VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Microcystis aeruginosa
Etymologi: Genusnamn: liten blåsa.
Artepitet: Full av kopparärg (därför grön).
Betydelse:  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Cyanobakterier kallades tidigare för blågröna alger, men de är inte alls några alger utan tillhör det fylum av bakterier, som heter Cyanobacteria.
Taxonomi:
Fylum
Cyanobacteria
Klass
Cyanophyceae
Ordning
Croococcales
Familj
Microcystaceae 
Genus
Microcystis
Typstam: NIES843 = IAM M-247.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Sfäriska celler (2-6 µm i diam), som i odling uppträder enskilt eller i par. Uppträder i naturen i kvadratiska eller kubiska aggregat. Bildar gasvesikler.
Gram +/Gram -:-
Metabolism: Fotoautotrof, d.v.s. använder ljus som enda energikälla och CO2 som enda kolkälla.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper: Har fykobiliproteiner (bl.a. fykocyanin) och fykobilisomer i tylakoiderna. Förökning genom symmetrisk klyvning.
Reservoir: Sjö- och bräckvatten.
Virulensfaktorer: M. aeruginosa bildar ett microcystin, som är ett hepatotoxin, d.v.s. ger leverskador. Mikrocystiner är cykliska peptider, som innehåller ovanliga aminosyror. Microcystiner binder till vissa enzymer och hindrar deras funktioner, vilket skadar levercellerna.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_010296 NIES-843 5 842 795 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AP009552 NIES-843T1 489 

Taxonomi/fylogeni:
 
I trädet på bilden (Fig. 184:1) ligger cyanobakterierna närmast klamydierna, men detta kan påverkas av vilka taxa, som har inkluderats i trädet. Nukleotidsekvenser av 16S rRNA från cyanobakterier har hög sekvenslikhet med 16S rRNA från kloroplaster.
Kommentar:På grund av att cyanobakterier tidigare har betraktats som växter, så följer nomenklaturen av taxa den "botanska koden" snarare än den "bakteriologiska koden". Man kan på goda grunder antaga att kloroplaster härstammar från cyanobakterier.
Länk: Cyanobakterier (blå-gröna alger)
Uppdaterad:2022-05-25

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet