Art/Underart: Campylobacter jejuni subsp. jejuni
Kategorier: Zoonotisk; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: en böjd stav.
Artepitet: från jejunum (den mellersta delen av tunntarmen).
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio jejuni, Campylobacter fetus subsp. jejuni.
Taxonomi:
Fylum
Campylobacterota
Klass
Campylobacteria
Ordning
Campylobacterales
Familj
Campylobacteraceae 
Genus
Campylobacter
Typstam: ATCC 33560 = CCUG 11284 = NCTC 11351.
Makromorfologi (lukt):
Campylobacter jejuni  
Små, grå och halvgenomskinliga kolonier (1-2 mm i diameter) med smöraktig konsistens. Kolonierna har jämn kant men oregelbunden form. Kolonierna kan också vara utflytande (svärmande) och betydligt större.
Mikromorfologi:
Campylobacter jejuni  
Böjda (måsvingeliknande) eller spiralformade små rörliga stavar (0,2-0,8 x 0,5-5 µm) med polära flageller. Rörligheten är snabb och korkskruvsliknande.
Gram +/Gram -:
Campylobacter jejuni  
G-
Metabolism: Mikroaerofil
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Hippurikas + (= hippurat +), ureas -. Jfr. övriga Campylobacter spp.
Biokemiska tester: Vätesulfid (H2S) +
Fermentation av kolhydrater: Campylobacter spp. kan varken fermentera eller oxidera kolhydrater.
Spec. egenskaper: Termotolerant, växer i temperatur upp till 42-43°C, växer inte i 25°C.
Specialmedia:
Campylobacter jejuni  
CCD-agar (eller modifierad CCD-agar) används för selektiv isolering Campylobacter spp. På CCD-agar blir dessa kolonier vita med metallglans och jämn men oregelbunden kant. Kolonierna på CCD-agar är stora (upp till 1 cm i diameter).
Reservoir: Fåglar och däggdjur (ej människa)
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaCampylobacterios, zoonosMatförgiftning med diarre, kräkningar, magsmärtor och feber. Komplikationer såsom reumatoid arthrit och Guillain Barré förekommer i sällsynta fall
Nötkreatur, fårAbortSporadiska aborter
Virulensfaktorer: Adhesiner, cytotoxin, enterotoxin, flageller, LPS och siderofor.
Diagnostik:Direktodling på selektiva substrat eller selektiv odling efter anrikning. Konfirmering genom MALDI-TOF, PCR eller andra molekylärbiologiska metoder. Biokemiska tester kan också användas för konfirmering.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002163 NCTC 11168 1 641 481 1c + 0 
Tre stammar har sekvenserats och de har upp tiil 2 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
L14630 CCUG 24567 1 458 

Taxonomi/fylogeni:
Campylobacter jejuni  Campylobacter jejuni  
Mer än 40 arter inom genus Campylobacter är beskrivna och några av dessa är uppdelade i underarter. Detta genus är närmast besläktade med följande genera: Sulfurospirillum, Arcobacter och Helicobacter. C. jejuni är nära besläktad med C. lari och C. volucris.
Bestämmelser:

Fynd av termotolernata Campylobacter hos slaktkyckling är anmälningspliktiga till Jordbruksverket och Länsstyrelsen. C. jejuni tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.

I Sverige är humana campylobacterinfektioner anmälningspliktiga till Folkhälsomyndigheten.

Kommentar:Kan skiljas från subsp. doylei, som ej växer vid 42°C.
Referens(er): Nr 15, 34, 58
Uppdaterad:2023-03-22

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet