VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes
Etymologi: Genusnamn: gas(producerande) enhet
Artepitet: laxdödare
Underartepitet: producerar inte färg
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Aeromonadales
Familj
Aeromonadaceae 
Genus
Aeromonas
Typstam: ATCC 33659
Makromorfologi (lukt): Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Bildar normalt inget pigment (jfr. subsp. salmonicida). Ger ej hemolys.
Mikromorfologi: Orörliga stavar, med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Eskulinas -, tryptofanas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+?+?+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-?--?
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?????
Vid fermentering av D-glukos produceras ej gas.
Spec. egenskaper: Växer ej vid 37 °C
Sjukdom:Infektiös dermatit
Värddjur: Fisk
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
Ej rapporterat    

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY910844 Ej definierad 1540  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Fem underarter av A. salmonicida har beskrivits.
Uppdaterad:2018-09-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet