VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Quorum sensing och biofilm

Inledning

"Quorum sensing" är ett system för signalering och svar i en population av organismer (t.ex. bakterier), som regleras av populationens storlek. Man kan säga att genuttrycket (= proteinsyntesen) av vissa proteiner kan regleras som svar på en förändring av populationstätheten. Kvorum kommer från latinets quorum "av dem" och syftar på det minsta antal närvarande, som kräves för att en församling ska vara beslutsmässig.

Varför kommunicerar bakterier med varandra?

Om väldigt få bakterier finns närvarande inom ett visst område är det slöseri med energi att tillverka och utsöndra t.ex. vissa enzymer och därför regleras genuttrycket genom quorum sensing. Även bildning av biofilm regleras av quorum sensing. Syntes av beståndsdelarna i en biofilm initieras när den bakteriella populationstätheten har nått en viss nivå.

Hur kommunicerar bakterier med varandra?

Bakterier använder quorum sensing för att vid behov reglera genuttrycket i förhållande till populationens storlek. Detta uppnås genom att bakterien skickar ut kemiska signalsubstanser i form av komplicerade organiska molekyler (polypeptider i grampositiva och N-acyl homoserin laktoner i gramnegativa bakterier). I en population av planktoniska bakterier (se biofilm) blir inte koncentrationen av signalsubstanser tillräckligt hög för att bakterierna ska kunna kommunicera med varandra, men i en biofilm är den det och därför kan de kommunicera.

Länkar

Uppdaterad: 2021-01-21.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet