VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Dichelobacter nodosus
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: stavformad (bakterie) på klövdjur.
Artepitet: full av knutar (syfter på cellernas form).
Betydelse:Sjukdomen orsakar ekonomiska förluster och djurlidande i stora delar av världen.
  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Bacteroides nodosus
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Cardiobacteriales
Familj
Cardiobacteriaceae 
Genus
Dichelobacter
Typstam: ATCC 25549 = CCUG 27824.
Makromorfologi (lukt):
 
Små (0,5-3,0 mm i diameter) halvgenomskinliga grå-vita kolonier efter 3-7 dagar. Växer långsamt och kolonierna är svåra att se. Ger ingen hemolys på FAA-plattor.
Mikromorfologi:
 
Raka el. böjda stavar (1-1,7 x 3-6 µm) med rundade och förstorade ändar. Har ryckig rörlighet genom typ IV-pili.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Obligat anaerob
Katalas/Oxidas:-/-
Andra enzymer: DNas -, eskulinase -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas (indol) -, ureas -.
Biokemiska tester: H2S +
Fermentation av kolhydrater: D. nodosus fermenterar ej kolhydrater.
Spec. egenskaper:
Specialmedia: Hovagar används ofta för isolering av D. nodosus.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
FårFotrötaSmittsam klövsjukdom, ofta tillsammans med andra bakterier t ex F. necrophorum. Börjar som mild inflammation i klövspalthuden.
Hälta, står på carpus (framknä) och betar samt nedsatt produktion.
Lindrig (benign) form begränsad till klövspalthuden. Allvarlig form (virulent) tränger in under sulan, kan ge avlossning av sula och klövkapsel.
Virulensfaktorer: Typ IV-pili (-fimbrier), som gör att bakterierna kan ta sig fram i skadad vävnad. Extracellulärt serin proteas som gör att bakterierna kan bryta ner värddjurets vävnad och utvinna aminosyror.
Diagnostik:Gramfärgning av kliniskt material, mikroskopering, odling och konfirmering genom PCR eller MALDI-TOF MS. Med PCR kan benigna stammar differentieras från virulenta stammar.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009446 VCS1703A 1 389 350  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
DQ016290 AN 363/05 1437 

Taxonomi/fylogeni:
 
Endast en art har beskrivits inom genus Dichelobacter och denna art är besläktad med arter inom genus Stenotrophomonas.
Referens(er): Nr 2, 39, 127
Uppdaterad:2022-02-12

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet