VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes
Etymologi: Genusnamn: gas(producerande) enhet
Artepitet: laxdödare
Underartepitet: producerar inte färg
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Aeromonadales
Familj
Aeromonadaceae 
Genus
Aeromonas
Typstam: ATCC 33659
Makromorfologi (lukt): Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Bildar normalt inget pigment (jfr. subsp. salmonicida). Ger ej hemolys.
Mikromorfologi: Orörliga stavar, med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob.
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Eskulinas -, tryptofanas +
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
?
maltose
+
L-rhamnose
?
sucrose
+
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
?
glycerol
?
inulin
?
raffinose
?
D-sorbitol
?
starch
?
Vid fermentering av D-glukos produceras ej gas.
Spec. egenskaper: Växer ej vid 37 °C
Sjukdom:Infektiös dermatit
Värddjur: Fisk
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
Ej rapporterat    

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AY910844 Ej definierad 1540  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Fem underarter av A. salmonicida har beskrivits.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Nybloggat

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet