VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Escherichia coli
Kategorier: Zoonotisk; hemolyserande; rörliga; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: namngiven efter den tyske barnläkaren Theodor Escherich, som först isolerade typarten för släktet.
Artepitet: från tjocktarmen (colon).
Betydelse:  [Mycket viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Proteobacteria
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Enterobacterales
Familj
Enterobacteriaceae 
Genus
Escherichia
Typstam: ATCC 11775 = CCUG 29300 = NCTC 9001.
Makromorfologi (lukt):
   
Medelstora (2-3 mm i diameter), opaka, kladdiga och gråvita kolonier. Vissa stammar ger en smal klar hemolyszon på blodagar. Karaktäristisk lukt.
Mikromorfologi: Korta rörliga stavar (0,5 x 1-3 µm). E. coli är peritrik, d.v.s. har flageller över hela ytan.
Gram +/Gram -:
 
G-
Metabolism: Fakultativt anaerob
Katalas/Oxidas:+/-
Andra enzymer: DNas -, β-glukoronidas + (jfr. Klebsiella spp.), eskulinas V, ornitindekarboxylas V, tryptofanas + (= indol +), ureas -.
Biokemiska tester: Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -.
Fermentation av kolhydrater:
D-glucoselactosemaltoseL-rhamnosesucrose
+++(+)v
L-arabinosecellobioseD-mannitolsalicintrehalose
+-+v+
glycerolinulinraffinoseD-sorbitolstarch
(+)?v+?
Både gas och syra bildas av de flesta av de kolhydrater, som är fermenterbara. Det finns biokemiskt inaktiva stammar, som ej kan fermentera en del av ovanstående kolhydrater.
Mikrobiologiska tester:
Escherichia coli  
Rörlighetstest görs ibland för att konfirmera misstänkta fynd av E. coli.
Spec. egenskaper: Vissa stammar av E. coli kan bilda en polysackaridkapsel och man har identifierat ett 80-tal olika K-antigentyper, som alltså representerar olika varianter av polysackarider i kapseln.
Specialmedia:
Escherichia coli  Escherichia coli  Escherichia coli  
Escherichia coli  Escherichia coli  Escherichia coli  
Escherichia coli  Escherichia coli  Escherichia coli  
BG-medium används för att skilja på E. coli och Salmonella spp. Chromogenic E. coli/coliform selective agar används för att räkna coliforma bakterier. Doppsticka (t.ex. UriCult) används i samband med urinvägsinfektioner.

SELMA- eller SELMA Plus-plattor används för odling av mjölkprover vid misstänkta mastiter.

Sjukdom:Olika patotyper ger olika sjukdomar (enteriska, septikemiska m.fl.). ödemsjuka hos gris (patotyp VTEC), avvänjningsdiarré hos gris (patotyp ETEC) och gulsäcksinflammation och äggledarinflammation hos fjäderfä.
Hemorragisk kolit hos människa (patotyp EHEC) (Matförgiftning).
Värddjur: Många olika djurslag (inklusive människa).
Sjukdomsbild:
Virulensfaktorer: Stammar av E. coli indelas i olika patotyper beroende på vilka virulensfaktorer de har. Nedan följer en lista på några humana patotyper och deras virulensfaktorer:

EPEC, enteropatogena E. coli, typ III sekretionssystem (intimin, Tir, EspA, B, D och F) m.fl.
ETEC, enterotoxiska E. coli, antigena kolonisationsfaktorer (CFA), värmelabila och värmestabila toxiner (LT resp. STa och STB).
EHEC, enterohemorragiska E. coli, typ III sekretionssystem, Verotoxiner (VT1 och VT2) m.fl.
EIEC, enteroinvasiva E. coli, invasionsplasmid (pINV).
EAggEC (=  EAEC), enteroaggregativa E. coli, aggregativa adhesionsfimbrier (AAFs), AEAC-flagellin och toxiner.
UPEC, uropatogena E. coli, adhesionsfaktorer (F1C, S, M och Dr), P-fimbrier, cytotoxisk nekrotiseringsfaktor (CNF-1), hemolysin (HlyA), autotransporterat proteas (Sat) och typ I sekretionssystem.
NMEC, neonatal meningit/sepsisassocierade E. coli, yttre membranproteiner (OmpA, IbA, IbeB, IbeC och AsIA), cytotoxisk nekrotiseringsfaktor (CNF-1) och kapsel (K1).

Notera att Shigatoxin används synonymt med Verotoxin och då kallas toxinerna Stx1 och Stx2.

Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
AC_000091 K12-W3110 4 646 332 1c + 0 
Trettiotvå stammar har sekvenserats inklusive NC_002695, Stam O157:H7, 5 498 450 bp. Dessa stammar har upp till 5 cirkulära plasmider.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X80725 (T) 1450 

Taxonomi/fylogeni:
 
Sex arter har beskrivits inom genus Escherichia. E. coli tillhör familjen Enterobacteriaceae och är mycket närbesläktad med medlemmar av släktet Shigella. E. coli och medlemmar av genus Shigella bildar faktiskt ett monofyletiskt kluster (se Fig. 68:14 till vänster), vilket visar att de rent fylogenetiskt hör till en och samma art. E. coli är också närbesläktad med medlemmar av släktet Salmonella.
Bestämmelser: E. coli, stam O157:H7, tillhör kategori B som tänkbart biologiskt vapen enl. NIAID.
Kommentar:Typart för släktet. De allra flesta stammarna av E. coli är normalt icke-patogena tarmbakterier, som tillhör normalfloren, men vissa stammar är patogena. Infektion med verotoxinproducerande stammar (VTEC) kan vara anmälningspliktig i Sverige.
Referens(er): Nr 17, 40, 99, 124
Uppdaterad:2022-04-06

Senast uppdaterade

Nybloggat


Sveriges lantbruksuniversitet