötblodagar med eskulin, b, mannitolsalt-agar och c, Mac Conkey-agar. <i>S. canis</i> växer enbart i fält a, där de flesta aerober (och fakultativa aerober) växer. <i>S. canis</i> är eskulinas-positiv. Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm. Datum: 2011-06-08.</p>

<p> </p>
S. canis 
<b>Fig 207:1.</b> Kolonier av <i>Streptococcus canis</i>, stam CCUG 37323, odlad aerobt på nötblodagar med eskulin vid 37 °C under 24 tim. A, Fotograferad med ljus ovanifrån. Notera svärtningen av agarplaten. <i>S. canis</i> är eskulinaspositiv. B, Fotograferad med ljus underifrån. Notera den relativt breda hemolyszonen runt kolonierna, som kan observeras på platta B. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-06-08. <p>
S. canis 
<b>Fig. 207:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Streptococcus canis</i>, stam CCUG 37323, odlad aerobt på nötblodagar med eskulin vid 37°C under 24 tim. Fotograferad med ljus ovanifrån. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-06-08. <p>
S. canis 
<b>Fig 207:3.</b> Närbild på kolonier av <i>Streptococcus canis</i>, stam CCUG 37323, odlad aerobt på nötblodagar med eskulin vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus underifrån. Notera den relativt breda hemolyszonen runt kolonierna. Längden av skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-06-08. <p>
S. canis 
<p><b>Fig 69:1.</b> Kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>, stam CCUG 225, odlad aerobt på hästblodagar vid 37 °C under 24 tim. A, Fotograferad med ljus ovanifrån. B, Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera att någon hemolyszon ej kan observeras. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-06-16.</p>

<p> </p>
K. pne. pneumoniae 
<b>Fig 69:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumonia</i>, stam CCUG 225, odlad aerobt på hästblodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus ovanifrån. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-06-20. <p>
K. pne. pneumoniae 
<b>Fig 69:3.</b> Närbild på kolonier av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>, stam CCUG 225, odlad aerobt på hästblodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera att någon hemolyszon ej kan observeras. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-06-20. <p>
K. pne. pneumoniae 
<p><b>Fig. 156:4</b>. Kolonier av <i>Klebsiella oxytoca</i>, stam CCUG 15717<sup>T</sup>, odlad aerobt på blåagar (med laktos) under 24 tim vid 37 °C. Notera det mukoida utseendet på kolonierna och att <i>K. oxytoca</i> fermenterar laktos. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-06-23.</p>

<p> </p>
K. oxytoca 
<b>Fig 156:1.</b> Kolonier av <i>Klebsiella oxytoca</i>, stam CCUG 15717, odlad aerobt på hästblodagar vid 37 °C under 24 tim. A, Fotograferad med ljus ovanifrån. B, Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera att någon hemolyszon ej kan observeras. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-06-23. <p>
K. oxytoca 
<b>Fig 156:2.</b> Närbild på kolonier av <i>Klebsiella oxytoca</i>, stam CCUG 15717, odlad aerobt på hästblodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus ovanifrån. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-06-26. <p>
K. oxytoca 
<b>Fig 156:3.</b> Närbild på kolonier av <i>Klebsiella oxytoca</i>, stam CCUG 15717, odlad aerobt på hästblodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera att någon hemolyszon ej kan observeras. Längden av hela skalstrecket motsvarar 5 mm. Datum: 2011-06-26. <p>
K. oxytoca 
<p><strong>Fig. 194:2.</strong> Kolonier av <i>Brucella canis</i>, stam BKT 41247/11, odlad på hästblodagar. A, översikt av hela plattan. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. B, delförstoring av kolonier där längden av hela skalstrecket motsvara 5 mm. Datum: 2011-10-05.</p>
B. canis 
<p><strong>Fig. 194:3.</strong> Kolonier av <i>Brucella canis</i>, stam BKT 41247/11, odlad på blåagar med laktos. A, översikt av hela plattan. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. B, delförstoring av kolonier där längden av hela skalstrecket motsvara 5 mm. Datum: 2011-10-05.</p>
B. canis 
<p><strong>Fig. 194:4.</strong> Kolonier av <i>Brucella canis</i>, stam BKT 41247/11, odlad på TS-agar. A, översikt av hela plattan. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. B, delförstoring av kolonier där längden av hela skalstrecket motsvara 5 mm. Datum: 2011-10-08.</p>
B. canis 
<b>Fig. 70:3</b> Kolonier av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Dublin, stam SLV 242, odlade på blåagar (med laktos) vid 37 °C under 24 tim. A och B, med ljus huvudsakligen ovanifrån. C, med ljus huvudsakligen från sidan. Notera det för salmonella typiska konformade utseendet på kolonierna, som syns bäst i C. De bleka kolonierna runt pilen i C är i själva verket spegelbilder av kolonierna ovan. Man ser alltså dessa kolonier underifrån (jfr. C, som visar samma del av agarplattan. Hela längden av skalstrecken motsvarar A, 1 cm; B och C, 5 mm. Datum: 2012-01-19.
<p>
S. ent. enterica 
<p><b>Fig. 70:1</b> Kolonier av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Dublin, stam SLV 242, odlade på nötblodagar vid 37 °C under 24 tim. A och B, med ljus huvudsakligen ovanifrån. C, med ljus huvudsakligen från sidan. Notera det för salmonella typiska konformade utseendet på kolonierna, som syns bäst i C. Hela längden av skalstrecken motsvarar A, 1 cm; B och C, 5 mm. Datum: 2012-01-18.</p>

<p> </p>
S. ent. enterica 
<b>Fig. 70:2</b> Kolonier av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Dublin, stam SLV 242, odlade på nötblodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera att hemolys ej kan observeras. Längden av skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2012-01-19.
<p>
S. ent. enterica 
<b>Fig. 68:2.</b> Kolonier av <i>Escherichia coli</i>, stam SLV 082, odlad aerobt på blodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus huvudsakligen underifrån. Notera: hemolys kan ej observeras med denna stam. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2012-03-01.
<p>
E. coli 
<b>Fig. 68:1.</b> Kolonier av <i>Escherichia coli</i>, stam SLV 082, odlad aerobt på blodagar vid 37 °C under 24 tim. Fotograferad med ljus huvudsakligen ovanifrån. A, översikt; B, närbild. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2012-03-01.
<p>
E. coli 
<b>Fig. 53:2</b>. Kolonier av <i>Bordetella bronchiseptica</i>, stam xxx, odlad på nötblodagar vid 37 °C under 48 tim. Ljus underifrån under fotograferingen. Notera att en svag hemolys kan observeras, speciellt inom det inringade området på plattan. Längden av skalstrecket motsvarar 10 mm.
<p>
B. bronchiseptica 
<p><strong>Fig. 73:1.</strong> Odling av <i>Proteus vulgaris</i>, stam SLV 476, på blodagarplatta under 24 h, vid 37 °C. Pilarna pekar på början till en koloni, som dock snabbt sprider ut sig till en matta på agarplattan, eftersom <i>P. vulgaris</i> svärmar. Längden på skalstrecken motsvarar 1 cm. Den högra bilden är en delförstoring av den vänstra. Datum: 2013-12-25.</p>

<p> </p>
P. vulgaris 
<strong>Fig. 73:2.</strong> Odling av <i>Proteus vulgaris</i>, stam SLV 476, på blåagarplatta (med laktos) under 24 h, vid 37 °C. Bakterierna sprider ut sig till en matta på agarplattan, eftersom <i>P. vulgaris</i> svärmar. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2013-12-25.
<p>
P. vulgaris 
<p><strong>Fig. 38:1.</strong> Kolonier av <em>Mycoplasma mycoides</em> subsp. <em>mycoides</em>, stam Gladysdale, odlad på Eatons agar under 2 dygn (A) resp. 4 dygn (B) vid 37° C och i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Hela längden på skalstrecken motsvarar 0,5 mm. Datum: 2014-01-28.</p>

<p> </p>
M. mycoides 
<p><b>Fig. 60:1.</b> Kolonier av <i>Mannheimia haemolytica</i>,stam , efter odling på <strong>nötblodagar </strong> under 24 tim vid 37°C. Mycket lättare att se hemolysen på nötblodagar än på hästblodagar. Plattan är fotograferad med ljus underifrån. A, hela plattan. B, delförstoring av A. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2014-10-22.</p>

<p> </p>
M. haemolytica 
<b>Fig. 60:2.</b> Kolonier av <i>Mannheimia haemolytica</i>,stam , efter odling på <strong>nötblodagar </strong> under 24 tim vid 37°C. Plattan är fotograferad med ljus ovanifrån och därför är hemolysen svår att se. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2014-10-24. <p>
M. haemolytica 
<p><strong>Fig. 23:1.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus hyicus</i> odlad på nötblodagar under 24 timmar vid 37° C. Plattan är fotograferad med belysning från ovan. A, hela plattan. B, delförstoring av A. Den totala längden på skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2014-10-24.</p>

<p> </p>
S. hyicus hyicus 
<strong>Fig. 17:1.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 24 timmar. Agarplattan fotograferades <strong>med ljus ovanifrån</strong>. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Här ser man den svaga α-hemolysen, men den syns tydligare med ljus underifrån (se Fig. 17:2). Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2014-11-14.</p>
S. dysgal. dysgal. 
<strong>Fig. 17:2.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 24 timmar. Agarplattan fotograferades <strong>med ljus underifrån</strong>. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Här kan man see den svaga grönaktiga α-hemolysen. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2014-11-12.</p>
S. dysgal. dysgal. 
<p><strong>Fig. 14:2.</strong> Bild A. Kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. Agarplattan fotograferades <strong>med ljus underifrån</strong>. Bild B. Delförstoring av agarplatan t.v. Den klara β-hemolysen syns tydligt i båda bilderna. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2014-11-19.</p>

<p> </p>
S. equi equi 
<p><strong>Fig. 14:1.</strong> Bild A. Kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. Agarplattan är fotograferad med <strong>ljus underifrån</strong>. Bild B. Delförstoring av agarplatan t.v. Här kan man ana β-hemolysen, men den syns tydligare med ljus underifrån. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2022-01-23.</p>

<p> </p>
S. equi equi 
<p><strong>Fig. 16:2.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam VB 0006/11, odlad på nötblodagar vid 37 °C under 24 timmar. Agarplattan fotograferades <strong>med ljus underifrån</strong>. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Den klara β-hemolysen syns tydligt på båda bilderna. Denna stam har en förhållandevis bred hemolyszon. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2014-11-19.</p>
S. agalactiae 
<strong>Fig. 16:1.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stram VB 0006/11, odlad på nötblodagar vid 37 °C under 24 timmar. Agarplattan fotograferades <strong>med ljus ovanifrån</strong>. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Man kan ana β-hemolysen, men den syns tydligare med ljus underifrån (se Fig. 16:2). Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2014-11-19.</p>
S. agalactiae 
<strong>Fig. 15:1.</strong> A. Kolonier av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i> odlad på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. Agarplattan fotograferades <strong>med ljus ovanifrån</strong>. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Man kan se β-hemolysen på båda bilderna men den syns tydligare med ljus underifrån (se Fig. 15:2/3). Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm. Datum: 2014-11-24.</p>
S. equi zooep. 
<strong>Fig. 189:1.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus schleiferi</i> subsp. <i>coagulans</i>, stam CCUG 37248, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Belysning kommer huvudsakligen ovanifrån i den vänstra bilden och enbart ovanifrån i förstoringen till höger och därför syns inte hemolysen (jfr. Fig. 189:2). Datum: 2015-06-16. </p>
S. schleif. coag. 
<p><strong>Fig. 226:1.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus schleiferi</i> subsp. <i>coagulans</i>, stam CCUG 37248, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Belysning kommer huvudsakligen underifrån och därför syns hemolysen tydligt (jfr. Fig. 189:1). Datum: 2015-06-16.</p>

<p> </p>
S. schleif. coag. 
<strong>Fig. 121:1.</strong> Kolonier av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>, stam CCUG 36637, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Belysning kommer ovanifrån, men man kan ändå ana hemolysen (jfr. Fig. 121:2). B visar en närbild av plattan i A. Längden av hela skalstrecken motsvarar 10 och 3 mm i A resp. B. Datum: 2015-08-25. </p>
S dysgal. equisim. 
<p><strong>Fig. 121:2.</strong> Kolonier av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>equisimilis</i>, stam CCUG 36637, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Belysning kommer underifrån och man kan lätt se hemolysen (jfr. Fig. 121:1). B visar en närbild av plattan i A. Längden av hela skalstrecken motsvarar 10 och 3 mm i A resp. B. Datum: 2015-09-02.</p>

<p> </p>
S dysgal. equisim. 
<strong>Fig. 188:1.</strong> Kolonier av <i>Treponema pedis</i>, stam TA 4, odlad anaerobt på FAA-platta vid 37° C under 8 dygn. Bild B är en närbild av plattan i bild A. Längden på skalstrecken i A och B motsvarar 10 resp. 5 mm. <strong>Belysning ovanifrån</strong> vid fotografering. Datum: 2016-03-18.</p>
T. pedis 
<p><strong>Fig. 107:1.</strong> Kolonier av <i>Actinobacillus equuli</i> subsp. <i>equuli</i>, stam CCUG 2041, odlad aerobt på nötblodagar vid 37 °C under 24 tim. Bild A visar hela plattan och bild B visar en delförstoring. Längden av hela skalstrecken motsvarar 10 resp 3 mm. Datum: 2016-10-06.</p>

<p> </p>
A. eq. equuli 
<p><strong>Fig 12:1.</strong> <em>Bacillus licheniformis</em>, odlad aerobt på nötblodagar under ett dygn vid 37° C. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 6 mm.</p>

<p>Datum: 2020-06-25.</p>
B. licheniformis 
<strong>Fig. 226:1.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus schleiferi</i> subsp. <i>schleiferi</i>, stam CCUG 64084, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Belysning kommer huvudsakligen ovanifrån och därför syns inte hemolysen (jfr. Fig. 226:2). Datum: 2015-12-03. </p>
S. schleiferi sch. 
<strong>Fig. 226:2.</strong> Kolonier av <i>Staphylococcus schleiferi</i> subsp. <i>schleiferi</i>, stam CCUG 64084, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37 °C. Belysning kommer huvudsakligen underifrån i och därför syns hemolysen tydligt (jfr. Fig. 226:1). A, översikt av hela agar plattan. B, delförstoring av kolonier. Datum: 2015-12-03.</p>
S. schleiferi sch. 
<p><b>Fig. 1. </b>Kolonier av <i>Clostridium tetani</i>, stam PAT 2483/10, odlad anaerobt på FAA-plattor under 1 vecka vid 37°C. På plattans högra sida kan man ana bakterieväxt, som tunna gråaktiga slöjor. Om man stryker på plattan med en plastögla, kan man se att bakterier ansamlas i kanten av stryket (se pilarna och jfr. Fig. 2). Bakterierna kommer från ett nyligen avslutat fall av sårinfektion på ett får. Datum: 2010-06-10.</p>

<p> </p>
C. tetani 
<p><b>Fig. 20:3.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stam SLV 350, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37°C. Observera dubbelhemolysen, som syns med belysning underifrån. De svarta lutande pilarna visar på den inre klara hemolyszonen och de blåa horisontella pilarna visar på den yttre breda och diffusa hemolyszonen. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-01-24.</p>

<p> </p>
S. au. aureus 
<p><b>Fig. 20:4.</b> Kolonier av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stam SLV 350, odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37°C. Observera dubbelhemolysen, som syns med belysning underifrån. Den svarta lutande pilen visar på den inre klara (fullständiga) hemolyszonen (orsakad av ett α-hemolysin) och den blåa horisontella pilen visar på den yttre breda och diffusa (partiella) hemolyszonen (orsakad av ett β-hemolysin). Längden på hela skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-01-24.</p>

<p> </p>
S. au. aureus 
<p><b>Fig. 10:1.</b> Kolonier av <i>Rhodococcus hoagii</i> stam ..., odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37°C. Belysning kommer ovanifrån (jfr. Fig. 10:3). Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-02-02.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><b>Fig. 10:3.</b> Kolonier av <i>Rhodococcus hoagii</i> stam ..., odlad aerobt på nötblodagar under 24 timmar vid 37°C. Belysning kommer underifrån (hemolys kan ej observeras). Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2011-02-02.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><strong>Fig. 144:1.</strong> Kolonier av <i>Campylobacter lari</i>, stam Cb 227 - 99, odlade mikroaerofilt på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. A, översikt av hela plattan; B, närbild. Längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2016-06-01-26.</p>

<p> </p>
C. lari 
<p><strong>Fig. 104:1.</strong> Kolonier av <i>Dichelobacter nodosus</i>, stam AN484/05, odlad anaerobt på FAA-agar under 5 dygn vid 37°C. Stam AN484/05 är en s.k. benign stam. Notera de mycket tunna kolonierna, som är svåra att se om man inte låter ljuset reflekteras i agarplattan. Bild A visar hela plattan och bild B är en delförstoring. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp 3 mm. Datum: 2017-02-09.</p>

<p> </p>
D. nodosus 
<p><strong>Fig. 126:1</strong> Kolonier av <i>Dermatophilus congolensis</i> odlade på blodagar under 5 dygn vid 37°C och i 5% CO<sub>2</sub>. Notera den kraftiga hemolysen och den oregelbundna kanten på kolonierna. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2017-08-29.</p>
D. congolensis 
<b>Fig. 1:1.</b> Kolonier av <i>Trueperella pyogenes</i>, odlad aerobt under två dygn på nötblod-agar vid 37°C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Plattan är fotograferad med ljus underifrån för att β-hemolysen ska framträda tydligt. Bild B är en delförstoring av plattan i bild A. Längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 5 mm. Datum: 2017-10-04<p>
T. pyogenes 
<p><strong>Fig. 147:1.</strong> Kolonier av <i>Streptococcus suis</i>, odlad på hästblodagar i närvaro av 5 % CO<sub>2</sub> under 1 dygn vid 37°C. Bild A och B visar en α-hemolyserande stam av <em>S. suis </em>till vänster och en ß-hemolyserande stam av <em>S. suis</em> till höger<em>. </em>Bild A är fotograferad med ljus ovanifrån och bild B med ljus underifrån där man lättare kan se hemolysen. Se också Fig. 147:2. Längden på skalstrecket motsvarar 1 cm. Datum: 2018-06-14.</p>
S. suis 
<p><strong>Fig. 147:2.</strong> Närbilder på kolonier av <i>Streptococcus suis</i>, odlad på hästblodagar i närvaro av 5 % CO<sub>2</sub> under 1 dygn vid 37°C. Bild A och B visar en α-hemolyserande stam av <em>S. suis</em> och bild C och D visar en ß-hemolyserande stam av <em>S. suis. </em>Bild A och C är fotograferade med ljus ovanifrån och bild B och D med ljus underifrån. Observera den visuella skillnaden mellan α- och ß-hemolys, vilket syns bäst med belysning underifrån. Längden på skalstrecken motsvarar 5 mm. Datum: 2018-06-15.</p>
S. suis 
<p><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 274:1 <em>Corynebacterium freneyi</em>, odlad aerobt på nötblodagar under ett dygn vid 37° C. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2020-09-10.</span></p>

<p> </p>
Namnlös 
<p><strong>Fig. 264:1.</strong> <em>Filifactor villosus,</em> odlad anaerobt på nötblodagar under tre dygn vid 37 °C. Bild A visar hela plattan och bild B visar en delförstoring. Längden av hela skalstrecken i bild A motsvarar 10 mm och 3 mm i bild B. Datum: 2020-05-16.</p>
F. villosus 
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 270:1.</strong><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> <em>Staphylococcus hominis</em>, odlad aerobt på nötblodagar under ett dygn vid 37° C. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2020-09-10.</span></p>
Namnlös 
<p><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 273.1 <em>Corynsbacterium confusum</em>, </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">odlad aerobt på nötblodagar under ett dygn vid 37° C. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2020-10-17</span></p>

<p><strong>Bild:</strong> Ingrid Hansson & Aleksander Cojkic (BVF resp KV, SLU)</p>
C. confusum 
<p><strong>Fig. 153:1.</strong> Kolonier av <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <em>funduliforme</em>, stam CCUG 42162, odlad anaerobt på FAA-platta vid 37 °C under 48 timmar. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Den totala längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 5 mm. Datum: 2020-11-19.</p>

<p> </p>
F. necro. funduliforme 
<p><strong>Fig. 103:2.</strong> Kolonier av <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, stam CCUG 9994, odlad på FAA-platta vid 37 °C under 48 timmar. Observera att denna stam ger hemolys på FAA-plattor till skillnad mot den stam som har använts i Fig. 103:1. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Den totala längden på skalstrecken motsvarar 10 resp. 3 mm. Datum: 2020-11-19.</p>

<p> </p>
F. necro. necrophorum 
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Fig. 276:2.</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span> </span>A. Kolonier av<span> </span></span><i style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Enterococcus cecorum</i><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span> </span>odlad på nötblodagar vid 37°C under 48 timmar. Agarplattan fotograferades<span> </span></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">med ljus ovanifrån</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">. B. Delförstoring av agarplatan, α-hemolysen ses dock tydligare med ljus underifrån (se Fig. 276:1). Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2021-02-26<strong>.</strong></span><br />
 </p>
Namnlös 
<p><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 100%; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig. 269:1.</b><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> Kolonier av </span><i style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Staphylococcus chromogenes</i><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">, odlad aerobt på nötblodagar vid 37 °C under 48 timmar. Notera att hemolys kan ej observeras. Längden på skalstrecken i bild A och bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. Datum: 2020-07-12. </span></p>
S. chromogenes 
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig. 258 :1. </strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> Kolonier av <em>Staphylococcus saprophyticus</em> subsp. <em>saprophyticus, o</em>dlad aerobt under två dygn på nötblod-agar vid 37°C.  </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A motsvarar 10 mm och i bild B 3 mm. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2020-07-03.</span></p>

<p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong>Bild:</strong>Ingrid Hansson & Lise-Lotte Fernström (BVF, SLU).</p>
Namnlös 
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 59:1.</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> <em>Histophilus somni</em>, stam VB-198/20, odlad på nötblodagar under tre dygn vid 37° C. </span><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2020-06-10.</span></p>
Namnlös 
<p><strong>Fig 136:1.</strong> <em>Avibacterium paragallinarum,</em> stam VB-25/20, odlad på hematinagar (= chokladagar) under två dygn vid 37 °C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Denna bakterie växer dåligt på vanlig blodagar därför odlas den oftast på hematinagar så att bakteriekolonierna kan observeras. Datum: 2020-03-12.</p>
A. paragall 
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Fig. 276:1.</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span> </span>A. Kolonier av<span> </span></span><i style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Enterococcus cecorum<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;"><span> </span></span></i><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">odlad på nötblodagar vid 37°C under 48 timmar. Agarplattan fotograferades<span> </span></span><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">med ljus underifrån</strong><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: medium; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">. B. Delförstoring av agarplatan t.v. Här kan man se den grönaktiga α-hemolysen. Hela längden av skalstrecken motsvarar 1 cm resp. 3 mm. Datum: 2021-02-26.</span></p>
Namnlös 
<p><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 277:1 <em>Neisseria animaloris</em>, odlad i 5% CO<sub>2</sub> på nötblodagar under två dygn vid 37°C. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><em>Neisseria animaloris</em>, är en bakterie som växer med olika kolonistorlek, vilket syns framförallt på bild B.</span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2021-04-09.</span></p>
Namnlös 
<p><i><i><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 158:1</span></i></i><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><em>Peptoniphilus indolicus</em><i><i><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">, odlad anaerobt på nötblodagar under två dygn vid 37°C. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. </span></i></i><i><i><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); display: inline; float: none; font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2021-04-30.</span></i></i></p>
Peptoniphilus indolicus 
<p><strong>Fig.278:2</strong><em>  Helcoccus ovis</em>, odlad på nötblodagar tillsammans med <em>Staphylococcus aureus</em> (amningstest) under två dygn vid 37 °C i närvaro av 5% CO<sub>2</sub>. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp 3 mm. Notera att bakterien har en tendens att amma dvs. växer bättre och ger större kolonier i närheten av stryket av <em>Staphylococcus aureus. </em>Datum: 2021-05-25.</p>
H. ovis 
<p><strong>Fig. 278:1. </strong>Kolonier av <em>H. ovis</em>, odlade aerobt och i närvaro av 5% CO<sub>2</sub> under två dygn på blod-agar vid 37° C .  Datum: 2021-06-11</p>
H. ovis 
<p><strong>Fig 260:1.</strong> <em>Enterococcus hirae</em>, odlad aerobt på nötblodagar under ett dygn vid 37° C. Bild A visar hela plattan och bild B en delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm.</p>

<p>Datum: 2023-01-26.</p>
E. hirae 
<p><strong style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Fig 265:1.</strong><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> <em>Capnocytophaga canimorsus</em>, stam </span><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">ATCC 35979/CCUG 53895, odlad på hematinagar under fyra dygn i 5% CO<sub>2</sub> vid 37° C. </span><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 1.5em; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Bild A visar hela plattan och bild B delförstoring. Längden på hela skalstrecken i bild A och i bild B motsvarar 10 resp. 3 mm. </span><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(221, 221, 221); color: rgb(0, 0, 0); font-family: sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Datum: 2023-03-18.</span></p>
Namnlös 
<b>Fig. 135:4.</b> Stryk av 1, <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>, stam SVA-MRSP-134; 2, <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>; 3, <i>Staphylococcus hyicus</i> på blåagar med maltos. Stryk 2 och 3 är positiv resp. negativ kontroll. Notera att <i>S. pseudintermedius</i> är negativ (jfr. motsvarande rörjäsning).<p>
S. pseudintermedius 
<b>Fig. 205:5.</b> Stryk av <i>Staphylococcus</i> spp. odlad aerobt på blåagar (med maltos) vid 37° C under 24 timmar. 1: <i>S. intermedius</i>, 2: <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, stam SLV 350. 3: <i>S. epidermidis</i>, stam VB 005/11. Notera att <i>S. epidermidis</i> fermenterar maltos på blåagarplatta till skillnad från <i>S. intermedius</i>. Datum: 2011-02-26. <p>
S. epidermidis 
<b>Fig. 20:6.</b> Stryk av <i>Staphylococcus</i> spp. odlad aerobt på blåagar (med maltos) vid 37° C under 24 timmar. 1: <i>S. intermedius</i>, 2: <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, 3: <i>S. epidermidis</i>. Notera att <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i> fermenterar maltos på blåagarplatta till skillnad från <i>S. intermedius</i>. Datum: 2011-03-06. <p>
S. au. aureus 
<p><b>Fig. 22:3.</b> Stryk av <i>Staphylococcus</i> spp. odlad aerobt på blåagar (med maltos) vid 37° C under 24 timmar. 1: <i>S. intermedius</i>, 2: <i>S. aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, 3: <i>S. epidermidis</i>. Notera att <i>S. intermedius</i> ej fermenterar maltos på blåagarplatta till skillnad från övriga <i>Staphylococcus</i> spp. Datum: 2011-03-06.</p>

<p> </p>
S. intermedius 
<p><b>Fig. 23:4.</b> Stryk av 1, <i>Staphylococcus hyicus</i>, stam CCUG 15602; 2, <i>Staphylococcus pseudintermedius</i>; 3, <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> på blåagar med maltos. Stryk 2 och 3 är negativ resp. positiv kontroll. Datum: 2011-10-11.</p>

<p> </p>
S. hyicus 
<p><strong>Fig. 70:4.</strong> Gram-färgning av <i>Salmonella enterica</i> subsp. <i>enterica</i>, serovar Typhimurium. A och B skiljer sig åt i förstoringsgrad och längden av skalstrecken i båda bilderna motsvarar 5 µm. Datum: 2012-04-03</p>

<p> </p>
S. ent. enterica 
<p><b>Fig. 67:4.</b> Gramfärgning av <i>Moraxella bovis</i>, stam BKT 14841/10. Pilarana visar på bakterier, som föreligger som par (vanligt). Synfältet B är en delförstoring (6 gånger) av A. Längderna av skalstrecken motsvarar 5 µm. Datum: 2011-03-25.</p>

<p> </p>
Mor. bovis 
<p><b>Fig. 60:7.</b> Gramfärgning av <i>Mannheimia haemolytica</i>, stam PAT 4483/10. Längden på skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-10-06.</p>

<p> </p>
M. haemolytica 
<strong>Fig. 162:3.</strong>Gram-färgning av <i>Clostridium haemolyticum</i>, stam Argentina 1989. Gram-färgningen har inte fungerat bra och bakterierna förefaller vara gram-negativa.<p>
C. haemolyticum 
<b>Fig 138:3.</b> Gramfärgning av <i>Bartonella henselae</i>, stam Bart 198/03. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-09-09.
<p>
B. henselae 
<p><b>Fig. 20:5.</b> Gram-färgning av <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>.</p>

<p> </p>
S. au. aureus 
<p><b>Fig. 133:3.</b> Gram-färgning av <i>Bacillus subtilis</i> subsp. <i>subtilis</i>. Färgningen har inte tagit så bra på alla celler.</p>

<p> </p>
B. su. subtilis 
<strong>Fig. 72:2.</strong> Gram-färgning av <i>Proteus mirabilis</i>. <p>
P. mirabilis 
<p><b>Fig. 60:9.</b> Gram-färgning av <i>Mannheimia haemolytica</i>.</p>

<p> </p>
M. haemolytica 
<p><strong>Fig. 22:2.</strong> Gram-färgning av <i>Staphylococcus intermedius</i>.</p>

<p> </p>
S. intermedius 
<p>Gram-färgning av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>.</p>

<p> </p>
Str. eq. equi 
<p><strong>Fig. 15:5.</strong> Gram-färgning av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i>.</p>

<p> </p>
Str. eq. zooepid. 
<b>Fig. 16:7.</b> Gram-färgning av <i>Streptococcus agalactiae, stam VB 006/11</i>. <p>
Str. agalactiae 
<p><b>Fig. 10:7.</b> Gram-färgning av <i>Rhodococcus hoagii</i>.</p>

<p> </p>
R. hoagii 
<p><strong>Fig. 107:3.</strong> Gram-färgning av <i>Actinobacillus equuli</i> subsp. <i>equuli</i>.</p><p> </p>
A. eq. equuli 
<p><strong>Fig. 142:3. </strong>Gram-färgning av <i>Citrobacter freundii</i>.</p>

<p> </p>
C. freundii 
<b>Fig. 23:3.</b>Gram-färgning av <i>Staphylococcus hyicus</i>. <p>
S. hyicus 
<p><strong>Fig. 86:3.</strong> Gram-färgning av <i>Aeromonas hydrophila</i> subsp. <i>hydrophila</i>.</p>

<p> </p>
A. hy. hydrophila 
<p><strong>Fig. 87:3.</strong> Gram-färgning av <i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i> salmonicida</i>.</p>

<p> </p>
A. sa. salmonic. 
<strong> Fig. 85:4.</strong> Gram-färgning av <i>Listonella anguillarum</i>. <p>
L. anguillarum 
<p><strong>Fig. 77:2.</strong> Gram-färgning av <i>Yersinia enterocolitica</i> subsp. <i>enterocolitica</i>.</p>

<p> </p>
Y. en. enterocolit. 
<strong>Fig. 89:3.</strong> Gram-färgning av <i>Campylobacter</i> subsp. <i>jejuni</i>. <p>
C. je. jejuni 
<p><strong>Fig. 103:2</strong> Gram-färgning av <i>Fusobacterium</i> sp.</p>

<p> </p>
F. ne. necrophor. 
<p><strong>Fig. 29:3.</strong> Gram-färgning av <i>Clostridium perfringens</i>. Notera att gram-färgningen är oregelbunden.</p>

<p> </p>
C. perfringens 
<b>Fig 17:3.</b> Gram-färgning av <i>Streptococcus dysgalactiae</i> subsp. <i>dysgalactiae</i>. Gramfärgningen har tagit ojämnt och kedjorna är inte så snygga. <p>
S. dy. dysgalact. 
<strong>Fig. 71:3.</strong> Gram-färgning av <i>Plesiomonas shigelloides</i>. <p>
P. shigelloides 
<strong>Fig. 27:2.</strong>Gram-färgning av <i>Clostridium novyi</i>, typ B (löpnr. 2343/87). <p>
C. novyi 
<p><strong>Fig. 13:3.</strong> Gram-färgning av <i>Listeria monocytogenes</i>, stam SLV365.</p>

<p> </p>
L. monocytogen. 
<p><strong>Fig. 26:3.</strong> Gram-färgning av <i>Clostridioides difficile</i>, stam CCUG 4938.</p>

<p> </p>
C. difficile 
<p><strong>Fig. 61:5. </strong>Gram-färgning av <i>Nicoletella semolina</i>, stam BKT 9455/08.</p>

<p> </p>
N. semolina 
<p><strong>Fig. 61:6. </strong>Gram-färgning av <i>Nicoletella semolina</i>, stam BKT 9455/08.</p>

<p> </p>
N. semolina 
Gram-färgning av <i>Flavobacterium psychrophilum</i>, stam 442. <p>
F. psychroph. 
<p>Gram-färgning av <i>Renibacterium salmoninarum</i>, stam R.s 28/2.</p>

<p> </p>
R. salmoninar. 
<strong>Fig. 24:5.</strong> Gram-färgning av <i>Clostridium botulinum</i>, typ C, stam BKT 218387/08. Clostridium spp. kan vara svåra att gram-färga (de är gram-labila).<p>
C. botulinum 
Gram-färgning av <i>Melissococcus plutonius</i>. Jfr. scanningelektronmikorskopibilden. <p>
M. plutonius 
<strong>Fig. 55:3.</strong> Gram-färgning av <i>Bordetella pertussis</i>.
<p>
B. pertussis 
<p><strong>Fig. 57:2. </strong>Gram-färgning av <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, stam CCUG 12837T.</p>

<p> </p>
A. pleuropneu. 
<p><strong>Fig. 73:3.</strong> Gramfärgning av <i>Proteus vulgaris</i>, stam SLV 476. Den högra bilden är en delförstoring (ca 2,5x) av den vänstra. Hela längden av respektive skalstreck motsvarar 5 µm och skalorna är placerade i motsvarande delar av bilderna. Datum: 2013-12-23.</p>

<p> </p>
P. vulgaris 
<p><strong>Fig. 104:3.</strong> Gram-färgning av <i>Dichelobacter nodosus</i>, stam .....</p>

<p> </p>
D. nodosus 
<strong>Fig. 190:3.</strong> Gram-färgning av <i>Enterococcus faecium</i>, stam VRE 300/04. <p>
E. faecium 
<p><strong>Fig. 24:4.</strong> Gram-färgning av <i>Clostridium botulinum</i>, typ C, stam 07-V891 från flytande kultur.</p>

<p> </p>
C. botulinum 
<p><strong>Fig. 21:5.</strong> Gram-färgning av <em>Bacillus cereus</em>, stam VB 002/09.</p>

<p> </p>
B. cereus 
<strong>Fig. 15:4.</strong> Gram-färgning av <i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>zooepidemicus</i>, stam VB 003/09. 
<p>
S. equi zooepid. 
<p><b>Fig. 67:5.</b> Gramfärgning av <i>Moraxella bovis</i>, stam BKT 14841/10. Pilarana visar på bakterier, som föreligger som par (vanligt). Synfältet B är en delförstoring (1,5 gånger) av A. Längderna av skalstrecken motsvarar 5 µm. Datum: 2011-03-25.</p>

<p> </p>
Mor. bovis 
<p><strong>Fig. 64:3.</strong> Gram-färgning av <i>Legionella pneumophila</i> subsp.<i>pneumophila</i>, stam 28/93. Karbolfuxin har använts i stället för saffranin till kontrastfärgningen.</p>

<p> </p>
L. pneu. pneu. 
<p><strong>Fig. 106:3.</strong> Gram-färgning av <i>Actinobacillus lignieresii</i>, stam B10375/10. Längden på skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-04-23.</p>

<p> </p>
A. lignieresii 
<p><strong>Fig. 106:4. </strong>Gram-färgning av <i>Actinobacillus lignieresii</i>, stam B10375/10. Pilarna pekar på några av de granula, som kan ses på bilden. Totallängden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-04-23.</p><p> </p>
A. lignieresii 
<p><b>Fig. 1:5.</b> Gramfärgning av <i>Trueperella pyogenes</i>, stam CCUG 13230<sup>T</sup>. Längden på skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-05-21.</p>

<p> </p>
T. pyogenes 
<p><b>Fig 3. </b>Gramfärgning av <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>. Notera det "ostkrokelika" utseendet. Längden på skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-06-03.</p>

<p> </p>
E. rhusipat. 
<p><b>Fig. 3.</b> Gramfärgning av <i>Clostridium tetani</i>, stam PAT 2483/10. Bakterierna har börjat sporulera och pilarna visar på sporer. Notera det tennisracket- eller trumpinneliknande utseendet av bakterier med sporer. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Bakterierna kommer från ett nyligen avslutat fall av sårinfektion på ett får. Datum: 2010-06-14.</p>

<p> </p>
C. tetani 
<p><b>Fig. 60:8.</b> Gramfärgning av <i>Mannheimia haemolytica</i>, stam PAT 4483/10. Bakterierna vid pilarna håller troligen på att dela sig. Längden på skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2010-10-06.</p>

<p> </p>
M. haemolytica 
<p><b>Fig. 205:4.</b> Gramfärgning av <i>Staphylococcus epidermidis</i>, stam VB005/11. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2011-03-14.</p>

<p> </p>
S. epidermidis 
<p><b>Fig. 56:3.</b> Gramfärgning av <i>Pasteurella multocida</i> subsp. <i>multocida</i>, stam CCUG 224. Synfältet B är en delförstoring (3 gånger) av A. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2011-03-22.</p>

<p> </p>
P. mu. multocida 
<p><b>Fig. 65:6.</b>Gramfärgning av <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, stam ATCC 27853. Synfältet B är en delförstoring (3 gånger) av A. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2011-03-24.</p>

<p> </p>
P. aeruginosa 
<p><b>Fig. 16:6.</b> Gram-färgning av <i>Streptococcus agalactiae</i>, stam 09mas018883. Endast förstoringsgrad skiljer de båda bilderna åt. Längden på skalstrecken motsvarar i båda bilderna 5 µm. Datum: 2011-04-11.</p>

<p> </p>
S. agalactiae 
<b>Fig. 19:3.</b> Gram-färgning av <i>Streptococcus uberis</i>, stam VB 004/11. Förstoringsgrad och del av synfält skiljer de båda bilderna åt. Längden på skalstrecken motsvarar i båda bilderna 5 µm. Datum: 2011-04-11. <p>
S. uberis 
<b>Fig. 207:5.</b> Gram-färgning av <i>Streptococcus canis</i>, stam CCUG 37323. Längden på skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum: 2011-06-08. <p>
S. canis 
<p><b>Fig 156:5.</b> Gramfärgning av <i>Klebsiella oxytoca</i>, stam CCUG 15717 vid två olika förstoringsgrader (A och B). Längden på skalstrecken motsvarar 5 µm i båda bilderna. Datum: 2011-08-30.</p>

<p> </p>
K. oxytoca 
<p><b>Fig 69:4.</b> Gramfärgning av <i>Klebsiella pneumoniae</i> subsp. <i>pneumoniae</i>, stam CCUG 225 vid två olika förstoringsgrader (A och B). Längden på skalstrecken motsvarar 5 µm i båda bilderna. Datum: 2011-08-30.</p>

<p> </p>
K. pneu. pneu. 
<p><b>Fig. 194:5.</b> Gramfärgning av <i>Brucella canis</i>, stam BKT 41247/11. Datum: 2011-10-05.</p>
B. canis 
<p><b>Fig. 53:4</b>. Gramfärgning av <i>Bordetella bronchiseptica</i>, stam xxx. B är en delförstoring av A.</p>

<p> </p>
B. bronchiseptica 
<p><strong>Fig. 68:3.</strong> Gramfärgning av <i>Escherichia coli</i>, stam VB 008/14. Den högra bilden är en delförstoring (ca 2,5x) av den vänstra. Hela längden av respektive skalstreck motsvarar 5 µm och skalorna är placerade i motsvarande delar av bilderna. Datum: 2013-12-22.</p>

<p> </p>

<p> </p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 199:3. </strong>Gramfärgning av <i>Mannheimia granulomatis</i>, stam BKT 20776/10. Längden av skalstrecket motsvarar 5 µm. Datum 20010-06-10.</p>

<p> </p>
M. granulomatis 
<strong>Fig. 203:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida. Notera att arten <i>C. botulinum</i> fördelar sig på fyra olika fylogenetiska grupper. <i>C. botulinum</i> av toxintyperna B och F hitter man även i grupp II. </p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och A-G refererar till toxintyp. Datum: 2015-11-19.</p>
C. botulinum, II 
<strong>Fig. 202:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida. Notera att arten <i>C. botulinum</i> fördelar sig på fyra olika fylogenetiska grupper. <i>C. botulinum</i> av toxintyperna B och F hitter man även i grupp II.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och A-G refererar till toxintyp. Datum: 2015-11-18.</p>
C. botulinum I 
<strong>Fig. 24:6.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida. Notera att arten <i>C. botulinum</i> fördelar sig på fyra olika fylogenetiska grupper. <i>C. botulinum</i> av toxintyperna B och F hitter man även i grupp II.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och A-G refererar till toxintyp. Datum: 2015-11-19.</p>
C. botulinum, III 
<strong>Fig. 204:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida. Notera att arten <i>C. botulinum</i> fördelar sig på fyra olika fylogenetiska grupper. <i>C. botulinum</i> av toxintyperna B och F hitter man även i grupp II.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och A-G refererar till toxintyp. Datum: 2015-11-19.</p>
C. botulinum IV 
<strong>Fig. 32:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. tetani 
<strong>Fig. 29:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. perfringens 
<strong>Fig. 30:2.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. septicum 
<strong>Fig. 25:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. chauvoei 
<strong>Fig. 27:3.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. novyi 
<strong>Fig. 162:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. haemolyticum 
<strong>Fig. 28:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. piliforme 
<p><strong>Fig. 26:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
C. difficile 
<p><strong>Fig. 31:2.</strong> Fylogenetiskt träd, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av genus <i>Clostridium</i> (<i>C.</i>). Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxonet i fet stil är aktuellt på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Bacillus cereus</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2015-11-19.</p>
P. sordelli 
<strong>Fig. 22:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. intermedius 
<p><strong>Fig. 135:7.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. pseudint. 
<strong>Fig. 225:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. delphini 
<strong>Fig. 189:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. schleiferi coag. 
<strong>Fig. 226:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. schleiferi sch. 
<strong>Fig. 122:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. felis 
<strong>Fig. 23:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. hyicus 
<strong>Fig. 205:6.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. epidermidis 
<strong>Fig. 185:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. aureus anae. 
<p><strong>Fig. 20:12.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
S. aureus aure. 
<strong>Fig. 11:6.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
B. anthracis 
<strong>Fig. 21:7.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
B. cereus 
<strong>Fig. 187:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
B. thuringiensis 
<strong>Fig. 133:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
B. subtilis sub. 
<strong>Fig. 163:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
B. thermosphacta 
<strong>Fig. 13:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
L. monocytogenes 
<strong>Fig. 186:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
L. innocua 
<strong>Fig. 168:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
L. ivanovii iva. 
<strong>Fig. 179:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
P. larvae 
<strong>Fig. 43:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
E. rhusiopathiae 
<strong>Fig. 227:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Bacillales</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör klassen <i>Bacilli</i> utom <i>Escherichia coli</i> och <i>Erysipelothrix (Ery.)</i> spp. Den sist nämnda tillhör klassen <i>Erysipelotrichia</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och <i>B.</i> i <i>B. thermosphacta</i> står för <i>Brochothrix thermosphacta</i>, som är en förskämningsbakterie.</p>
E. tonsillarum 
<p><strong>Fig. 147:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. suis 
<strong>Fig. 145:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. pneumoniae 
<strong>Fig. 148:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. porcinus 
<strong>Fig. 19:8.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. uberis 
<strong>Fig. 16:10.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. agalactiae 
<strong>Fig. 18:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. pyogenes 
<strong>Fig. 207:7.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. canis 
<strong>Fig. 14:7.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. equi equi 
<strong>Fig. 182:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S devriesei 
<strong>Fig. 180:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
M. plutonius 
<strong>Fig. 124:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
E. faecalis 
<strong>Fig. 190:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
E. faecium 
<strong>Fig. 143:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
L. plantarum plant. 
<strong>Fig. 158:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
P. indolicus 
<strong>Fig. 17:6.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. dysgalactiae dys. 
<strong>Fig. 121:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. dysgalactiae equisim. 
<strong>Fig. 191:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. equi rumin 
<strong>Fig. 15:8.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Lactobacillales</i> och närbesläktade ordningar, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylumet <i>Firmicutes</i> utom <i>Escherichia coli</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> (fylum <i>Proteobacteria</i>) valdes som utgrupp. (T) betyder typstam och C syftar på toxingrupp.</p>
S. equi zooep. 
<strong>Fig. 146:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
R. prowazekii 
<strong>Fig. 228:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
R. helvetica 
<strong>Fig. 44:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
R. rickettsii 
<strong>Fig. 165:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
N. risticii 
<strong>Fig. 45:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
A. phagocytophilum 
<strong>Fig. 112:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
E. ruminantium 
<strong>Fig. 181:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
E. canis 
<strong>Fig. 48:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. suis 
<strong>Fig. 192:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. ceti 
<strong>Fig. 193:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. pinnipedialis 
<strong>Fig. 46:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. abortus 
<strong>Fig. 194:6.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. canis 
<strong>Fig. 47:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. melitensis 
<strong>Fig. 195:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum 2015-12-10.</p>
B. ovis 
<strong>Fig. 55:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. pertussis 
<strong>Fig. 196:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. clarridgieae 
<strong>Fig. 197:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. elizabethae 
<strong>Fig. 198:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. vinsonii berkh. 
<strong>Fig. 138:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. hensele 
<strong>Fig. 52:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. avium 
<strong>Fig. 53:6.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. bronchiseptica 
<strong>Fig. 138:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. parapertussis 
<strong>Fig. 137:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
T. asinigenitalis 
<strong>Fig. 50:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
T. equigenitalis 
<strong>Fig. 51:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. mallei 
<strong>Fig. 49:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
B. pseudomallei 
<strong>Fig. 174:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
N. gonorrhoeae 
<strong>Fig. 119:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-21.</p>
M. capricolum cap. 
<strong>Fig. 35:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-21.</p>
M. capricolum cpn. 
<strong>Fig. 229:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-21.</p>
M. leachii 
<strong>Fig. 206:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-21.</p>
M. mycoides capri 
<strong>Fig. 38:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-21.</p>
M. mycoides mycoides 
<strong>Fig. 209:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
U. diversum 
<p><strong>Fig. 39:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. pneumoniae 
<p><strong>Fig. 36:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. gallisepticum 
<strong>Fig. 42:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. haemofelis 
<strong>Fig. 41:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. suis 
<p><strong>Fig. 216:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. hyosynoviae 
<p><strong>Fig. 213:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. hyorhinis 
<p><strong>Fig. 230:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. dispar 
<p><strong>Fig. 37:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. hyopneumoniae 
<p><strong>Fig. 231:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. flocculare 
<p><strong>Fig. 40:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-28.</p>
M. pulmonis 
<p><strong>Fig. 215:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-28.</p>
M. meleagridis 
<p><strong>Fig. 34:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-27.</p>
M. bovis 
<p><strong>Fig. 33:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-28.</p>
M. agalactiae 
<p><strong>Fig. 178:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-28.</p>
M. felis 
<p><strong>Fig. 214:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-28.</p>
M. synoviae 
<strong>Fig. 160:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klassen <i>Mollicutes</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Tenericutes</i> utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium botulinum</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. Mycoidesgruppens mykoplasmer samt de hemotropiska mykoplasmerna är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-28.</p>
A. laidlawii 
<strong>Fig. 134:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-09.</p>
T. paraluiscuniculi 
<strong>Fig. 100:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
Treponema pal. pallidum 
<strong>Fig. 188:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
T. pedis 
<strong>Fig. 139:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
T. phagedenis 
<strong>Fig. 111:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-04-29.</p>
A. butzleri 
<strong>Fig. 116:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
L. borgpetersenii 
<strong>Fig. 101:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
L. interrogans 
<strong>Fig. 115:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
L. kirschneri 
<strong>Fig. 113:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. afzelii 
<strong>Fig. 208:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. anserina 
<strong>Fig. 99:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. burgdorferi 
<strong>Fig. 234:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
Namnlös 
<strong>Fig. 114:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. garinii 
<strong>Fig. 233:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. theileri 
<strong>Fig. 161:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. aalborgi 
<strong>Fig. 131:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
Namnlös 
<strong>Fig. 97:5.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. hyodysenteriae 
<strong>Fig. 232:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. innocens 
<strong>Fig. 132:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. intermedia 
<p><strong>Fig. 98:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. pilosicoli 
<p><strong>Fig. 125:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella</i> <i>equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p><p> </p><p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
A. suis 
<p><strong>Fig. 1:9.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
T. pyogenes 
<p><strong>Fig. 257:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
A. hordeovulneris 
<p><strong>Fig. 118:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella</i> <i>equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p><p> </p><p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
A. bovis 
<p><strong>Fig. 120:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
A. viscosus 
<strong>Fig. 126:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
D. congolensis 
<p><strong>Fig. 2:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
R. salmoninarum 
<strong>Fig. 223:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-05-10.</p>
M. luteus 
<strong>Fig. 253:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
M. caprae 
<strong>Fig. 6:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
Namnlös 
<strong>Fig. 252:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-02-01.</p>
C. equi 
<p><strong>Fig. 10:10.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida. <strong><em>Rhodococcus equi</em> ska numera heta <em>Rhodococcus hoagii</em>.</strong></p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-02-01.</p>
R. hoagii 
<strong>Fig. 123:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-02-01.</p>
N. asteroides 
<strong>Fig. 123:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-02-01.</p>
N. farcinica 
<strong>Fig. 3:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 


<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
C. bovis 
<strong>Fig. 256:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
C. cystitidis 
<strong>Fig. 170:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-03-02.</p>
C. diphtheriae 
<strong>Fig. 169:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-03-02.</p>
C. kutscheri 
<strong>Fig. 117:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-03-02.</p>
C. pseudotuberculosis 
<strong>Fig. 105:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-03-02.</p>
C. renale 
<strong>Fig. 212:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-03-02.</p>
C. ulcerans 
<p><strong>Fig. 68:14.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-01-18.</p>
E. coli 
<p><strong>Fig. 75:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-01-25.</p>
S. sysenteriae 
<p><strong>Fig. 76:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-01-25.</p>
S. flexneri 
<p><strong>Fig. 69:9.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Klebsiella</em> och <em>Citrobacter</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-02-01.</p>
K. pneum. pneum. 
<p><strong>Fig. 156:6.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Klebsiella</em> och <em>Citrobacter</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-02-01.</p>
K. oxytoca 
<p><strong>Fig. 224:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Klebsiella</em> och <em>Citrobacter</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-02-01.</p>
K. mobilis 
<p><strong>Fig. 142:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Citrobacter </em>och <em>Klebsiella</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-02-01.</p>
C. freundii 
<p><strong>Fig. 70:11.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Salmonella</em>,  <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-03-15.</p>
S. enterica ent. 
<p><strong>Fig. 157:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Salmonella</em>,  <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-03-15.</p>
S. enterica ari. 
<p><strong>Fig. 74:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-03-29.</p>
S. marcescens mar. 
<p><strong>Fig. 73:6.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-03-29.</p>
P. vulgaris 
<p><strong>Fig. 72:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-03-29.</p>
Namnlös 
<p><strong>Fig. 166:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>. Notera att släktena <em>Escherichia</em> och <em>Shigella</em> är mycket närbesläktade.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-03-29.</p>
M. morgani mor. 
<p><strong>Fig. 173:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-03.</p>
E. tarda 
<p><strong>Fig. 172:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-03.</p>
E. ictaluri 
<p><strong>Fig. 77:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-17.</p>
Y. entero. entero. 
<p><strong>Fig. 78:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-17.</p>
Y. pestis 
<p><strong>Fig. 80:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-17.</p>
Y. ruckeri 
<p><strong>Fig. 71:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-17.</p>
P. shigelloides 
<p><strong>Fig. 79:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar inom familjen <em>Enterobacteriaceae</em>, som hör till fylum <em>Proteobacteria</em>.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <em>Clostridium botulinum</em>, typ C, som tillhör fylum <em>Tenericutes,</em> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Längden på skalstrecket motsvarar en nukleotidskillnad per 100 nukleotidpositioner. Datum: 2018-05-17.</p>
Y. pseudotub. 
<p><strong>Fig. 217:2.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-06-14.</p>
A. salmonicida 
<p><strong>Fig. 85:6.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
L. anguillarum 
<p><strong>Fig. 88:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
A. hydrophila achro. 
<p><strong>Fig. 87:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
A. salmonicida salm. 
<p><strong>Fig. 86:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
A. hydrophila hydro. 
<p><strong>Fig. 82:2.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
Namnlös 
<p><strong>Fig. 81:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
V. cholerae 
<p><strong>Fig. 83:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
V. parahaemolyticus 
<p><strong>Fig. 84:6.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
V. vulnificus 
<p><strong>Fig. 150:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
C. burnetii 
<p><strong>Fig. 64:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-13.</p>
L. pneumophila 
<p><strong>Fig. 62:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-19.</p>
F. tularensis tular. 
<p><strong>Fig. 63:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-19.</p>
F. tularensis holar. 
<p><strong>Fig. 167:3.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-19.</p>
F. noatunensis noat. 
<p><strong>Fig. 141:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
A. lwoffii 
<p><strong>Fig. 65:7.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
P. aeruginosa 
<p><strong>Fig. 66:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
P. anguilliseptica 
<p><strong>Fig. 104:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
D. nodosus 
<p><strong>Fig. 159:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
S. maltophilia 
<p><strong>Fig. 67:6.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
M. bovis 
<p><strong>Fig. 201:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av vissa familjer inom fylum <em>Proteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-09-27.</p>
M. osloensis 
<p><strong>Fig. 154:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-10-18.</p>
P. caballi 
<p><strong>Fig. 177:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-10-18.</p>
A. rossi 
<p><strong>Fig. 58:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-10-18.</p>
G. parasuis 
<p><strong>Fig. 155:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-14.</p>
P. dagmatis 
<p><strong>Fig. 130:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-12-06.</p>
P. pneumotropica 
<p><strong>Fig. 149:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-12-06.</p>
A. suis 
<p><strong>Fig. 57:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-12-06.</p>
A. pleuropneumoniae 
<p><strong>Fig. 106:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-12-06.</p>
A. lignieresii 
<p><strong>Fig. 107:5.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-12-06.</p>
A. equuli equ. 
<p><strong>Fig. 200:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-27.</p>
M. varigena 
<p><strong>Fig. 199:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-27.</p>
M. granulomatis 
<p><strong>Fig. 60:11.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-27.</p>
Namnlös 
<p><strong>Fig. 62:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-14.</p>
B. trehalosi 
<p><strong>Fig. 61:7.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-14.</p>
N. semolina 
<p><strong>Fig. 59:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-14.</p>
H. somni 
<p><strong>Fig. 176:1.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-11-14.</p>
G. anatis 
<p><strong>Fig. 56:4.</strong> Fylogenetiskt träd, som är baserat på 16S rRNA-gensekvenser och visar det naturliga släktskapet mellan medlemmar av familjen <em>Pasteurellaceae</em> inom klassen <em>Gammaproteobacteria</em>. Aktuell art visas i fet stil och arter, som finns med i VetBact visas i blå stil.</p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. Familjen <em>Enterobacteriaceae </em>finns ej representerade i detta träd och därför valdes <em>Plesiomonas shigelloides</em>, vilken tillhör familjen <em>Enterobacteriaceae, </em>som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2018-10-22.</p>
P. multocida mult. 
<strong>Fig. 89:7.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>.<br/>Träd:
C. je. jejuni 
<strong>Fig. 109:5.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>.<p>
C. coli 
<strong>Fig. 110:3.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>.<p>
C. upsaliensis 
<p><strong>Fig. 90:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>.</p>
C. fe. fetus 
<strong>Fig. 91:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>. <p>
C. fe. venerealis 
<strong>Fig. 111:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>. <p>
A. butzleri 
<strong>Fig. 92:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>. <p>
H. hepaticus 
<strong>Fig. 93:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>. <p>
H. pylori 
<strong>Fig. 51:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>. <p>
B. mallei 
<strong>Fig. 49:2.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom följande bakterie-släkten: <i>Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter, Burkholderia, Wolinella</i> och <i>Sulfurospirillum</i>.<p>
B. pseudomallei 
<p><strong>Fig. 97:6.</strong> Trädet visar 16S rRNA-baserade fylogenetiska relationer inom inom fylum <i>Spirochaetes</i>.
</p>
B. hyodysenteriae 
<strong>Fig. 140:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av ordningen <i>Spirochaetales</i>. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Spirochaetes</i> utom <i>Streptococcus pyogenes</i> och <i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i>, som tillhör fylum <i>Firmicutes</i> samt <i>Escherichia coli</i>, som tillhör fylum <i>Proteobacteria</i>. De släkten, som finns representerade i VetBact är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-02-10.</p>
B. suanatina 
<strong>Fig. 184:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
M. aeruginosa 
<strong>Fig. 218:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. muridarum 
<strong>Fig. 219:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. suis 
<strong>Fig. 171:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. trachomatis 
<strong>Fig. 94:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. abortus 
<strong>Fig. 220:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. caviae 
<strong>Fig. 95:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. felis 
<strong>Fig. 221:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. pecorum 
<strong>Fig. 222:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. pneumoniae 
<strong>Fig. 96:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
C. psittaci 
<strong>Fig. 102:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
B. fragilis 
<strong>Fig. 128:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
F. columnare 
<strong>Fig. 129:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
F. psychrophilum 
<strong>Fig. 96:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
P. gingivalis 
<strong>Fig. 96:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
P. levii 
<strong>Fig. 235:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
P. heparinolytica 
<strong>Fig. 164:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
P. melaninogenica 
<strong>Fig. 175:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
R. anatipestifer 
<strong>Fig. 151:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
F. canifelinum 
<strong>Fig. 152:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
F. equinum 
<strong>Fig. 153:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
F. necrophorum fund. 
<strong>Fig. 103:3</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
F. necrophorum necr. 
<strong>Fig. 183:1</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av följande fyla: <i>Cyanobacteria, Chlamydiae, Bacteroidetes</i> och <i>Fusobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades "on line" med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>E. coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-03-02.</p>
S. moniliformis 
<strong>Fig. 250:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-04-29.</p>
A. skirrowii 
<strong>Fig. 108:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-04-29.</p>
L. intracellularis 
<strong>Fig. 109:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. coli 
<strong>Fig. 90:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. fetus fetus 
<strong>Fig. 91:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. fetus venerealis 
<strong>Fig. 246:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. jejuni doylei 
<strong>Fig. 249:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. helveticus 
<strong>Fig. 247:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. hyointest. hyointest. 
<strong>Fig. 248:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. hyointest. lawsonii 
<strong>Fig. 89:6.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. jejuni jejuni 
<strong>Fig. 144:3.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. lari 
<strong>Fig. 110:2.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
C. upsaliensis 
<strong>Fig. 242:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. bilis 
<strong>Fig. 238:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. bizzozeroni 
<strong>Fig. 239:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. canis 
<strong>Fig. 243:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. heilmannii 
<strong>Fig. 92:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. hepaticus 
<strong>Fig. 245:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. mustelae 
<strong>Fig. 93:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. pylori 
<strong>Fig. 240:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida. Obs! Artnamnet är felstavat i figuren. </p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. salomonis 
<strong>Fig. 244:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. suis 
<strong>Fig. 241:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av de olika klasserna inom fylumet <i>proteobacteria</i>. Dessa klasser är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör alltså fylum <i>Proteobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>Escherichia coli</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-05-11.</p>
H. felis 
<strong>Fig. 9:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-12.</p>
M. tuberculosis 
<strong>Fig. 7:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
M. leprae 
<strong>Fig. 254:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
M. ulcerans 
<strong>Fig. 8:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
M. marinum 
<strong>Fig. 5:4.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
M. avium paratb. 
<p><strong>Fig. 9:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av fylum <i>Actinobacteria</i>. Alla taxa i trädet tillhör detta fylum utom <i>Bacillus cereus</i> och <i>Clostridium perfringens</i>, som utgör en utgrupp och tillhör fylum <i>Firmicutes</i>. <i>Crossiella equi</i> har placerats inom ordningen <i>Pseudonocardiales</i> trots att den tycks vara mer närbesläktad med släktena <i>Rhodococcus</i> och <i>Nocardia</i>. De tre övriga ordningarna av fylum <i>Actinobacteria</i>, som finns representerade i VetBact, är markerade med vertikala linjer. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p>

<p> </p>

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. (T) betyder typstam. Datum: 2017-01-19.</p>
M. avium avium 
<strong>Fig. 46:1.</strong> Fylogenetiskt träd baserat på 16S rRNA-gensekvenser, som illustrerar släktskap mellan medlemmar av klasserna <i>α-proteobacteria</i> och <i>β-proteobacteria</i>, som är markerade med vertikala linjer. Alla taxa i trädet tillhör fylum <i>Proteobacteria</i> utom <i>Fusobacterium necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i>, som tillhör fylum <i>Fusobacteria</i>. Blåmarkerade taxa är inkluderade i VetBact och taxa i fet stil är aktuella på denna bakteriesida.</p> 

<p>Trädet genererades med hjälp av datorprogrammet "Tree Builder" på <a href="http://rdp.cme.msu.edu/" target="_blank">RDPs webbplats</a>. <i>F. necrophorum</i> subsp. <i>necrophorum</i> valdes som utgrupp. (T) betyder typstam. Datum: 2016-01-14.</p>
N. risticii 

Senast uppdaterade