VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Visa alla odlingsmedia

Mannitol egg Yolk Polymyxin-agar (MYP-agar)

Mannitol egg Yolk Polymyxin-agar (MYP-agar)

Figuren visar MYP-agarplattor. Platta A är kontroll och saknar bakterier. På platta B har 5 misstänkta kolonier av B. cereus odlats. Runt utstryken av bakterier, ser man en utfällning beroende på att lecithin spjälkas till bl.a. en diglycerid, som är olöslig. För en jämförelse har Staphylococcus aureus subsp. aureus (t.v.) och B. cereus (t.h.) odlats på platta C. Det bildas ingen utfällning runt utstryket av S. aureus subsp. aureus och dessutom ser man att S. aureus subsp. aureus kan fermentera manitol. - Klicka på bilden för att förstora den.

Bild: Ingrid Hansson (SLU), Lise-Lotte Fernström (SLU) & Karl-Erik Johansson (SLU).

 

Användning:

Mannitol egg Yolk Polymyxin agar (MYP-agar) är ett selektivt medium för identifiering och räkning av Bacillus cereus i livsmedelsprover. MYP-agar kallas också MCS- (Mossel Cereus Selektiv) agar eller BCS- (Bacillus Cereus Selektiv) agar. MYP-agar innehåller mannitol, som B. cereus ej fermenterar och äggula, som i sin tur innehåller lecithin, vilket kan spjälkas av det fosfolipas C, som finns i B. cereus. Dessutom innehåller MYP-agar polymyxin, som inhiberar gramnegativa bakterier.

MYP-agar innehåller:

  • Köttextrakt
  • Pepton
  • Mannitol
  • NaCl
  • Fenolrött
  • Agar
  • Vatten

Mediets slutliga pH skall vara 7,2. Äggula och polymyxin tillsätts aseptiskt när mediet är steriliserat.

Övriga kommentarer:

Om B. cereus växer på MYP-agar så bildas det en utfällning runt kolonier eller strecket, och man får inte någon gulfärgning eftersom B. cereus ej fermenterar mannitol och det inte blir någon pH-sänkning runt kolonier eller strecket.

Uppdaterad: 2023-05-03.


Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet