VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Vibrio vulnificus
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: Den vibrerande organismen
artepitet: orsakar sår
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Vibrionales
Familj
Vibrionaceae 
Genus
Vibrio
Typstam: 324 = ATCC 27562 = CCUG 13448 och 16394.
Makromorfologi (lukt):
     
 
Relativt stora (ca 3 mm i diameter), gråvita och glänsande kolonier på blodagar. Vissa stammar ger hemolys på blodagar (se bild).
Mikromorfologi:
 
Rörlig och böjd stav (0,5-0,8 x 1,4-2,6 µm).
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Tryptofanas V (= indol V)
Biokemiska tester: Citrat V, Voges-Proskauer -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
V
maltose
+
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
V
D-mannitol
V
salicin
V
trehalose
+
glycerol
?
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
V
starch
?
Glukos (gas) -. Kolhydraterna, som är variabla (V) i tabellen ovan, kan användas för att differentiera de tre olika biogrupperna av V. vulnificus.
Spec. egenskaper: Halofil (= saltälskande). Kan växa i upp till 6% NaCl.
Reservoir: Varmt (17-20°C) havsvatten
Sjukdom:Fisk (framför allt ål): vibrios. Människa: sårinfektioner, sepsis och mag-tarminfektioner. Det senare ofta efter konsumtion av dåligt tillagad fisk eller skaldjur (framför allt ostron).
Värddjur: Fisk, människa.
Sjukdomsbild:
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_005139 och NC_005140 YJ016 5 211 578 2c + 0 
Krom. I (3 354 505 bp) resp. krom. II (1 857 073 bp)

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X74726 ATCC 27562T 1466 
Åtta rRNA-operon på krom. I och ett på krom. II

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 120 arter inom genus Vibrio har beskrivits. Medlemmar av detta genus är nära besläktat med medlemmar inom Aliivibrio och Listonella.
Bestämmelser: Humana infektion av V. vulnificus är den svenska enligt smittskyddslagen anmälningspliktiga till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. V. vulnificus tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID. V. vulnificus är en zoonotisk patogen.
Kommentar:Tre olika biogrupper har identifierats. V. vulnificus kan orsaka mycket allvarliga matförgiftningar.
Uppdaterad:2023-03-29

Aktuellt

Mollikuternas (mykoplasmernas) reviderade taxonomi

För ca 2 år sedan revide­ra­des mykoplasmernas taxonomi på VetBact, eftersom en forskargrupp hade föreslagit att 5 nya genus (släkten) skulle införas tillsammans med släktet Mycoplasma. Detta fick också konsekvenser för högre taxa inom det fylum, som då kallades Tenericutes. Nu har en annan grupp av forskare föreslagit att de nya namnen ska förkastas.

Publicerad 2023-10-03. Läs mer...

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet