VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla biokemiska tester

Indol-test

 

Allmänt

Indol-test

Spot indol-test.
A. Applicering av spot indolreagens.
B. Applicering av indol-positiv bakterie.
C. Applicering av indol-negativ bakterie.
Klicka på bilden för att förstora den.

Bakterier som uttrycker enzymet tryptofanas kan hydrolysera aminosyran tryptofan till indol, pyrodruvsyra och ammoniak. Närvaro av indol kan påvisas antingen med hjälp av Kovács reagens eller med spot indol-testet. Spot indol testet innehåller p-Dimethylaminocinnamaldehyd vilket ger en turkos färgning. Kovács reagens innehåller p-dimetylamino-benzylaldehyd, som bildar ett rödfärgat komplex med indol.

 

Metodik, spot indol

  1. Applicera ett par droppar av indolreagenset på ett filtrerpapper.
  2. Fyll en plastögla med bakteriematerial (odlade 24-48 tim).
  3. Gnugga öglan med bakterier mot indolreagenset på filtrerpappret.
  • Positivt testresultat: Blått färgomslag inom 10 sek.
  • Negativt testresultat: Inget färgomslag.

 

 

 

Metodik, Kovács reagens

Indol-test

Indol-test med Kovács reagens. Det högra röret visar ett positivt resultat. (Bild: SLU/SVA.)

  1. Slamma upp en koloni från en renkultur av den bakterie, som ska undersökas, i lämplig buljong (t.ex. LTLSB- eller tryptofanbuljong).
  2. Inkubera buljongen vid 37°C i 20-28 tim.
  3. Tillsätt några droppar av Kovács reagens.
  • Positivt testresultat: Indolreagenset får cerisröd färg.
  • Negativt testresultat: Indolreagenset förblir svagt gult.

Användning

Konfirmering av misstänkta E. coli-stammar. Typning (artbestämning) av Brachyspira-arter i kombination med andra tester. Kovács indolreagens är något känsligare än spot idolreagensert, men det är inte att rekomendera för anaeroba bakterierer. Spot indol kan användas får såväl anaeroba som aeroba bakterier.

 

Uppdaterad: 2017-12-20.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet