VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Yersinia pestis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie, vilken orsakar pest.
Artepitet: pest.
Betydelse:Ca 1000 fall rapporteras årligen till WHO.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacteriales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 19428 = NCTC 5923
Makromorfologi (lukt):
     
Mikromorfologi: Icke rörliga stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, eskulinas -, metylrött +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-V--
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+-+?+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
V?--?
Glukos (gas) -. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Vektor: Loppa
Reservoir: Flera olika arter av gnagare.
Sjukdom:Människa: Böldpest, lunginflammation, digerdöden
Värddjur: Människa, katter och hundar
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Det s.k. pgm-lokuset, som är på 102 kb och flankeras av 2 IS100-element. pgm-lokuset innehåller flera virulensgener varav en gör det möjligt för bakterien att ta upp och lagra hemin. Denna gen gör också att bakterien kan ta upp färgämnet kongorött, vilket kan utnyttjas för differentiering av virulenta och icke-virulenta stammar (se bilder under Makromorfologi).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003143 CO-92 4 653 728 1l + 3l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366383 NCTC 5923T 1461 

Taxonomi/fylogeni:
 
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Bestämmelser: Yersinia pestis tillhör kategori A, som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Uppdaterad:2020-09-15

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet