Art/Underart: Yersinia pestis
Etymologi: Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen A.J.E. Yersin, som år 1894 först isolerade den bakterie, vilken orsakar pest.
Artepitet: pest.
Betydelse:Ca 1000 fall rapporteras årligen till WHO.
  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Yersiniaceae 
Genus
Yersinia
Typstam: ATCC 19428 = NCTC 5923
Makromorfologi (lukt):
Yersinia pestis  Yersinia pestis  Yersinia pestis  
Mikromorfologi: Icke rörliga stavar
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: Tryptofanas - och ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, eskulinas -, metylrött +.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
+
lactose
-
maltose
V
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
+
cellobiose
-
D-mannitol
+
salicin
?
trehalose
+
glycerol
V
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
-
starch
?
Glukos (gas) -. Jfr. andra Yersinia spp.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Vektor: Loppa
Reservoir: Flera olika arter av gnagare.
Sjukdom:
VärddjurSjukdomSjukdomsbild
MänniskaPest (Digerdöden)Det finns tre kliniska typer av pest som dominerar
Böldpest, förstorade variga lymfknutor som kan brista
Blodpest, feber, frossa, extrem svaghet, buksmärta, chock och eventuellt blödningar i hud och andra organ. Hud och andra vävnader kan bli svarta och dö, särskilt fingrar, tår och näsan.
Pneumonisk (Lung) pest, feber, huvudvärk, lunginflammation, bröstsmärtor, hosta, ibland blodig. Är den enda formen av pest som kan spridas från person till person
KattPestSänkt allmäntillstånd, infekterade mandibular lyfknutor, feber, anorexi, nysningar och ibland nervös störning. De flesta infektioner är dödliga
GnagareSylvatisk pestOftast latent
Virulensfaktorer: Det s.k. pgm-lokuset, som är på 102 kb och flankeras av 2 IS100-element. pgm-lokuset innehåller flera virulensgener varav en gör det möjligt för bakterien att ta upp och lagra hemin. Denna gen gör också att bakterien kan ta upp färgämnet kongorött, vilket kan utnyttjas för differentiering av virulenta och icke-virulenta stammar (se bilder under Makromorfologi).
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_003143 CO-92 4 653 728 1l + 3l 

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
AF366383 NCTC 5923T 1461 

Taxonomi/fylogeni:
Yersinia pestis  
Inom genus Yersinia har 20 arter beskrivits, samtliga tillhör familjen Enterobacteriaceae.
Bestämmelser: Yersinia pestis tillhör kategori A, som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Referens(er): Nr 174
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet