VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Brochothrix thermosphacta
Etymologi: Genusnamn: tråd med ögla.
Artepitet: dödas av värme.
Betydelse:B. thermosphacta utgör ett stort problem inom livsmedelsindustrin som produkt- (kött-) förstörare.
  [Viktig]   
Alternativa artnamn:Microbacterium thermosphactum
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Listeriaceae 
Genus
Brochothrix
Typstam: ATCC 11509
Makromorfologi (lukt): Små opaka kolonier (0,75-1 mm i diameter). Ger ingen hemolys på blodagar.
Mikromorfologi: Orörlig stav (0,6-0,75 x 1-2 µm). Kan bilda kedjor (eller filament), som bildar en eller flera öglor i ena ändan.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, lecithinas -, hippurikas -, tryptofanas -.
Biokemiska tester: Metylrött +, Voges-Proskauer +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
-(+)+++
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)v+v-
Andra kolhydrater: Galaktos +, xylos +.
Spec. egenskaper: Psykrotrof, optimal temperatur: 20-25°C, men kan växa mellan 0 och 35°C.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M58798 (T) 1 552  

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter inom släktet Brochothrix har beskrivits.
Kommentar:Tål 10% NaCl och kan växa i upp till 20% CO2. Påverkas ej av vakuumpacketering eller modifierad atmosfär.
Uppdaterad:2018-12-18

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet