Visa alla termer

Flageller och fimbrier

Bakterier kan ha olika typer av utskott från cellytan, som kallas flageller och fimbrier. Fimbrier kallas även pili.

Flagellens främsta uppgift är att ge bakterierna rörlighet. De kan alltså "simma" med hjälp av sina flageller. Rörlighet kan vara viktig för bakteriers möjlighet att orsaka sjukdom och därför brukar flageller räknas som en patogenicitetsfaktor. Flageller är vanligen 10-30 nm i diameter och 5-15 µm långa. Bakterier kan indelas efter antalet flageller och hur de är arrangerade på cellytan enligt följande:

  • Monotrika bakterier har en enda flagell (t.ex. Vibrio cholerae), som sägs vara polär.
  • Lofotrika bakterier har många flageller, som utgår från ett eller två motstående områden på cellytan.
  • Amfitrika bakterier har en flagell i varje ända av cellen.
  • Peritrika bakterier har flageller utspridda över hela cellytan (t.ex. Escherichia coli).
  • Atrika bakterier saknar flageller.

Flagellen är uppbyggd av tre delar, som består av olika proteiner:

  1. Basalkroppen, som består av ett system av ringar, vilka är förankrade i cellhöljet. De innersta ringarna (S och M) utgör motorn, som driver flagellernas rörelse.
  2. Kroken, som sitter nära cellytan och förbinder motorn med det långa flagellfilamentet.
  3. Filamentet, som består av många subenheter av proteinet flagellin. Flagellinmolekylerna bildar ett ihåligt rör genom vilket de nya flagelinmolekylerna transporteras när röret förlängs. Flagellin är antigent och utgör det s.k. H-antigenet.

Bakterier inom fylum Spirochaetota har s.k. periplasmatiska flageller (= axialfilament = endoflageller), som är lokaliserade till det periplasmatiska utrymmet och ger bakterierna en mycket karaktäristisk korkskuvsliknande rörelse.

Fimbrier (= pili) är en annan typ av hårlika utskott, som i vissa undantagsfall (typ IV pili) kan ge bakterier rörlighet (t.ex. hos Psueudomonas sp.), men framför allt bidrar till bakteriers vidhäftningsförmåga (= adhesionsförmåga). S.k. F-pili eller sex-pili ger bakterier möjlighet att utbyta genetiskt material (DNA).

 

 

Uppdaterad: 2023-03-08.


Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet