VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: liten spolformad stav.
Artepitet: nekrosproducerande.
Underartepitet: korvformad.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Fusobacterium necrophorum (Biotype B)
Taxonomi:
Fylum
Fusobacteria
Klass
Fusobacteriia
Ordning
Fusobacteriales
Familj
Fusobacteriaceae 
Genus
Fusobacterium
Typstam: Fn524 = ATCC 51357 = CCUG 42162.
Makromorfologi (lukt):
 
Små gråaktiga och halvgenomskinliga kolonier (1-2 mm i diameter), som ger hemolys på FAA-plattor.
Mikromorfologi: Stavformad (0,4-0,8 x 1-8 µm), där kortare celler (1-4 µm) dominerar.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Obligat anaerob
Katalas/Oxidas:-/?
Andra enzymer: Eskulinase -, lipas -, tryptofanas + (= indol +)
Spec. egenskaper:
Sjukdom:Denna bakterie anses t.ex. vara en sekundärpatogen vid fotröta hos får.
Värddjur: Klövdjur m.fl.
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Producerar ett leukotoxin mot neutrofiler och har LPS, men inte lika mycket som subsp. necrophorum.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
EF447425 B35 1229  

Taxonomi/fylogeni:
 
Man har beskrivit 14 arter inom släktet Fusobacteria och 2 av dessa är uppdelade i 7 underarter. Fusobakterier är besläktade med släktet Streptobacillus, men det senare tillhör en annan familj, nämligen Leptotrichiaceae.
Kommentar:F. necrophorum subsp. funduliforme är mindre patogen än F. necrophorum subsp. necrophorum.
Uppdaterad:2021-09-16

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet