VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Mycoplasmopsis synoviae
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: från ledvätska.
Betydelse:Förekommer över hela världen.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Mycoplasma synoviae
Taxonomi:
Fylum
Tenericutes
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Metamycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasmopsis
Typstam: WVU 1853 = ATCC 25204 = NCTC 10124.
Makromorfologi (lukt): Bildar små kolonier där vissa är typiska med en nippel (ser ut som ett stekt ägg) och andra saknar nippel. Makromorfologin kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Katalas/Oxidas:
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper: Saknar cellvägg. Optimal tillväxttemperatur: 37 °C.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Höns och kalkonInfektiös synovitHälta, stel gång, onormal krökning av vingar och ben samt en minskad äggproduktion. Förkylningssymptom är dock vanligast.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AE017245 53 0 799 476 1c + 1c 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X52083 WVU 1853T 1538 

Taxonomi/fylogeni:
 
Mycoplasmopsis är det största släktet bland veterinärmedicinskt viktiga mollikuter och hittills har ca 55 arter beskrivits inom detta släkte. M. synoviae är närbesläktad med M. cynos och M. felis. Se det fylogenetiskt trädet (Fig. 214:1) där M kan betyda Mycoplasma, Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införts i VetBact, men man kommer även fortsättningsvis att kunna söka på de alternativa artnamnen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2022-01-13

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet