VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla termer

Kolonibildande enhet (CFU)

Kolonibildande enhet (CFU)

Kolonibildande enheter (CFU) kan kvantifieras med hjälp av djupspridning av bakterier tillhörande familjen Enterobactericaeae. I detta fall VRGG från ett livsmedelsprov.- Klicka på bilden för att förstora den.

Kolonibildande enhet (CFU)

Kolonibildande enheter (CFU) från ett urinprov kan kvantifieras genom att en bestämd mängd urin fördelas på en CLED agar. I detta fall växer det >100 000 CFU/ml. - Klicka på bilden för att förstora den.

Mängden bakterier i ett fast prov, t ex livsmedel, uttrycks ofta som kolonibildande enheter (colony forming units) per gram, (CFU/g), medan antalet bakterier i ett flytande prov uttrycks som kolonibildande enheter per ml (CFU/ml). Detta värde kan bestämmas genom att man först gör en tiofaldig spädningsserie av provet. Därefter tas en känd volym (oftast 1 ml eller 0,1 ml) från varje spädning och appliceras på lämpliga agarplattor. Efter inkubering räknas antalet kolonier på den agarplatta, som har 15-150 kolonier, vilket anses ge det mest noggranna resultatet. Vid beräkningen av det faktiska antalet bakterier i provet skall spädningsfaktorn också inkluderas.

Vid bedömning av urinprov är antalet bakterier per ml (CFU/ml) av stor betydelse. Urin tas med en ögla med en känd volym (1 µl) och fördelas på en agarplatta så att räkning av antal kolonier underlättas. Mängden bakterier i urin brukar klassificeras enligt följande:

  •     0 CFU/ml: ingen växt
  •     <25 000 CFU/ml: sparsam växt, vilket betraktas som normal- (kontaminerings-) flora
  •     25 000 - 100 000 CFU/ml: måttlig växt
  •     >100 000 CFU/ml: riklig växt

Observera att detta sätt att bestämma mängden bakterier i urin endast ger en grov uppskattning av det faktiska antalet.

Bakteriuri definieras som närvaron av bakterier i urin i nästan renkultur och med en koncentration av mer än 100 000 CFU/ml. En patient sägs ha urinvägsinfektion (UVI) när det finns bakteriuri och kliniska symtom på infektion.

Anledningen till att man använder begreppet CFU är att det inte är säkert att varje koloni härstammar från en enda bakterie eftersom vissa bakteriearter lätt aggregerar i suspensionskulturer. Endast levande (egentligen odlingsbara) bakterier kommer att ge upphov till kolonier.

 

Uppdaterad: 2020-02-20.


Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet