VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida
Kategorier: Hemolyserande; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: gas(producerande) enhet.
Artepitet: laxdödare.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Aeromonadales
Familj
Aeromonadaceae 
Genus
Aeromonas
Typstam: ATCC 33658 = NCTC 12959
Makromorfologi (lukt):
   
Grå-vita halvgenomskinliga kolonier med smörig konsistens och 1-3 mm i diam. Bildar ett brunt vattenlösligt pigment på agar innehållande tyrosin eller fenylalanin. Ger hemolys på oxblodagar.
Mikromorfologi: Orörliga stavar, med rundade ändar, ibland kockoida. Ensamma, ibland i par eller korta kedjor.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Eskulinas +, tryptofanas -
Biokemiska tester: Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+?+?-
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+?++?
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
?????
Fermenterar D-glukos under gasbildning.
Spec. egenskaper: Temperaturoptimum: 25 °C, växer ej vid 37 °C
Specialmedia:
Aeromonas salmonicida  
A. salmonicida subsp. salmonicida växer bra på blåagar, men fermenterar inte laktos. Denna bakterie producerar dock ett rödbrunt och vattenlösligt pigment, vilket man kan se på blåagarplattan.
Sjukdom:Furunkulos
Värddjur: Laxartade fiskar
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_009348 A449 4 702 402  

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X74681 (T) 1460 

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 30 arter har beskrivits inom genus Aeromonas och de bildar ett kluster, som är besläktade med bl.a. Pseudomonas spp. och Moraxella spp. Fem underarter av A. salmonicida har beskrivits.
Kommentar:Furunkulos är anmälningspliktig
Uppdaterad:2021-12-02

Aktuellt

Mollikuternas reviderade taxonomi
Mollikuternas taxonomi

Nu har mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi införts på VetBact vilket bl.a. innebär att många av arterna har fått nya genusnamn eller flyttats till ett annat högre taxon.

Publicerad 2021-11-25. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet