VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Staphylococcus pseudintermedius
Kategori: Hemolyserande
Etymologi: Genusnamn: Vindruvsklase-liknande kocker (coccus betyder korn eller bär)
Artepitet: syftar på att den liknar S. intermedius.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Staphylococcaceae 
Genus
Staphylococcus
Typstam: LMG 22219 = CCUG 49543
Makromorfologi (lukt):
   
Små rund,gråvita och opaka kolonier (1-2 mm i diameter) med jämn kant. Ger ofta en dubbel hemolyszon på blodagar [klar (fullständig) smal inre zon och bred grumlig (partiell) yttre zon].

Den fullständiga hemolysen orsakas hos Staphylococcus spp. av ett α-hemolysin och den partiella hemolysen av ett β-hemolysin. Jfr. Streptococcus spp.

Mikromorfologi:
 
Kocker (0,5-1,5 µm i diameter), arrangerade i grupper
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas +, eskulinas - koagulas +, och ureas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
Staphylococcus pseudintermedius  
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++-+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
--w-+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
w----
Kommentarer: Maltos är dock negativ eller ev. svagt positiv under aeroba betingelser på agarplatta (se Fig. 135:5).
Andra kolhydrater: D-xylos -.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Staphylococcus pseudintermedius  Staphylococcus pseudintermedius  
S. pseudintermedius är en laktosfermenterare, vilket man lätt kan se på både blåagar och CLED-agar.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
Hund, kattHud-, öron-, sårinfektion och mastit (juverinflammation)Opportunist, ingår i normalfloran hos hund. Vanligaste orsaken till hud och sårinfektion hos hund, mindre vanlig hos katt
Hund, kattUrinvägsinfektion, endometrit (livmoderinflammation),Polyuri (kissar ofta) och polydipsi (dricker ofta)
Andra djurslag inkl människaHud- och sårinfektionRelativt ovanligt hos andra djurslag än hund och katt
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
CP002478 ED99 2 572 216 1c + 1c 
Minst två stammar har sekvenserats. Plasmider har ej rapporterats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperonSekvenslikhet
AJ780976 (T) 1512 100% 

Taxonomi/fylogeni:
 
Cirka 70 arter och underarter har beskrivits inom släktet Staphylococcus. S. pseudintermedius är nära besläktad med S. intermedius, S. delphini och S. schleiferi.
Kommentar:S. pseudintermedius är koagulas-positiv och kan därför förväxlas med fr.a. S. intermedius, men även med S. aureus. Blåagar med maltos används för differentiering av S. aureus och S. pseudintermedius (se ovan).
Referens(er): Nr 56
Uppdaterad:2022-01-13

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet