VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mesomycoplasma dispar
Etymologi: Genus namn: mellan andra mykoplasmer (svampformad).
Artepitet: avvikande.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma dispar
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmoidales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mesomycoplasma
Typstam: 462/2 = ATCC 27140 = NTCC 10125
Makromorfologi (lukt): Bildar små atypiska kolonier som saknar nippel (ser ej ut som ett stekt ägg) och bör observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: De små cellerna är är kockoida eller bildar korta filament.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. M. dispar är en glukosfermenterare, som sänker pH i odlingsmediet.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Pneumoni (lunginflammation) och ibland mastit (juverinflammation).
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Nötkreatur (kalvar)Pneumoni (kalvpneumoni)Peribronkiolär lymfoid hyperplasi och purulent bronkiolit
NötkreaturMastitMinskad mjölkproduktion
Virulensfaktorer: Kan producera väteperoxid (H2O2) och biofilm.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)GenomRef.
CP024161 GS01 1 090 351  Nr 169

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF412979 462/2T 1475  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 15 arter av mollikuter har beskrivits inom släktet Mesomycoplasma. Mesomycoplasma dispar är närbesläktad med M. ovipneumoniae, M. hyopneumoniae samt M. flocculare.

Observer att bokstaven M i det fylogenetiska trädet (Fig. 230:1) kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.

Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164, 168
Uppdaterad:2021-12-16

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet