VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Fermentation av kolhydrater

Fermentation av kolhydrater under bildning av syra kan användas för identifiering av bakterier och här visas en tabell över kolhydrater, som ofta används för identifiering, och huruvida den aktuella bakterien kan fermentera någon eller några av dessa.

Laktos + betyder alltså att bakterien fermenterar laktos under bildning av syra.
Notera att glukos(gas) - betyder att glukos inte fermenteras under gasbildning.

V (eller v) betyder variabel, d.v.s. att vissa stammar av bakteriearten ifråga fermenterar kolhydrater, medan andra stammar inte gör det. W (eller w) står får weak, svag alltså, vilket betyder att det tar tid innan pH-omslaget sker eller att pH-omslaget inte är så kraftigt.

 

Uppdaterad: 2021-09-30.


Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet