VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Actinobacillus suis
Etymologi: Genusnamn: liten strålstav.
Artepitet: från gris.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pasteurellales
Familj
Pasteurellaceae 
Genus
Actinobacillus
Typstam: ATCC 33415 = CCUG 11624 = NCTC 12996
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Orörlig stav, vanligen 0,3-0,5 x 0,6-1,4 µm, men kan vara av mer varierande längd.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/V
Andra enzymer: Eskulinas +, ornitindekarboxylas -, tryptofanas -, ureas +
Biokemiska tester: Metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++-?
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
++-++
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
-+?-v
Övriga kolhydrater: Adonitol -, dulcitol -, D-fruktos +, D-galaktos +, inositol -, mannos +, melibios +.
Spec. egenskaper: Behöver ej V-faktor (NAD eller NADPH) för tillväxt. Jfr. andra Actinobacillus spp.
Sjukdom:Se tabell
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Grisar < 3 månActinobacillosSepsis, feber, hudförändringar (som liknar rödsjuka), lunginflamation, plötslig död
Äldre grisarActinobacillosAnorexi, subkutana bölder, mild feber, livmoder- och hjärnhinneinflammation
Häst (föl)FölsjukaVissa stammar kan orsaka liknande sjukdomsbild som A. equuli, dvs sepsis, artrit, lunginflammation och nefrit
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP003875 H91-0380 2 484 940 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AY362899 ATCC 33415T 1362 99.9-100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 18 arter finns beskrivna inom genus Actinobacillus, men släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus, Mannheimia och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster.
Uppdaterad:2020-12-10

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet