VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Om webbplatsen

Broschyr om VetBact(PDF).

Hämta broschyren (PDF - dubbelsidig liggande A4, på engelska).

Bakgrund och syfte

En databas (VetBakt/VetBact) med information om bakterier av veterinärmedicinskt intresse har utvecklats vid Sektionen för bakteriologi [Inst. f. biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala] samt Enheten för bakteriologi och staben för vetenskap och kvalitet [Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala]. Den första versionen av databasen blev allmänt tillgänglig på Internet den 9 februari 2006 och i samband med en större uppdatering fick VetBakt 1.0 en egen webbplats den 16 april 2007. Den 19 mars 2010 släpptes den tvåspåkiga och uppdaterade versionen av VetBact/VetBakt 2.0 på en ny webbplats (www.vetbact.org).

VetBact är i första hand avsedd att vara ett verktyg för studenter och lärare knutna till veterinärprogrammet och i andra hand för praktiserande veterinärer och studenter, som läser bakteriologi inom andra program. Länkar till kursmaterial (video­före­läs­ningar, quiz­zar, virtuella laborationer) har samlats på denna sida.

Ansvariga personer

Idé och koordinering: Professor emeritus Karl-Erik Johansson (Kaggen) (BVF, SLU). Veterinärmedicinsk kompetens: Docent Ingrid Hansson (BVF, SLU). Webbutvecklare, webmaster mm: Fil. Dr. Staffan Tamm.

Referensgrupp

  • Sofia Boqvist
  • Bengt Guss
  • Ingrid Hansson (sammankallande)
  • Karl-Erik Johansson
  • Madeleine Moazzami
  • Staffan Tamm

Externt vetenskapligt och pedagogiskt stöd

  • Dr. Roger Ayling, Animal Health and Veterinary Laboratories Agency (AHVLA), Mycoplasma Group, Department of Bacteriology, Addlestone, Surrey, UK
  • Professor Joachim Frey, Institute of Veterinary Bacteriology, University of Bern, Switzerland
  • Professor John Prescott, Ontario Veterinary College, University of Guelph, Canada

Tillgänglighet

Vi strävar efter att informationen på den här webbplatsen ska vara tillgänglig för alla och tar tacksamt emot tips om hur vi ska kunna förbättra tillgängligheten ytterligare.

Cookies

Vi använder sessioner och tjänsten StatCounter för att sammanställa besöksstatistik. Mer information finns här.

Tack

Under åren 2006 t.o.m. 2009 har dessa personer bidragit till VetBact med information och förslag.

Under åren 2010 t.o.m. 2012 har dessa personer bidragit med information och bildmaterial.

Ekonomiskt stöd för utveckling av VetBact har erhållits från Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (SLU) samt från BVF och SVA.

SLU samt Thure F och Karin Forsbergs Stiftelse har givit ekonomiskt stöd under år 2011 respektive 2011 t.o.m. 2012.

Fri programvara och öppen källkod (FOSS) har möjliggjort uppbyggnaden av VetBact.

Sveriges lantbruksuniversitet

Publicerad: 2015-11-10, uppdaterad: 2023-05-01.


Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet