VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Listonella anguillarum
Kategorier: Hemolyserande; rörliga
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter Dr. J. Liston (?).
Artepitet: från ålar.
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Alternativa artnamn:Vibrio anguillarum
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Vibrionales
Familj
Vibrionaceae 
Genus
Listonella
Typstam: ATCC 19264 = CCUG 47265 = NCTC 12159.
Makromorfologi (lukt):
     
Små halvgenomskinliga kolonier (1-2 mm i diameter efter 24 timmar). Efter 24 timmar kan man ana hemolys runt enskilda kolonier och efter 48 timmar har massiv hemolys erhållits där bakterierna är tätstrukna (se Fig. 85:3).
Mikromorfologi: Små (0,5-0,8 x 1,4-2,6 µm) rörliga och böjda stavar (komma-formade). Bakterien har en polär flagell, d.v.s. bakterien är monotrik.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Tryptofanas - (= indol -), ureas -
Biokemiska tester: Citrat +, Voges-Proskauer +
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+-+?+
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
??+-+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
+??+?
D-glukos (gas)-
Spec. egenskaper: Halofil
Specialmedia:
Listonella anguillarum  
V. anguillarum växer bra på blåager, men denna stam fermenterar ej laktos.
Sjukdom:Vibrios eller hemorragisk blodförgiftning hos fisk.
Värddjur: Laxartade fiskar, ål
Sjukdomsbild: Sår i huden, sepsis, förstoring av mjälten.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X16895 (T) 1505  

Taxonomi/fylogeni:
 
Två arter har beskrivits inom genus Listonella och de är närbesläktade med arter inom genus Vibrio och Aliivibrio.
Uppdaterad:2018-09-13

Aktuellt

Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales
Fylogenetiskt för ordningen <i>Enterobacteriales</i>.

Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med  olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer.

Publicerad 2022-04-13. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet