VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycobacterium ulcerans
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: liten svampliknande stav.
Artepitet: orsakar sår
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Corynebacteriales
Familj
Mycobacteriaceae 
Genus
Mycobacterium
Typstam: ATCC 19423 =NTCC 10417
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Syra-fasta stavar
Gram +/Gram -:G+ (men svåra att gramfärga)
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: M. ulcerans är en långsamväxare (tar mer än 7 dagar för att se kolonier med blotta ögat).
Sjukdom:Såriga hudinfektioner.
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Såriga hudinfektioner.
Virulensfaktorer: Bildar ett extracellulärt värmekänsligt toxin.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X88926 Borstel 10564/70 1457  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca. 175 arter har beskrivits inom släktet Mycobacterium och detta släkte är närbesläktat med Rhodococcus, Nocardia och Corynebacterium. M. ulcerans är mycket närbesläktad med M. marinum.
Uppdaterad:2020-11-05

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet