VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmopsis pulmonis
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genus namn: liknar mykoplasma (svampformad).
Artepitet: från lungan.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma pulmonis
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: PG34 = ATCC 19612 = NCTC 10139.
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa eller flaskformade. Denna bakterie är rörlig och kan glida på ytor.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:?/-
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Möss och råttorLungsjukdom (pneumoni)Sjukliga förändringar, såsom suppurativ (varbildande) rinit, otitis media, trakeit och bronkopneumoni
RåttorGenitalinfektion (ovanligt hos möss)Purulent endometrit (inflammation av slemhinnan i livmodern), salpingit (äggledarinflammation) och periooforit (äggstocksinflammation)
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002771 UAB CTIP 0 963 879 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF125582 PG34T 1 468 

Taxonomi/fylogeni:
 
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 40:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet