VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia ruckeri
Kategorier: Hemolyserande; i normalfloran; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie vilken orsakar pest.
Artepitet: uppkallad efter R.R. Rucker, som studerade rödmunsjuka och dess orsak.
Betydelse:Sjukdomen har påvisats hos odlad fisk i Sverige sedan 1985 och har under de senaste åren även påvisats hos vild fisk.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Yersiniaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 29473 = CCUG 14190 = NCTC 12986
Makromorfologi (lukt): Små (0,5-1 mm i diameter) gråvita kolonier
Mikromorfologi: Rörliga stavar (1 x 2-3 µm) med peritrika flageller
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos(gas) -, Mannitol +, Rhamnos -, Sorbitol - och Sucrose-. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Vektor: Vissa andra fiskarter
Sjukdom:Rödmunsjuka (ERM) eller yersinios
Värddjur: Söt- och saltvattensfiskar, särskilt laxartade fiskar
Sjukdomsbild: Subkutana blödningar runt mun, på fenorna och i ögonen samt på inre organ
Virulensfaktorer: Bildar en s.k. siderofor (för järnupptag), som kallas ruckerbaktin.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366385 ATCC 29473T 1 461  

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Kommentar:ERM är anmälningspliktig.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2022-04-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet