VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Renibacterium salmoninarum
Kategori: Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: njurbakterie
Artepitet: från laxartade fiskar
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Actinobacteria
Klass
Actinobacteria
Ordning
Micrococcales
Familj
Micrococcaceae 
Genus
Renibacterium
Typstam: Lea-1-74 = ATCC 33209.
Makromorfologi (lukt): Medelstora (3-4 mm i diam.) blekt krämgula kolonier
Mikromorfologi: Liten (0,5 x 1,0 mm) stav
Gram +/Gram -:
 
G+
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/-
Spec. egenskaper: Optimal tillväxttemperatur: 15-18°C
Sjukdom:Bakteriell njurinflammation, renibakterios (BKD)
Värddjur: Laxartade fiskar
Sjukdomsbild: Fisken blir mörkfärgad, har svullen buk och utstående ögon.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010168 ATCC 33209 3 155 250 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X51601 ATCC 33209 1 470 

Taxonomi/fylogeni:
 
Släktet Renibacterium består av endast en art, som är besläktad med släktena Dermatophilus och Micrococcus.
Kommentar:BKD är anmälningspliktig i Sverige
Referens(er): Nr 26
Uppdaterad:2017-05-10

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet