Art/Underart: Mycoplasma capricolum subsp. capricolum
Etymologi: Genus namn: svampform.
Artepitet: vistas i geten (bocken). Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:Har rapporterats från Afrika, Australien, Europa (ej Sverige) och USA.
  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Mycoplasmatota
Klass
Mollicutes
Ordning
Mycoplasmatales
Familj
Mycoplasmataceae 
Genus
Mycoplasma
Typstam: California kid = ATCC 27343
Makromorfologi (lukt): Bildar små och mycket typiska kolonier med en nippel (ser ut som ett stekt ägg), som kan observeras i mikroskop.
Mikromorfologi: Mycket små och pleomorfa. Orörlig.
Gram +/Gram -:G-, men gram-färgas normalt ej eftersom cellerna då fragmenteras.
Metabolism: Fakultativt anaerob. Energikälla: glukos (sänker pH).
Katalas/Oxidas:
Andra enzymer: Ureas -
Fermentation av kolhydrater: Glukos +
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
GetPolyartrit, sepsis, mastit och lunginflammation Ledinflammation, som kan resultera i förlamning och blodförgiftning. Minskad mjölkproduktion.
Får och nötkreaturDessa djurslag kan också drabbas.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_007633 ATCC 27343T 1 010 023  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
U26046 California kidT 1 524 

Taxonomi/fylogeni:
Mycoplasma capricolum  
Sju arter har beskrivits inom det reviderade släktet Mycoplasma till vilket Mycoplasma capricolum subsp. capricolum hör. Två av dessa arter är uppdelade i fyra underarter. Dessa arter och underarter tillhör den s.k. mycoides-gruppen, som är nära besläktade med mollikuter inom släktet Spiroplasma. Detta släkte innehåller många växtpatogener. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 119:1). Observera att det bara är för mycoides-gruppens mollicuter som bokstaven M står för Mycoplasma. För de andra arterna betyder M: Mesomycoplasma, Metamycoplasma, Mycoplasmoides eller Mycoplasmopsis.
Kommentar:Baserad på helgenomsekvenseringar har mykoplasmernas taxonomi nyligen genomgått en omfattande revidering. Den nya taxonomin har nu införats i VetBact. För några mollicuter (mykoplasmer) har namnen dock inte ändrats och det gäller medlemmar av mycoides-gruppen. Läs mer om mollikuternas reviderade taxonomi under Termlistan på VetBact och se även referens 164 nedan.
Referens(er): Nr 164
Uppdaterad:2023-03-15

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet