Art/Underart: Mycoplasma mycoides subsp. mycoides
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: svampliknande,
Underartepitet: se AE.
Betydelse:CBPP utrotades i de flesta europeiska länder runt år 1900, men sporadiska urbrott har förekommit i framför allt Italien, Portugal och Spanien. Det sista utbrottet rapporterades 1999 från Portugal. Sjukdomen medför idag mycket stora ekonomiska och sociala problem i Afrika.
  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: PG1 = NCTC 10114.
Makromorfologi (lukt):
Mycoplasma mycoides  
Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg.
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur, vattenbuffel och jakElakartad lungsjuka hos nötkreatur (CBPP)Feber, passivitet, minskad mjölkproduktion, idisslandet upphör, hosta, svårigheter att andas, mukopurulent näsflöde, nästäppa, krökt rygg och avmagring. Om djuret verkar tillfriskna, kan väl agränsade nekrotiska områden (s.k. sequestrar) bildas i lungorna. Dessa sequestrar kan innehålla levande bakterier, som kan spridas till andra djur om värddjurets allmäntillstånd försämras.
Virulensfaktorer: Adhesionsproteiner, som gör att bakterien har vidhäftningsförmåga och enzymet L-alfa-glycerofosfatoxidas, som gör att bakterien kan överföra väteperoxid (H2O2) till värdcellen som då dör. Väteperoxid bildas alltså när enzymet omvandlar glycerol-3-fosfat i närvaro av syre till glyceronfosfat.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
NC_005364 PG1T 1 211 703 1c + 0 Nr 85

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhetRef.
U26039 PG1T 1 523 99,3% Nr 86

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasma mycoides  
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma mycoides subsp. mycoides hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 38:2). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollikuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Bestämmelser: CBPP är upptagen på OIEs A-lista över viktiga djursjukdomar. Sjukdomen är i Sverige anmälningspliktig till Jordbruksverket.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införas i VetBact. För några mollijuter (mykoplasmer) har dock namnen inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 167
Länk: Epiwebb - om epizootisjukdomar [in Swedish]
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet