VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Helicobacter pylori
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse
Etymologi: Genusnamn: en spiraliserad stav.
Artepitet: från pylorus (nedre magmunnen).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Campylobacter pylori
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Helicobacteraceae 
Genus
Helicobacter
Typstam: Royal Perth Hospital 13487 = ATCC 43504 = CCUG 15815 B, 17874 och 39500 = NCTC 11637.
Makromorfologi (lukt):
Mikromorfologi: Rörlig stav (0,5 x 3,0 µm), som har spiralform och har 4-6 flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas +
Fermentation av kolhydrater: Helicobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater. Undantag: H. pylori, som kan oxidera glukos till acetat.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaMagsårMagsår och magkatarr med illamående och magsmärtor. Har också påvisats i samband med adenocarcinom (cancer i magsäcken).
Virulensfaktorer: H. pylori har cytotoxiner, som utsöndras med hjälp av ett typ IV sekretionssystem.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_000921 J99 1 643 831 1c + 0 
Det finns ca 130 sekvenserade stammar och flera av dessa har också har en cirkulär plasmid.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
Z25741 NCTC 11637T 1 454 

Taxonomi/fylogeni:
   
Man har beskrivit ca 35 arter inom genus Helcobacter och detta genus är närmast besläktat med Campylobacter, Arcobacter och Sulfurospirillum. H. pylori är nära besläktad med H. bizzozeroni m. fl. arter (se fylogenetiska träd i Fig. 93:1 och 2).
Kommentar:Nobelpris år 2005 i fysiologi eller medicin till Barry J. Marshall och J. Robin Warren för deras upptäckt av "bakterien H. pylori och dess roll vid gastrit och ulcussjukdom".
Länk: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2005
Uppdaterad:2023-03-22

Aktuellt

Nya namn på bakteriella fyla

Den taxonomiska kategorin fylum har tidigare inte reglerats av International Code of Nomencla­ture of Prokaryotes (ICNP), men nu har man ändrat på det och bestämt att man ska revidera namnen av bakteriella fyla. Alla fyla ska skrivas med kursiv stil (vilket har gjorts på VetBact även tidigare) och ha ändelse -ota.

Publicerad 2023-03-01. Läs mer...
Klamydiernas taxonomi

Arter inom familjen Chlamydiaceae var tidigare upp­delade i två genus Chlamydia och Chla­my­do­phila. Skillna­derna mel­lan des­sa två genus var dock inte så stora och många forskar­grupper har inte accepterat denna upp­delning. Därför har genus Clamydophila återförts till genus Chlamydia och denna ändring har nu införts i VetBact.

Publicerad 2023-03-15. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet