VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Chlamydia trachomatis
Kategori: Huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: en kloak.
Artepitet: från trakom.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Chlamydiae
Klass
Chlamydiia
Ordning
Chlamydiales
Familj
Chlamydiaceae 
Genus
Chlamydia
Typstam: A/Har-13 (Trachoma type A strain HAR-13) = ATCC VR-571B.
Makromorfologi (lukt): Växer endast intracellulärt och kan alltså ej odlas på artificiella substrat.
Mikromorfologi: Utanför värdcellen: infektiösa elementarkroppar (0,2-0,3 µm).
I värdcellen: icke-infektiösa retikulärkroppar (0,8-1,0 µm). C. trachomatis är orörlig.
Gram +/Gram -:G-, svår att gramfärga.
Metabolism: Aeroba, men medlemmar av familjen Chlamydiaceae har endast begränsade resurser att syntetisera sitt eget ATP. De kan därför ta upp ATP från värdcellen.
Katalas/Oxidas:
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Artrit, konjunktivit, pneumoni, genitalinfektion (STD), trakom.
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaKlamydia*Genital infektioner; Non-gonococcal uretrit (urinrörsinfektion), Salpingit (äggledarinfektion), Cervicit (livmoderinfektion), Epididymit (bitestikelinfektion)
*Ögonsjukdommar; Trakom (kronisk infektion i ögats bindhinna), Konjunktivit hos spädbarn
*Luftvägssjukdommar hos spädbarn
*Proktit (inflammation i mukosan i rektum)
*Lymphogranuloma venerum (genitalinfektion)
*Arthrit (ledinflammation)
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007429 A/HAR-13T 1 044 459 1c + 1c 
Sex stammar har sekvenserats och 0-1 plasmider har hittats hos dessa stammar.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
D89067 HAR-13T 1 548 

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit fem arter inom genus Chlamydia och sex arter inom genus Chlamydophila. Arter inom familjen Chlamydiaceae bildar två relativt distinkta kluster och man har därför delat upp dem i två genus Chlamydia och Chlamydophila. Vissa forskargrupper har dock inte accepterat detta utan inkluderar alla arter inom genus Chlamydia.
Kommentar:Obligat intracellulär. Cellhöljet innehåller cysteinrika proteiner och bara lite peptidoglykan.
Referens(er): Nr 140
Länkar: The comprehensive reference and education wiki on Chlamydia and the Chlamydiales, Klamydia-föreläsning
Uppdaterad:2022-08-19

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet