VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Paenibacillus larvae
Kategorier: Hemolyserande; sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: Nästan en Bacillus sp.
Artepitet: från larv.
Betydelse:Amerikansk yngelröta är vanlig i USA, men förekommer även i Sverige, Finland och andra länder i Europa. Sjukdomen kan orsaka betydande ekonomiska förluster för biodlare, där den förekommer.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Paenibacillus larvae subsp. larvae och P. larvae subsp. pulvifaciens har nu sammanförts till en art.
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Paenibacillaceae 
Genus
Paenibacillus
Typstam: ATCC 9545 = CCUG 28515.
Makromorfologi (lukt): Bildar oftast gråvita kolonier med diffusa kanter. Det finns dock stammar, som bildar orangepigmenterade kolonier. Vissa av dessa (genotyp ERIC 3) ger en klar hemolyszon på blodagar.
Mikromorfologi:
 
Stavformad och rörlig sporbildare (0,5-0,8 x 2,5-5,0 µm), Har peritrika flageller.
Gram +/Gram -:G+, men svåra att gram-färga.
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:(-)/?
Andra enzymer: Eskulinas +, tryptofanas +, ureas -
Biokemiska tester: Citrat -, har blandad syra-fermentation (Voges-Proskauer +)
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+????
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-+-+?
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+?+-?
Andra kolhydrater: Adonitol -, galaktos.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Amerikansk yngelröta.
Värddjur: Honungsbi (Apis mellifera)
Sjukdomsbild: Onormalt mycket döda larver (även i täckta celler). Döda larver bildar en brun viskös rest i cellen, som kan dras ut med en tändsticka till en lång tråd. I dessa rester finns stora mängder bakteriesporer och kan lukta mycket illa.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP003355 04-310 (= DSM 25430) 4 046 337 1c + 1c 
Minst tre stammar finns sekvenserade och de har 0-1 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X60619 ATCC 9545T 1425 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 75 arter och underarter har beskrivits inom släktet Paenibacillus. Många av dem betraktades tidigare som tillhörande släktet Bacillus.
Bestämmelser: Vid misstanke om amerikansk yngelröta (AFB) måste enligt svensk lag, en anmälan göras till bitillsynsmannen eller länsstyrelsen. AFB är upptagen på OIEs B-lista över viktiga djursjukdomar.
Kommentar:Jfr. Melisococcus plutonius, som orsaker europeisk yngelröta.
Referens(er): Nr 97, 128, 137
Länk: Amerikansk yngelröta - biologi, diagnos och bekämpning
Uppdaterad:2019-10-29

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet