VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Personer som bidragit 2010-2012

Följande personer har i betydande omfattning bidragit till VetBact under åren 2010-2012

 • Lennart Melin (SVA)
 • Erik Eriksson (SVA)
 • Ingrid Hansson (SVA)
 • Marianne Eklund (SVA)
 • Maria Nilsson-Öst (SVA)
 • Charlotta Fasth (SVA)
 • Anna Eriksson (SVA)
 • Fereshteh Banihashem (SVA)
 • Helén Mönnig (SVA)
 • Karin Söderqvist (BVF, SLU)
 • Claes Fellström (KV, SLU)

Publicerad: 2017-11-08, uppdaterad: 2023-05-07.


Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet