VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Bacillus licheniformis
Kategorier: Sporbildande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: liten stav
Artepitet: lav-formad
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Firmicutes
Klass
Bacilli
Ordning
Bacillales
Familj
Bacillaceae 
Genus
Bacillus
Typstam: ATCC 14580 = CCUG 7422 = NCTC 10341
Makromorfologi (lukt):
 
Runda, oregelbundna, vitaktiga och medelstora kolonier (2-6 mm i diameter). Ger ingen hemolys på blodagar
Mikromorfologi: Stora rörliga stavar (0,6-0,8 x 1,5-3,0 µm) i kedjor. Kan bilda sporer.
Gram +/Gram -:G+
Metabolism: Fakultativt anerob
Katalas/Oxidas:+/V
Andra enzymer: Eskulinas +, ureas V.
Biokemiska tester: Citrat +, Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++v+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+++++
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+vv++
Andra kolhydrater: Fruktos +, D-mannos +, ribos +, xylitol -.
Spec. egenskaper: Mesofil (temperaturoptimum: +30 °C) och kan växa mellan +15 and +55 °C.
Reservoir: Jord
Sjukdom:Kastning hos nötkreatur och gris. Har rapporterats orsaka mastit hos nötkreatur och get (kan orsaka matförgiftning hos människa).
Värddjur: Nötkreatur, gris, get (och människa)
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_006322 ATCC 14580 = DSM 13 4 222 645 1c + 0 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
CP000002 (T) komplett 

Taxonomi/fylogeni: Cirka 250 arter har beskrivits inom genus Bacillus. Bacillus licheniformis är närbesläktad med B. subtilis.
Kommentar:Sporbildare
Uppdaterad:2021-10-04

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet