VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Kursmaterial, livsmedelsmikrobiologi

Här samlar vi länkar till material för livsmedelsmikrobiologikursen. Större delen av materialet är på engelska.

  • VetBactLab - virtuella laborationer
  • Quiz - blandade frågor på olika delar av kursen

Publicerad: 2018-05-01.


Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet