Art/Underart: Legionella pneumophila subsp. pneumophila
Kategorier: Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse; anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier
Etymologi: Genusnamn: liten armé.
Artepitet: lung-älskande.
Underartepitet: se Artepitet.
Betydelse:  [Viktig]   
Taxonomi:
Fylum
Pseudomonadota
Klass
Gammaproteobacteria
Ordning
Legionellales
Familj
Legionellaceae 
Genus
Legionella
Typstam: Philadelphia 1 = ATCC 33152 = CCUG 9568 = NCTC 11192.
Makromorfologi (lukt):
Legionella pneumophila  Legionella pneumophila  
Gråvita kladdiga kolonier (ca. 3 mm i diameter), som gärna flyter ihop.
Mikromorfologi: Tunna stavar (0,3-0,9 x 2 µm), som oftast är rörliga med hjälp av en polär flagell (bakteriern är monotrika).
Gram +/Gram -:
Legionella pneumophila  
G-
Metabolism: Aerob
Katalas/Oxidas:+/(+)
Andra enzymer: Hippurikas +, ureas -
Fermentation av kolhydrater: L. pneumophila fermenterar ej kolhydrater eftersom den är strikt aerob.
Spec. egenskaper:
Specialmedia:
Sjukdom:Legionärssjuka
Värddjur: Människa
Sjukdomsbild: Hög feber, frossa, muskelvärk, huvudvärk och diarré.
Virulensfaktorer: L. pneumophila har ett typ IV sekretionssystem, som kan translokera ett 50-tal olika effektorproteiner, som är viktiga för denna bakteries intracellulära överlevnad.
Genomsekvens:
Acc-nrStamStorlek (bp)Genom
NC_002942 Philadelphia 1T 3 397 754 1l + 0 
Totalt 4 stammar har helgenomsekvenserats och 0-1 cirkulära plasmider har hittats.

16S rRNA-sekvens:
Acc-nrStamAntal ntOperon
M59157 ATCC 33152T 1544 

Taxonomi/fylogeni:
Legionella pneumophila  
Ca 60 arter finns beskrivna inom genus Legionella, som är besläktat med genusCoxiella (inte så nära dock).
Bestämmelser: Legionärssjukan är anmälningspliktig i Sverige.
Uppdaterad:2023-03-29

Senast uppdaterade

Senaste blogginlägg

Senaste kommentar


Sveriges lantbruksuniversitet