VetBact
VetBact logotyp

VetBact

Sveriges lantbruksuniversitet

Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi


Art/Underart: Pseudomonas anguilliseptica
Kategori: Rörliga
Etymologi: Genusnamn: falsk enhet
Artepitet: syftar på sjuka ålar
Betydelse:  [Mindre viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Pseudomonadales
Familj
Pseudomonadaceae 
Genus
Pseudomonas
Typstam: ATCC 33660 = CCUG 35503.
Makromorfologi (lukt): Små gråaktiga kolonier.
Mikromorfologi: Stavformade (0,4 x 2,0 µm) och rörliga med monotrika flageller.
Gram +/Gram -:G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/+
Andra enzymer: Ureas -
Fermentation av kolhydrater:
D-glucose
-
lactose
-
maltose
-
L-rhamnose
-
sucrose
-
L-arabinose
-
cellobiose
?
D-mannitol
-
salicin
-
trehalose
?
glycerol
-
inulin
?
raffinose
-
D-sorbitol
?
starch
-
Andra kolhydrater: fruktos -, galaktos -.
Spec. egenskaper:
Sjukdom:
Värddjur: Laxartade fiskar och odlade ålar.
Sjukdomsbild: Sår och blödningar i huden samt inre blödningar mm.
Diagnostik:P. anguilliseptica kan identifieras genom serologiska metoder och/eller MALDI-TOF.
16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
X99540 (T) 1454  

Taxonomi/fylogeni:
 
Ca 200 arter har beskrivits inom genus Pseudomonas. Många av dessa arter kan isoleras från vår omgivning och en del av dem är patogena. De är besläktade med medlemmar inom genus Moraxella och Acinetobacter. Många tidigare beskrivna arter inom genus Pseudomonas har överförts till genus Burkholderia.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg


Sveriges lantbruksuniversitet